fot, wroclaw.pl

Jedna z najważniejszych inwestycji dla Wrocławia coraz bliżej. Bardzo prawdopodobne, że Aleją Wielkiej Wyspy, czyli drogą łączącą ul. Krakowską z ul. Mickiewicza, będzie można jeździć już w 2022 r.  

Dziś Wrocławskie Inwestycje wyłoniły zwycięzcę przetargu na wykonanie projektu i budowy Alei Wielkiej Wyspy – przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o.. Wykonawca będzie miał od podpisania kontraktu 13 miesięcy na zaprojektowanie i 30 miesięcy na wybudowanie drogi od daty podpisania umowy.

To inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców Wielkiej Wyspy, którzy zyskają połączenie z południem Wrocławia. – Most Wschodni, który powstanie nad Odrą i Oławą, jest jedną z najbardziej potrzebnych i wyczekiwanych przepraw w mieście –zwraca uwagę Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia.

Aleja Wielkiej Wyspy będzie mieć 3,5 kilometra. Jednojezdniowa droga połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. W okolicach skrzyżowań powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Wzdłuż trasy powstaną ścieżki rowerowe i chodniki dwustronne. Ważną częścią projektu będzie też zieleń – Przyszły wykonawca w oparciu o wytyczne Departamentu Zrównoważonego Rozwoju będzie projektował zieleń, która ma być nieodłącznym elementem inwestycji – mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia

Inwestycja jest realizowana z budżetu miasta w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, jej koszt wyniesie 232 mln złotych. Największą trudnością przy realizacji projektu było zdobycie decyzji środowiskowej. Jej uzyskanie zajęło 4,5 roku.

AWW w skrócie

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 r. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony 30 stycznia 2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31 lipca 2013 r. Zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 r. SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie stowarzyszenia wniosły skargi na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA 22 września 2014 r. utrzymało w mocy decyzję SKO. I tym razem stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego sadu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 r. – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 r.

W kwietniu 2016 r. Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową. Stąd decyzja o finansowaniu tej inwestycji z budżetu miasta.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły postępowanie przetargowe pod koniec września 2017 r. Otwarcie ofert nastąpiło w lutym 2018 r. Było przesuwane o kilka miesięcy ze względu na dużą liczbę pytań potencjalnych wykonawców.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane