Odra Centrum – pierwszy pływający ośrodek edukacyjno-kulturalny we Wrocławiu

0

Odra Centrum to jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Aktualnie budowana jest siedziba Centrum  – dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o  powierzchni 800 m kw. Będzie to przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, które powszechnie zaczną obowiązywać dopiero w 2022 r.

Zacumowana na Odrze siedziba Centrum docelowo będzie się znajdować w samym centrum Wrocławia, w pobliżu zabytkowego mostu Grunwaldzkiego.

Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum zajmuje się tematyką ekologii  i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje  działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”. W  ramach Odra Centrum działać będą projekty prowadzone we współpracy z  Gminą Wrocław, ale nie tylko:

  • Szkoła  na Wodzie, gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie,
  • iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry,
  • ODRATEKA – czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe.
  • Mała Szkutnia – miejsce, w którym każdy będzie mógł zbudować swoją pierwszą łódkę, poznać tajniki szkutnictwa, bogatą historię żeglugi śródlądowej i zakochać się w Odrze
  • Akademia Węzłów – unikalne warsztaty wiązania węzłów, które rozwijają zdolności manualne i przydają się w życiu codziennym.

Twórcą  Odra Centrum jest fundacja OnWater.pl, od 2013 r. realizująca projekty  edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry, tj. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, które gromadzą kilkaset uczestników w każdej edycji.

Dotychczasowe  doświadczenia  wskazują, że skuteczna edukacja wymaga zastosowania  bardziej angażujących i nowoczesnych działań. Stąd idea przygotowania i wdrożenia profesjonalnego programu edukacyjnego, który realizowany będzie w ramach Odra Centrum.

Ideą Odra Centrum jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju,  przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii  mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę  zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii  elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego  i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne  i stacja ładowania).

Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony zostanie w  najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej  pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną  (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwi to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych będą mogli naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć doświadczenia.

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe będzie korzystanie z zasobów Odra Centrum również  przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry  edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie  wykorzystane w Odra Centrum pozwoli na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji  ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura będzie stanowić znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten  sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i  zrównoważonego rozwoju.

Według  naszych informacji terenie Polski nie istnieje placówka o podobnych charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju.

Odra  Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz  niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z  zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział  wzięło ponad 10 tysięcy osób.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWEST, czyli turniej idealny dla zapalonych graczy!
Następny artykułTrasa rowerowa wokół Wrocławia (38km)
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.