Wrocławski plan działań rowerowych 2030. Powstanie 150 km nowych tras!

0

150 km nowych i zmodernizowanych tras rowerowych, uzupełnienie nieciągłości istniejących tras, realizacja 4 tras głównych i budowa 6 połączeń z gminami ościennymi, a do tego nacisk na edukację rowerową, budowę nowych parkingów bike & ride i montaż kolejnych tysięcy stojaków rowerowych – to tylko niektóre założenia zawarte w dokumencie planu działań rowerowych do 2030 roku, który powstał w oparciu o głos tysięcy mieszkańców Wrocławia.

Liczne głosy mieszkańców, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych i gmin sąsiadujących z Wrocławiem były podwaliną do powstania wrocławskiego planu działań rowerowych do 2030 roku, który rekomenduje miastu kierunek rozwoju infrastruktury rowerowej w najbliższych latach.

– Szkic Planu działań został szerzej przedstawiony podczas konsultacji społecznych, a zebrane opinie stanowią podstawę dla ostatecznej wersji dokumentu.  Liczba ponad 2500 komentarzy, wniosków i sugestii ze strony mieszkańców tylko potwierdza, że zapotrzebowanie na dalszy rozwój sieci rowerowej w stolicy Dolnego Śląska jest bardzo duże. Pod uwagę brano głównie spójność tras, komfort, czas, bezpieczeństwo i dobre powiązanie z funkcjami miasta – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Co ważne, plan, który powstał m.in. w oparciu o analizy planistyczne, spełnienie wymogów CROW czy weryfikację sieci rowerowych tras w Studium, będzie wymagał olbrzymiego zaangażowania zarówno samego Miasta, jak również instytucji zewnętrznych.

Wiele z tych potrzeb, szczególnie w kontekście infrastruktury, wymaga terenów czy uzgodnień, które dopiero będziemy starali się  pozyskać. Zatem otwartość na sytuacje niemożliwe do przewidzenia wpisane są w  charakter tego dokumentu. Dobrym przykładem może być odcinek drogi dla rowerów realizowany przez dewelopera czy z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Często przewiduje jedynie krótszy odcinek drogi dla rowerów i w takich momentach warto uwzględnić rozszerzenie zakresu, aby trasy tworzyły maksymalnie spójną sieć. Dziękuję wszystkim zainteresowanym za udział w 3-tygodniowych konsultacjach, bowiem zebrane rekomendacje pozwoliły wskazać priorytety naszych działań – dodaje Monika Kozłowska-Święconek.

Obszary działań

– Zgodnie z założeniami planu do roku 2030 chcemy wybudować i zmodernizować we Wrocławiu ponad 150 km tras rowerowych, dzięki czemu łącznie będziemy mieli już ponad 1400 km tras przyjaznych rowerzystom. Dodatkowo, w myśl rekomendacji zawartych w planie, będziemy chcieli utworzyć tzw. krzyż tras w centrum, uspójnić istniejącą infrastrukturę, wybudować aż 16 nowych połączeń osiedli z siecią tras rowerowych, ale także zadbać o połączenia międzygminne, stąd 6 planowanych inwestycji z naszymi sąsiadami. A wpisane w planie założenia mogą pozwolić miastu osiągnąć cel główny, czyli 15% udziału ruchu rowerowego w ruchu ogólnym w mieście – mówi Daniel Chojnacki, oficer rowerowy UMW.

Analizując oczekiwania mieszkańców pogrupowano inwestycje w trasy rowerowe w 6 poniższych bloków.

