Wrocław przygotowany do zimy

0

– Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu zimowego sprawdzamy sprzęt, którego nasi wykonawcy będą używali do prowadzenia zimowych działań. Weryfikujemy też wymagane ilości zgromadzonych środków, stosowanych, aby przeciwdziałać skutkom zimy – mówi Piotr Różewicz, dyrektor operacyjny Ekosystemu

Utrzymanie zimowe dróg obejmuje okres 1 listopada 2022 r. – 31 marca 2023 r. Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest ponad 1 140 km dróg. To szosy krajowe nr 94 i 5, wojewódzkie, powiatowe i gminne – po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, czy stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Zimowym utrzymaniem objęte są też:

– chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o pow. 1 844 057 m2

– parkingi (101 lokalizacji) o pow. 134 475 m2

– wydzielone ścieżki rowerowe o pow. 189 623 m2

– 1 827 przystanków komunikacji zbiorowej

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

– prowadzenie tzw. „akcji zima”, czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu).

– prace w technologii zamiennej, wykonywane wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej. Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni oraz pasa drogowego (wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków).

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

– jezdnie: stała czystość (okolice Rynku), pozostałe raz w miesiącu;

– parkingi: stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice raz w tygodniu;

– chodniki, ciągi pieszo-rowerowe: stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice dwa, trzy razy w tygodniu;

– przystanki: stała czystość;

– wydzielone ścieżki rowerowe: raz w miesiącu;

– przejścia podziemne: zgodnie z harmonogramem;

– zieleńce i wydzielone torowiska: z różną częstotliwością;

– kosze uliczne: myte i dezynfekowane minimum raz w miesiącu.

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, osiedlowych, zakładowych, czy placów przed dworcami kolejowymi i autobusowymi odpowiedzialni są zarządcy terenu. Podobnie jest w przypadku usuwania śniegu i likwidowania śliskości na chodnikach przyległych nieruchomości

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułMagnolia Park rozdaje książki. Do zdobycia aż 600 nagród
Następny artykułŚwięto Niepodległości 2022. Radosna Parada we Wrocławiu
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.