Rusza letnia deratyzacja miasta!

0
a

1 lipca rozpocznie się druga już w tym roku obowiązkowa deratyzacja i potrwa miesiąc. Tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni i muszą one być uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji.

Jeżeli preparaty będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. W związku z tym należy na bieżąco prowadzić monitoring stanu preparatu i usunąć go dopiero po stwierdzeniu, że nie jest pobierany przez gryzonie. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza ustalonymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni na terenie nieruchomości.

Letnia deratyzacja obejmuje centrum Wrocławia, tj. obszar ograniczony Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą. To teren ustalony na podstawie odnotowanych interwencji.  

– Terminy przeprowadzania deratyzacji zostały ustalone na podstawie wiedzy o miejscach i porach wzmożonej aktywności gryzoni, jaką pozyskano z interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców. Dało się zaobserwować widoczne nasilenie w okresie letnim, głównie w centrum miasta. Nie bez znaczenia jest tutaj spory wzrost aktywności turystycznej i, co za tym idzie, również gastronomii. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia w zakresie deratyzacji ustalony został w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która brała udział w jego konsultacjach i opiniowaniu – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
Obowiązkowa deratyzacja na terenie Wrocławia dotyczy m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
–        budynki wielolokalowe podpiwniczone;
–        lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
–        obiekty handlowe branży spożywczej;
–        obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
–        wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
–        wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.
– O terminach i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji mieszkańcy są za każdym razem informowani za pośrednictwem ulotek oraz plakatów, które również rozsyłamy do zarządców nieruchomości. Staramy się uczyć mieszkańców dobrych praktyk, jakie sami mogą wdrożyć w codzienne życie, by przyczynić się do zmniejszenia populacji gryzoni w mieście. Np. film o tym można zobaczyć na wyświetlaczach MPK oraz w przestrzeni internetowej – dodaje dyrektor Demianowicz.

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny.

– Strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej. – W trakcie wiosennej deratyzacji, w marcu, strażnicy miejscy przeprowadzili 696 kontroli i nałożyli 51 mandatów na kwotę 12 350 zł – dodaje Forysiak.
Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwy dostęp do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków.

Zachęcamy, żeby przeciwdziałać temu zjawisku, stosując kilka prostych zasad:
–        ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
–        nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
–        dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym
i sanitarnym,
–        utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
–        nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.
Interwencyjnie realizowana jest również usługa kompleksowa deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni.

W bieżącym roku usługą kompleksowej deratyzacji planowane jest objęcie nieruchomości zlokalizowanych w rejonie osiedli:
–        Stare Miasto – obszar ograniczony Odrą, ul. Nowy Świat, ul. Białoskórniczą,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Oławską, ul. Świętej Katarzyny, pl. Nowy Targ
i ul. Piaskową;
–        Przedmieście Świdnickie i Oławskie – obszar ograniczony ul. Piłsudskiego,
ul. Świdnicką, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta,
ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego;
–        Nadodrze – obszar ograniczony ul. Drobnera, ul. Pomorską, pl. Staszica,
pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ołbińską, ul. Krętą, ul. Słowiańską, ul. Jedności Narodowej, ul. Poniatowskiego i ul. Bema.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułRusza kolejny bezpłatny festiwal jazzowy na patio w OVO!
Następny artykułWszystkie oblicza kobiet w Sky Tower – wyjątkowa wystawa!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.