Odra Centrum – pierwszy pływający ośrodek edukacyjno-kulturalny we Wrocławiu

0

Odra Centrum to jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Aktualnie budowana jest siedziba Centrum  – dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o  powierzchni 800 m kw. Będzie to przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, które powszechnie zaczną obowiązywać dopiero w 2022 r.

Zacumowana na Odrze siedziba Centrum docelowo będzie się znajdować w samym centrum Wrocławia, w pobliżu zabytkowego mostu Grunwaldzkiego.

Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum zajmuje się tematyką ekologii  i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje  działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”. W  ramach Odra Centrum działać będą projekty prowadzone we współpracy z  Gminą Wrocław, ale nie tylko:

  • Szkoła  na Wodzie, gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie,
  • iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry,
  • ODRATEKA – czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe.
  • Mała Szkutnia – miejsce, w którym każdy będzie mógł zbudować swoją pierwszą łódkę, poznać tajniki szkutnictwa, bogatą historię żeglugi śródlądowej i zakochać się w Odrze
  • Akademia Węzłów – unikalne warsztaty wiązania węzłów, które rozwijają zdolności manualne i przydają się w życiu codziennym.

Twórcą  Odra Centrum jest fundacja OnWater.pl, od 2013 r. realizująca projekty  edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry, tj. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, które gromadzą kilkaset uczestników w każdej edycji.

Dotychczasowe  doświadczenia  wskazują, że skuteczna edukacja wymaga zastosowania  bardziej angażujących i nowoczesnych działań. Stąd idea przygotowania i wdrożenia profesjonalnego programu edukacyjnego, który realizowany będzie w ramach Odra Centrum.

Ideą Odra Centrum jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju,  przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii  mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę  zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii  elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego  i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne  i stacja ładowania).

Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony zostanie w  najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej  pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną  (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwi to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych będą mogli naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć doświadczenia.

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe będzie korzystanie z zasobów Odra Centrum również  przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry  edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie  wykorzystane w Odra Centrum pozwoli na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji  ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura będzie stanowić znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten  sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i  zrównoważonego rozwoju.

Według  naszych informacji terenie Polski nie istnieje placówka o podobnych charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju.

Odra  Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz  niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z  zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział  wzięło ponad 10 tysięcy osób.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane