Zielone inwestycje nie zwalniają! Do końca 2018 r. ZZM zrealizuje kolejnych 26

0

W ciągu ostatnich 10 lat w naszym mieście przybyło 463 ha zieleni urządzonej.  Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje zagospodarowania nowych terenów w rejonie Parku Tysiąclecia, Parku Mamuta, Parku Awicenny, Parku Migdałowego, Swojczyckiego Parku Czarna Woda, Parku Żernickiego, EkoParku Stabłowice.

Na koniec 2018 roku wrocławianie będą mogli odpoczywać w 51 parkach oraz korzystać ze 151 zieleńców i skwerów (przy ul. Mojęcickiej; na Świniarach; Polana Integracyjna – Gądów Mały; przy ul. Ślicznej – Hubosfera; przy ul. Gorlickiej (Park na Psim Polu)).

Wiele projektów powstaje w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu mieszkańcy sami decydują o rodzaju inwestycji. Pozostałe projekty to zadania wykonywane w ramach bieżących działań oraz Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Zielone inwestycje na lata 2018/19. mat. prasowe

Od 2012 roku, w ramach zadań bieżących, ZZM wykonał 78 inwestycji na terenach parków, zieleńców/skwerów, placów zabaw za prawie 37 mln zł a do końca 2018 roku zrealizuje kolejnych 26 projektów za ponad 13 mln zł.

Do tego dochodzą projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od początku funkcjonowania WBO Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował  73 zielone obywatelskie projekty za ponad 14,5 mln zł. W 2018 roku ZZM pracuje nad 42 wygranymi projektami za prawie 10 mln zł.

28.04.2018 r. Wrośnij we Wrocław – park na Oporowie. mat. prasowe

WROśnij we WROcław

W ubiegłym roku rozpoczęto pilotażowy projekt „WROśnij we WROcław”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród rodziców najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego też postanowiono kontynuować i rozbudować projekt, tworząc Parki Młodego Wrocławianina.

W kwietniu rodzice dzieci urodzonych w latach 2017/2018  posadzili 200 drzew w Parku przy ul. Awicenny. Drzewa te są symboliczną pamiątką jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziców, jakim jest przyjście na świat nowego członka rodziny. Jesienią wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew tym razem w Parku przy Ługowinie na Maślicach.

– Zieleń jest dla nas wszystkich bardzo ważnym zagadnieniem. Wiele projektów już zrealizowaliśmy chociażby pierwszy Park Młodego Wrocławianina, zazielenimy 100 ulic na 100-lecie Niepodległości. Intensywnie pracujemy przy kolejnych zielonych projektach WBO, budując parki, zieleńce, place zabaw. To mieszkańcy wskazują nam lokalizacje, gdyż najlepiej wiedzą, czego potrzeba na ich osiedlach. Wiele jeszcze przed nami, jesteśmy zmotywowani do pracy i wprowadzamy rewolucję, której zieleń Wrocławia potrzebuje. – mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

100 ulic na 100-lecie Niepodległości

Ponad 2 tysiące propozycji lokalizacji zgłosili wrocławianie do akcji zazielenienia 100 ulic na 100-lecie niepodległości. Można było zgłaszać propozycje dla drzew, krzewów oraz łąk kwietnych.

Przyjmowanie zgłoszeń trwało trzy tygodnie. W tym czasie wrocławianie wskazali 2368 lokalizacji, z czego:

– 1890 drzewa

– 448 krzewy

– 290 łąki

Teraz przyszedł czas na weryfikację zgłoszeń – liczba lokalizacji obejmuje ok. 300 ulic. Do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne. Wyniki zostaną ogłoszone na przełomie sierpnia i września 2018.

Pieniądze na realizację tego zadania, czyli dwa miliony złotych, pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”. Przedsięwzięcie realizują Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej, oraz Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mapa zgłoszonych propozycji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/100-ulic-na-100-lecie-niepodleglosci-zaproponuj-lokalizacje

– Zgłoszenie tak wielu propozycji świadczy o tym, że nasz pomysł spodobał się. Cieszymy się, że mieszkańcy zaangażowali się w zazielenianie miasta, to oni najlepiej orientują się, gdzie w najbliższym otoczeniu brakuje zieleni. Lokalne zielone miejsca, oprócz tego, że pięknie wyglądają, wprowadzają dobry nastrój do sąsiedzkich spotkań. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu, a przy okazji identyfikowali się z zielenią – powiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Bio Park – las przy ul. Mącznej. mat. prasowe

Masterplan dla Parku Grabiszyńskiego

Park Grabiszyński to jeden z większych parków we Wrocławiu, posiadający obszary cenne zarówno pod względem historycznym jak i przyrodniczym.

Inwestycje wybierane w ramach WBO, P&R, ścieżka rowerowa wzdłuż Grabiszyńskiej/Hallera, ale i wydarzenia, takie jak zawody biegowe, wydarzenia kulturalne, akcje społeczne mają wpływ na park Grabiszyński. Wielość różnorodnych wniosków mieszkańców pokazały, że sposób zagospodarowania i zarządzania parkiem, wymaga spójnego dokumentu zarządczego, który jest podstawą do konsultacji i wypracowania kierunków działań.

Dlatego też wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego ZZM przystąpił do sporządzenia Masterplanu – dokumentu zarządczego, będącego punktem wyjścia do dyskusji o dalszych kierunkach rozwoju tego parku. Dla poszczególnych stref zostały wykonane inwentaryzacje i analizy, które pozwoliły wskazać elementy wymagające ochrony, przywrócenia do stanu pierwotnego oraz wskazać potencjał poszczególnych stref.

