Od 6 lipca 2024 roku zmienią się taryfy wodociągowe we Wrocławiu. Koszt dostarczenia metra sześciennego wody i odbioru ścieków po waloryzacji wyniesie około 2 zł więcej niż obecnie. MPWiK Wrocław ze stawką 14,10 zł brutto będzie na poziomie średniej taryfy w największych polskich miastach i zdecydowanie poniżej średniej ceny dla samorządów na Dolnym Śląsku.

Obecne stawki zostały ustalone aż sześć lat temu i miały obowiązywać maksymalnie trzy lata. Wody Polskie, czyli krajowy regulator cen, nie wyrażał zgody na korektę, tymczasem sytuacja gospodarcza w kraju uległa diametralnej zmianie. Ostatnia zmiana cen za wodę i ścieki miała miejsce w maju 2020 roku, a więc już 4 lata temu. Zsumowana inflacja w tym okresie wyniosła 36,97%, a koszty gazu i prądu odpowiednio wzrosły o 283% i 63%.

Wzrosły także koszty pracy, inwestycji i remontów. Stąd obowiązujące do tej pory stawki wodociągowe we Wrocławiu nie pokrywają nawet kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody, a także odbierania i oczyszczania ścieków.

– Realna korekta powinna wynieść co najmniej 40%, jednak chcąc ograniczyć wzrost opłat dla mieszkańców naszego miasta zaproponowaliśmy zdecydowanie niższą zmianę. W pierwszym roku obowiązująca stawka będzie waloryzowana o 19,5% w stosunku do ceny z 2020 roku, a w dwóch kolejnych latach na poziomie planowanej w Polsce inflacji – mówi Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK Wrocław.

Obecnie cena za metr sześcienny dostarczenia wody i odbioru ścieków w stolicy Dolnego Śląska wynosi 11,80 zł brutto. Po zmianie cen – zatwierdzonej przez regulatora Wody Polskie – będzie to 14,10 zł brutto. Metr sześcienny wody i odbioru ścieków wzrośnie więc o około 2 zł. Tak będzie w pierwszym roku obowiązywania nowej stawki, od 6 lipca 2024 r. do 5 lipca 2025 r.

W kolejnych latach MPWiK zaproponowało kosmetyczne zmiany cen, które również zostały zaakceptowane przez regulatora Wody Polskie. Będzie to odpowiednio 3,9% wzrostu w drugim roku obowiązywania nowej taryfy i 2,4% w trzecim.

Wrocław poniżej średniej na Dolnym Śląsku

Jak wyglądają stawki za wodę i ścieki we Wrocławiu na tle innych miast? Mieszkańcy Katowic za metr sześcienny dostarczenia wody i odbioru ścieków płacą 17,05 zł brutto, Gorzowa Wielkopolskiego – 16,37 zł brutto, a Szczecina 14,79 zł brutto. Wrocław ze stawką 14,10 zł brutto po zmianie będzie na poziomie średniej największych polskich miast i zdecydowanie poniżej średniej ceny samorządów na Dolnym Śląsku, gdzie np. w Wałbrzychu cena za m3 dostarczenia wody i odbioru ścieków to 23,14 zł brutto, a w Polkowicach – 21,94 zł brutto.

Taryfa wodociągowa, czyli właściwie co?

Taryfy za wodę i ścieki służą do pokrycia kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody oraz do odbioru i oczyszczania ścieków.

Pokrywają także koszty bieżącej eksploatacji i remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a oprócz tego są głównym źródłem finansowania nowych inwestycji służących rozwojowi sieci i obiektów wod-kan.

Dzięki środkom z taryf spółka może utrzymać ciągłość i niezawodność dostarczania wysokiej jakości wody do wszystkich odbiorców we Wrocławiu, chronić środowisko naturalne przez dotrzymywanie bardzo wyśrubowanych norm oczyszczania ścieków w oczyszczalni, a także realizować inwestycje, które zapewniają komfort życia mieszkańców naszego miasta dodaje Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK Wrocław.

Dla przykładu na przełomie roku MPWiK zakończyło wielką inwestycję za 78 mln zł na osiedlu Jerzmanowo-Jarnołtów, gdzie powstało ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków i 2 km sieci wodociągowej. Przed spółką kolejne wyzwania, jak choćby rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku.

MPWiK Wrocław w liczbach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu dostarcza wysokiej jakości wodę z Oławy i Nysy Kłodzkiej do blisko miliona odbiorców z Wrocławia i gmin ościennych. Niezawodność dostaw wody gwarantują dwa Zakłady Produkcji Wody: „Mokry Dwór” oraz „Na Grobli”, a także Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica”. Natomiast ścieki po przejściu przez system kanalizacji miejskiej trafiają do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Spółka eksploatuje ponad 2000 km sieci wodociągowej i około 1750 km sieci wodociągowej. Posiada 69 przepompowni kanalizacji sanitarnej i 18 przepompowni deszczowych. W MPWiK działa akredytowane laboratorium, które kontroluje jakość wody na wszystkich etapach jej ujmowania, uzdatniania i przesyłania. Rocznie to około 10 tys. próbek wody i 100 tys. analiz.

Wrocławskie wodociągi wyróżniają się na tle branży jako lider transformacji cyfrowej i innowacji nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Miarą sukcesu MPWiK jest przyznanie spółce przez Europejską Fundację ds. Zarządzania (EFQM) z siedzibą w Brukseli międzynarodowego wyróżnienia Recognised for Excellence 5*, stawiającego ją w gronie najlepiej zarządzanych organizacji w skali europejskiej.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułProstaTaHistoria: Bezpłatne spotkania z onkologiem klinicznym we Wrocławiu
Następny artykułBadania laboratoryjne i usługi pielęgniarskie bez wychodzenia z domu! Home Lab zawitał do Wrocławia.
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.