Przedmieście Oławskie w ciągu najbliższych lat zmieni się nie do poznania. Wszystko to za sprawą wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wcześniej program ten szerszym zasięgiem objął Nadodrze, teraz nadszedł czas na zapomniany ,,Trójkąt”. Poniżej przedstawimy kilka projektów, które niebawem zostaną zrealizowane.

  1. Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

PRZEDMIOT PROJEKTU: zagospodarowanie terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu, w tym wykonanie nawierzchni ciągów spacerowych, elementów małej architektury, wyposażenia terenu, oświetlenia wraz z szatą roślinną i gospodarką drzewostanem – w celu nadania mu funkcji rekreacyjnej. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.

LOKALIZACJA: Przedmieście Oławskie, lewy brzeg rzeki Oławy między mostami Oławskim i Rakowieckim

ZAKRES PRAC: kompleksowe zagospodarowaniem terenu, działania informacyjno-promocyjne

REALIZACJA: Zarząd Inwestycji Miejskich
zarządzanie po realizacji: Zarząd Zieleni Miejskiej

termin REALIZACJI: maj 2018 – lipiec 2019

wartość projektu: ok. 12,5 mln
finansowanie: UE – ok. 5,0 mln, budżet państwa – ok. 580 tys., wkład miasta – ok. 6,9 mln

mat. prasowe
mat. prasowe

2. Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

PRZEDMIOT PROJEKTU: modernizacja 2 budynków oficynowych w celu utworzenia wielofunkcyjnych miejsc aktywności dla działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i in. Dzięki inwestycji nastąpi rozwój pożądanych aktywności na Przedmieściu Oławskim, a docelowo również poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.

LOKALIZACJA: Przedmieście Oławskie: ul.Prądzyńskiego 39A i ul.Traugutta 81 of

ZAKRES PRAC: kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa obiektów, częściowo z zagospodarowaniem otoczenia, wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, działania informacyjno-promocyjne

REALIZACJA: Zarząd Inwestycji Miejskich
zarządzanie po realizacji: Departament Spraw Społecznych / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazanie zarządzania operatorowi / organizacji pozarządowej w drodze konkursu

termin REALIZACJI: czerwiec 2018 – sierpień 2019

wartość projektu: ok. 7,4 mln
finansowanie: UE – ok. 3,2 mln, budżet państwa – ok. 370 tys., wkład miasta – ok. 3,8 mln

mat. prasowe
mat. prasowe

3. Zagospodarowanie 4 wnętrz podwórzowych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

PRZEDMIOT PROJEKTU: modernizacja 4 wnętrz podwórzowych – zagospodarowanie terenu, w tym terenów zielonych, nasadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, utworzenie miejsc dedykowanych mieszkańcom poszczególnych kamienic i sprzyjających ich integracji. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców kwartałów i osiedla.

LOKALIZACJA: Przedmieście Oławskie, kwartały w obrębie ulic: – Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego – Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego – Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego – Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeska

ZAKRES PRAC: kompleksowe zagospodarowanie podwórek, działania informacyjno-promocyjne

REALIZACJA: Zarząd Inwestycji Miejskich / Zarząd Zasobu Komunalnego / Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
zarządzanie po realizacji: Zarząd Zasobu Komunalnego / Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

termin REALIZACJI: czerwiec 2018 – październik 2019

wartość projektów: ok. 6,4 mln
finansowanie: UE – ok. 3,6 mln, budżet państwa – ok. 436 tys., wkład miasta – ok. 2,3 mln

mat. prasowe
mat. prasowe

4. Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

PRZEDMIOT PROJEKTU: stworzenie infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości i wspierania aktywności lokalnej poprzez generalny remont i modernizację 10 gminnych lokali użytkowych (obecnie pustostanów), w celu przystosowania ich do pełnienia nowych funkcji: gospodarczej i społecznej na potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki inwestycji nastąpi rozwój pożądanych aktywności społecznych i gospodarczych na Przedmieściu Oławskim, a docelowo również poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.

LOKALIZACJA: Przedmieście Oławskie: Traugutta 61 – Haukego Bosaka 8 – Łukasińskiego 10 – Traugutta 68P – Traugutta 68L – Traugutta 77 – Komuny Paryskiej 82/4 – Prądzyńskiego 20 – Traugutta 81of parter – Traugutta 81of piętro

ZAKRES PRAC: kompleksowy remont lokali wraz z wprowadzeniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz działania informacyjno-promocyjne

REALIZACJA: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
zarządzanie po realizacji: ZZK / WM

termin REALIZACJI: wrzesień 2018 – sierpień 2019
wartość projektu: ok. 1,7 mln finansowanie: UE – ok. 1,2 mln, wkład miasta – ok. 0,5 mln

mat. prasowe
mat. prasowe

Inne programy i innowacje na Przedmieściu Oławskim

To nie jedyne zmiany jakie czekają Przedmieście Oławskie. Dodatkowo w ramach innych projektów, inwestycji miejskich i prywatnych realizowane są prace z zakresu remontów kamienic.

mat. prasowe
mat. prasowe

W ramach gminnego programu rewitalizacji zagospodarowane mają być wnętrza podwórek, przestrzenie publiczne oraz kwartały, np. teren obejmujący dawną Fabrykę Wódek i Szpital.

Przedmieście Oławskie stawia na innowacyjne koncepcje oparte na zachodnich modelach.
Wrocławska Rewitalizacja realizuje tam w ramach ministerialnego projektu Modelowa Rewitalizacja Miast, program ,,4 Kąty na Trójkącie„.

mat. prasowe
mat. prasowe

W obrębie osiedla działa pierwsze we Wrocławiu Lokalne Biuro Rewitalizacji wraz z Managerem Kwartału.

Niebawem swoją przestrzeń znajdą tu także Organizacje Pozarządowe, które chcą działać na rzecz Przedmieścia Oławskiego. W dawnej Bibliotece przy ul. Hercena 13, otwiera się inkubator aktywności i pomysłów dla Oławskiego Przed.Pokój H13.

fot. Artur Busz
fot. Artur Busz

Będziemy bacznie obserwować zmiany na Przedmieściu Oławskim, które mamy nadzieję stanie się kolejną wizytówką Wrocławia.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułEuropa na widelcu 2018. Zobacz wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu!
Następny artykułChcesz zmienić Wrocław? Masz na to szansę!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.