W lutym tego roku rozpoczęto konsultacje społeczne. Każdy mógł zgłosić propozycje zmian na terenie parku Grabiszyńskiego. Odbyły się spacery, a także warsztaty prowadzone przez Fundację Ekorozwoju.

W trakcie dyskusji mieszkańcy wskazali, że szczególnie ważne jest dla nich poszerzenie parku o nowe obszary a także szczególna dbałość i troska o faunę i florę parku. Warto również mieć na uwadze, że park pełni też ważne role związane z komunikacją, rekreacją ale sam w sobie jest też obiektem historycznym – zabytkowym.

W masterplanie uwzględniono strefę ozdobną, pamięci, osiedlową i rodzinną, a do tego ogrody wrażeń, Ekopark oraz nowe drzewa i plac z fontanną. Zdanie mieszkańców miało tu kluczowe znaczenie. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach, na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia została udostępniona ankieta oraz formularz poprzez który można było zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Wyniki raportu końcowego poznamy w ostatnim kwartale tego roku.

– Dlaczego tak późno? Mamy do przeanalizowania w sumie kilkadziesiąt spotkań, kilkaset uwag i wiele rysunków powstałych w czasie warsztatów – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Park Mamuta – wizualizacja. mat. prasowe
Park Mamuta – stan obecny
Park Mamuta, stan obecny

Powołanie Rady Parku Grabiszyńskiego

Obecne prace prowadzone w Parku Grabiszyńskim są konsultowane z przyrodnikami, RO Grabiszyn-Grabiszynek oraz społecznikami. Dlatego, spełniając oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji, ZZM chce utworzyć Radę Parku Grabiszyńskiego. Będzie ona działać przy Zarządzie Zieleni Miejskiej, będzie „ciałem doradczym” w zagospodarowaniu i utrzymywaniu parku Grabiszyńskiego.

Rada będzie składać się z maksymalnie 9 członków. Wśród nich jedno miejsce będzie zarezerwowane dla RO Grabiszyn-Grabiszynek, a drugie dla organizacji ekologicznej z Wrocławia. Pozostałe miejsca będą należały do przedstawicieli organizacji formalnych i nieformalnych, których Zarząd wybierze w drodze losowania po uprzednim zgłoszeniu się. Rada będzie powoływana na 2 lata. Zgłosić mogą się do niej wszystkie grupy formalne i nieformalne z Wrocławia.

Polana Integracyjna przy ul. S. Drzewieckiego – stan obecny
Polana Integracyjna przy ul. S. Drzewieckiego – stan obecny

Nowe spojrzenie na zieleń Wrocławia

Zmieniający się klimat, coraz częściej występujące upalne lata, skąpe opady w ciągu roku oraz różne potrzeby mieszkańców w poszczególnych rejonach miasta skłaniają do nowego spojrzenia na zieleń we Wrocławiu. Niezbędna jest odpowiedź na większą aktywność społeczną, rosnącą liczbę terenów zieleni i podnoszenia ich jakości. Dalsze pozyskiwanie środków, już nie tylko z Funduszy Europejskich, ale z innych źródeł, współpraca z biznesem na rzecz zieleni, współpraca z organizacjami, promocja zieleni wymagają większej koordynacji. Te i wiele innych zagadnień wymagają nowej Struktury.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej powstanie 5 zespołów ds. zieleni z podziałem na pracowników uzgadniających dokumentację, planujących zieleń i działania w zieleni oraz inspektorów nadzorujących w terenie, każdy pod nadzorem ogrodnika miejskiego – lidera obszaru. Ogrodnicy/liderzy będą w stałym kontakcie z Radami Osiedli, tak aby jeszcze mocniej zacieśnić współpracę i reagować na bieżąco na potrzeby mieszkańców. Całością prac zespołów z ogrodnikami miejskimi jak i działem inwestycyjnym będzie zarządzać Miejski Architekt Krajobrazu.

Aby polepszyć warunki młodym drzewom w mieście, które do tej pory miały je idealne w szkółkach, ZZM zakupi pilotażowo 300 worków na wodę, które zostaną zamontowane wokół drzew. Każdy worek to 55 l, średnio wystarcza na 5 h dostarczania wody. Drzewa we Wrocławiu są podlewane w nocy lub przed świtem, wtedy gdy temperatura nieco spada, a woda nie paruje tak intensywnie. Niezależnie od tego zachęcamy mieszkańców do zaopiekowania się drzewami najbliżej swojego domu. Drzewa w złym stanie warto zgłosić zarządcy terenu a także w miarę możliwości i chęci podlewać. Takie działanie w porze suszy może uratować młode drzewko, które będzie służyć nam tlenem i cieniem w upalne dni przez wiele dalszych lat.

– Widzimy jak zmienia się klimat we Wrocławiu, podobnie jak potrzeby mieszkańców w zakresie zieleni i infrastruktury. Zatem jest to najlepszy czas, aby wprowadzić zmianę w zarządzaniu i pielęgnacji zieleni w naszym mieście. Zaczynamy od nowego sposobu zarządzania. Powstanie 5 zespołów dla każdego rejonu miasta, wraz z pracownikami wskazanym do stałego nadzoru prac w terenie pod nadzorem ogrodników miejskich, którzy będą w stałym kontakcie z Radami Osiedli.  – powiedział Jacek Mól – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zagospodarowanie nabrzeża Oławy – wizualizacja (planowany termin realizacji: lipiec 2019 r.) mat. prasowe

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułBrama Oławska – nowa inwestycja w miejscu budynku PZU na pl. Dominikańskim
Następny artykułMami Targ i bezpłatny spacer śladami krasnali na Przedmieściu Oławskim [ZAPISY]
Odkryj Wrocław na nowo