Wrocław: Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

0

Szukasz pracy w nowym roku? Może zainteresuje Cię ta oferta. Miasto Wrocław poszukuje kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. 

Wymagania stawiane kandydatowi to m.in:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego   obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
 • znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,

Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu:

 • organizowanie działalności Biblioteki w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie,
 • ustalanie kierunków rozwoju działalności Biblioteki oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów rzeczowych, finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 • nadzór nad całokształtem działalności Biblioteki, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jej rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowana,
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

Więcej informacji i zgłoszenia: tutaj

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułZmiany w PIT 37 w 2022 roku
Następny artykułWrocław: Aktywne ferie w mieście [CO, GDZIE, ZA ILE]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.