Główne i alternatywne trasy rowerowe to m.in: 

 • Bystrzycka – Zachodnia – Sikorskiego
 • Wielka Wyspa/Strachocin
 • Brochów/Księże

Połączenia wrocławskich osiedli z siecią tras rowerowych to m.in.:

 • Muchobór Wielki/Muchobór Mały (poprzez kładkę Francuska-Trawowa z dojazdem do przystanku kolejowego Wrocław Muchobór)
 • Wojszyce (wydłużenie drogi dla rowerów w ul. Grota Roweckiego na południe od ul. Parafialnej, poprawa bezpieczeństwa na zjazdach na północ od ul. Parafialnej, budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Borowskiej od ul. Kukuczki do al. Armii Krajowej po wschodniej stronie)
 • Psie Pole – Kowale (kładka przez Widawę)

Połączenie tras w centrum miasta to m.in.:

 • Zielińskiego-Muzealna-NFM
 • Sądowa
 • Promenada Staromiejska – wydłużenie za plac Jana Pawła II

Połączenie tras rowerowych w sieć to m.in.:

 • Grabiszyńska – przy stacji benzynowej
 • Podłączenie ul. Legnickiej do trasy na TAT
 • Krakowska/Traugutta

Połączenia międzygminne to m.in.:

 • Kobierzyce – Ołtaszyńska
 • Mięknia – Średzka
 • Kąty Wrocławskie – Mokronoska

Podniesienie standardu istniejących tras to m.in.:

 • Grota Roweckiego, Borowska – poprawa na zjazdach, krawężniki
 • Krzywoustego – naprawa nawierzchni
 • Rogowska – naprawa nawierzchni drogi dla rowerów

– Część inwestycji rowerowych zostanie zrealizowana w ramach innych inwestycji miejskich, jak np. Aleja Wielkiej Wyspy, Aleja Północna czy obwodnica Leśnicy, ale patrząc przez prymat długiego horyzontu czasu, możemy spodziewać się, że takich dużych realizacji będzie znacznie więcej, co jeszcze bardziej poprawi komfort wrocławskich rowerzystów. Sam plan działań rowerowych będzie finansowany z różnych źródeł – Programu Rowerowego, Programu Pieszego, WBO, Funduszu Osiedlowego, czy zewnętrznych źródeł finansowania, bowiem bardzo liczymy na środki unijne, Krajowy Program Odbudowy, Dolnośląski Ład czy Program Inwestycji Strategicznych – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem, któremu poświęcony jest plan działań rowerowych są parkingi rowerowe, zakładające do 2030 roku funkcjonowanie 20 000 miejsc postojowych (obecnie 15 000), w tym Bike&Ride, zapewnienie możliwości parkowania przy instytucjach, placówkach oświatowych oraz przy wszystkich firmach wnioskujących o stojak. Ponadto, plan zakłada budowę kolejnych minimum 400 zadaszonych i zamykanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, w pobliżu ich miejsc zamieszkania (obecnie 100).

Przyczyniając się do rozbudowy infrastruktury rowerowej rośnie również potencjał prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu zwiększenie ruchu rowerowego we Wrocławiu. Od lat w mieście prowadzone są działania pokazujące zalety korzystania z roweru, które są dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Teraz miasto położy nacisk na ich rozwój.

– Dotychczasowe działania prowadzone we Wrocławiu w zakresie edukacji i promocji ruchu rowerowego to m.in. Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej, Rowerowy Maj czy kampania W kółko kręcę. Plan zakłada rozwój istniejących programów oraz propozycje nowych działań skierowanych do szerszego grona odbiorców, m.in. działania na wrocławskich osiedlach, oznakowanie najważniejszych tras rowerowych, czy rozwój logistyki rowerowej, czyli transport towarów przy wykorzystaniu rowerów – mówi Ula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

W planie znalazła się również zapowiedź i propozycje rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Plan działań rowerowych do 2030 roku dostępny jest na stronie internetowej https://www.wroclaw.pl/komunikacja/rowerzysci-we-wroclawiu

Porozumienie Wrocławia z Kobierzycami

Pierwszy krok w kierunku realizacji założeń planu działań rowerowych 2030 został wykonany już w trakcie środowej prezentacji założeń samego dokumentu. Przedstawiciele Wrocławia zawarli pisemne porozumienie z Wójtem Gminy Kobierzyce w celu realizacji – co było wskazane przez mieszkańców – połączenia pieszo-rowerowego na południu miasta, wzdłuż ulicy Ołtaszyńskiej.

– To bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla Gminy Wrocław, jak i Gminy Kobierzyce. Możemy na niego spojrzeć zarówno w kontekście dostępu do terenów rekreacyjnych Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, jak i trwających prac województwa nad projektem drogi od ul. Grota Roweckiego do al. Karkonoskiej, której budowa powinna zakończyć się do 2027 roku. Nasze gminy podpisanym porozumieniem deklarują swoje zaangażowanie i partycypacje w kosztach stworzenia dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Ołtaszyńskiej – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW.

– Gmina Kobierzyce od kilku lat rozbudowuje infrastrukturę rowerową. Obecnie rozpoczęliśmy prace projektowe kolejnych bezpiecznych połączeń rowerowych. Myślę tutaj przede wszystkim o drodze pomiędzy Wysoką a Wrocławiem. To kolejne połączenie rowerowe Gminy Kobierzyce i miasta Wrocław. Podpisując dzisiaj porozumienie, deklarujemy nie tylko wkład finansowy w budowę ciągu pieszo-rowerowego, ale także wspólną koordynację prac. Dzięki temu, wkrótce rowerzyści będą mogli bezpiecznie przemieszczać się wydzielonym odcinkiem od ruchu samochodowego – mówi Ryszard Pacholik, wójt Gminy Kobierzyce.

Inwestycje rowerowe w 2022 roku we Wrocławiu

W tym roku we Wrocławiu oddane do użytku zostały dwie bardzo ważne inwestycje rowerowe – trasa na ul. Hubskiej od ul. Glinianej do al. Armii Krajowej oraz trasa na ul. Racławickiej uwzględniająca fragment ul. Skarbowców oraz Alei Piastów – dzięki temu kolejne dziury w systemie tras zostały uzupełnione.

Co więcej, trwają prace na kolejnych odcinkach Promenady Krzyckiej: Bardzka-Śliwkowa, Ziębicka-Gazowa, a kończone są inwestycje przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy ul. Strzegomską a ul. Robotniczą.

Warto podkreślić, że miasto rozpoczęło także budowę ważnego połączenia rowerowego na ul. Sądowej, a wkrótce ruszy m.in. budowa drogi dla rowerów na ul. Legnickiej od ul. Rybackiej do pl. Jana Pawła II, czy jednokierunkowych dróg dla rowerów na ul. Dubois od Mostów Mieszczańskich do skrzyżowania z ul. Pomorską.

Łącznie w roku 2022 przybędzie w stolicy Dolnego Śląska około 20 km dróg rowerowych, co oznacza, że na terenie Wrocławia będzie w sumie ponad 1400 km tras przyjaznych rowerzystom.

Inwestycje rowerowe w Gminie Kobierzyce

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Radosnej i ul. Ołtaszyńskiej po stronie Toru Wyścigów Konnych to nie jedyna inwestycja rowerowa, którą realizuje Gmina Kobierzyce. Co ważne, wszystkie zaplanowane zadania obejmują zarówno ruch rowerowy, jak i pieszy, a ich zadaniem jest stworzenie bezpiecznych ciągów łączących sąsiadujące miejscowości z zapewnieniem dojazdu do przystanków kolejowych.

To m.in. inwestycje:

 • Królikowice – Wierzbice i Żerniki Małe – Tyniec Mały
 • Krzyżowice – Żerniki Małe
 • Księginice – Domasław, Małuszów – Krzyżowice i Solna – Pustków Żurawski – Żurawice

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wrocław: 5 najciekawszych tras rowerowych na wiosenną przejażdżkę

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław: Jeden z najstarszych mostów będzie wyremontowany
Następny artykułOddaj krew przy Magnolia Park i otrzymaj sadzonkę lawendy
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.