Zmiany w PIT 37 w 2022 roku

0

Deklaracja PIT 37 to najpopularniejszy rodzaj deklaracji podatkowej. Jest składana, gdy pracownik, emeryt, rencista, zleceniobiorca chce rozliczyć jedyne swoje źródła rocznych przychodów.

Deklaracja PIT 37 w 2022 roku

Deklaracja PIT 37 w 2022 roku będzie dotyczyła przychodów, które są opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową w wysokości 17% oraz 32%. W przypadku uzyskania przychodów zwolnionych z podatku nie ma wymogu składania żadnej deklaracji. Nie trzeba wykazywać przychodów, które są zwolnione z opodatkowania. Uzyskanie tylko przychodów innych niż opodatkowane według skali determinuje złożenie innej deklaracji niż PIT 37.

PIT 37 należy złożyć w przypadku uzyskania tylko przychodów, które zostały zwolnione z podatku na mocy zastosowania ulgi dla młodych, czyli dla osób pracujących do 26 roku życia.

PIT 37 w 2022 roku – termin rozliczenia

Podatnicy powinni złożyć deklarację PIT 37 do dnia 2 maja 2022 roku.

PIT 37 w 2022 roku – dla kogo?

Deklaracja PIT 37 jest dedykowana przychodom opodatkowanym zgodnie ze skalą podatkową uzyskaną za pośrednictwem płatnika albo płatników.

Rozliczanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej wymaga złożenia innej deklaracji niż PIT 37.

PIT 37 w 2022 roku – doliczanie dochodu małoletnich

Deklaracja PIT 37 jest kierowana do osób, które nie doliczają dochodu dzieci małoletnich do swoim własnych. Doliczenie może nastąpić podczas opodatkowania indywidualnego, w trakcie wspólnego rozliczenia oraz przy rozliczaniu się jako osoba, która wychowuje samotnie dzieci.

Nie należy doliczać dochodów osób małoletnich z pracy, np. z tytułu stosunku pracy, zlecenia, pracy nakładczej, umowy o dzieło, a także stypendiów i dochodów uzyskanych z przedmiotów, które zostały im oddane do swobodnego użytku. Taka sytuacja wymaga złożenia deklaracji PIT 37, a osoba małoletnia powinna złożyć własną deklarację, która zostanie podpisania przez opiekuna lub rodzica.

PIT 37 – rozliczenie razem z małżonkiem

Deklaracja umożliwia wspólne rozliczenie się małżonków pod warunkiem, że każde z nich spełnia warunki do złożenia PIT 37. Nie powinno się składać deklaracji PIT 37, gdy w danym roku zostało zawarte małżeństwo albo doszło do rozwiązania wspólności majątkowej. Taka sytuacja wymaga, aby małżonkowie rozliczali się samodzielnie, każdy na odpowiedniej dla niego deklaracji.

PIT 37 – rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

PIT 37 może złożyć osoba, która w danym roku samotnie wychowuje dzieci, jeżeli jest jednym z rodziców lub opiekunem prawnym i wychowuje dzieci jaki:

 • Wdowa,
 • Wdowiec,
 • Panna,
 • Kawaler,
 • Rozwódka,
 • Rozwodnik,
 • Osoba w separacji,
 • Osoba w związku małżeńskim, gdy małżonek odbywa karę pozbawienia wolności albo jest pozbawiony praw rodzicielskich.

Rozliczenie może zostać złożone pod warunkiem wychowywania dziecka:

 • Małoletniego,
 • Otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną,
 • Do 25 roku życia, które uczy się w szkole, także w szkole wyższej, a w danym roku nie uzyskało dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu.

Deklarację PIT 37 można złożyć samodzielnie w formie papierowej lub elektronicznie dzięki specjalnie dedykowanemu programowi do rozliczania podatku.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułUwaga! Krytyczna jakość powietrza we Wrocławiu [ZALECENIA]
Następny artykułWrocław: Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.