Wrocław: Zła jakość powietrza. Przekroczone normy [WAŻNE]

0

Prezydent Wrocławia zawiadamia o ogłoszeniu 2 poziomu zagrożenia  dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10.

Zalecenia dla mieszkańców

1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się – np. rowerem lub pieszo – na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia
ruchu samochodowego.
3. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
4. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza m.in. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego.
5. Zaleca się ograniczenie aktywności sportowej na otwartej przestrzeni.
6. Zaleca się ograniczenie wietrzenia mieszkań.
7. Zakazuje się używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
8. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.
9. Zakazuje się czasowego palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń oraz zakazuje się używania grilla.
10. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
11. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Przedsiębiorstwa, kierownicy budów

1. Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;
2. Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.

Prognoza na dzień 17.11.2021 zakłada poprawę jakości powietrza.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane