Kredyt studencki to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą podjąć lub kontynuować studia, jednak nie mają do tego odpowiednich warunków materialnych. Dzięki temu możesz zdobyć wykształcenie nie martwiąc się o środki do życia!

O preferencyjny kredyt studencki może ubiegać się każda osoba, która jest zarejestrowanym studentem i spełnia warunki uzyskania finansowania. Sprawdź jak korzystne jest to rozwiązanie i skorzystaj już teraz!

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to preferencyjna forma pożyczki gotówkowej, którą mogą otrzymać studenci i doktoranci. Eksperci porównywarki Loando w artykule pod linkiem: https://loando.pl/wpis/rodzaje-kredytow, skategoryzowali go jako oddzielny rodzaj kredytu. Jest to jedna z form kredytu gotówkowego, jednak produkt ten dość mocno różni się od innych kredytów udzielanych przez banki.

Przede wszystkim jest to kredyt preferencyjny, czyli dotowany przez państwo i charakteryzujący się niskim oprocentowaniem. Jest on wypłacany w 10 miesięcznych transzach – w sierpniu i wrześniu, w czasie wakacji, kredyt nie jest wypłacany. Maksymalny czas kredytowania wynosi 60 transz. Największą zaletą tego kredytu jest fakt, że jego spłata rozpoczyna się dopiero 2 lata po ukończeniu studiów.

Na co można przeznaczyć ten kredyt

Kredyt studencki można otrzymać mimo pobierania innych świadczeń np. stypendium socjalnego i można go przeznaczyć na dowolny cel. Gotówkę można przeznaczyć na opłaty za wynajem mieszkania, wyżywienie czy zakup podręczników i pomocy edukacyjnych.

To jak kredytobiorca rozdysponowuje środki zależy tylko od niego i nie zostanie z tego rozliczony. Niewykorzystane pieniądze z kredytu można odkładać na konto oszczędnościowe i w przyszłości przeznaczyć kredyt studencki na wkład własny do mieszkania.

Maksymalna kwota kredytu

Maksymalna kwota jaką można uzyskać w ramach preferencyjnego kredytu studenckiego to 60 000 zł! Jednakże nie otrzymamy jej jednorazowo, tylko w transzach. Kwota jaką ostatecznie otrzyma kredytobiorca zależy od jego potrzeb, momentu złożenia wniosku i typu studiów.

Składając wniosek o kredyt studencki klient ma możliwość wybrania jaką kwotę chciałby miesięcznie otrzymywać: 400, 600, 800 lub 1000 zł. Kwotę tę można bez problemu zmienić w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredyt studencki jest wypłacany maksymalnie przez 6 lat studiów i 4 lata studiów doktoranckich. W związku z powyższym maksymalna kwota preferencyjnego kredytu studenckiego pozostaje kwestią indywidualną.

Warunki uzyskania kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest obwarowany prawnie i funkcjonuje w ramach Ustawy 2.0, która usprawniła udzielanie finansowania uczniom akademickim. O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Do roku 2018 wnioskować można było tylko w określonym terminie. Bank wyda decyzję kredytową w terminie 30 dni, na podstawie zaświadczenia o edukacji we wskazanej placówce. W trakcie trwania umowy kredytowej kredytobiorca nie musi potwierdzać statusu studenta, gdyż jest to weryfikowane automatycznie, dwa razy do roku.

O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie ukończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, jednak wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Co ważne taki kredyt jest dostępny dla studentów, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego złożenie wniosku, jest niższy lub równy kwocie ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie jest to kwota 3000 zł.

Poręczenie kredytu studenckiego

Uzyskanie kredytu studenckiego wymaga poręczenia spłaty zadłużenia. Jest to forma zabezpieczenia, która jest bezwzględnie wymagana do uzyskania finansowania. Poręczenia mogą udzielić np. rodzice lub starsze rodzeństwo, a także każda inna osoba na zasadach ogólnych wg Kodeksu cywilnego.

Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie zapewnić poręczyciela, może skorzystać poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub ARiMR. Jest to możliwe na przykład w przypadku, gdy kredytobiorca wychowywał się bez opieki rodziców lub gdy ich dochody nie zapewniają bezpiecznej spłaty.

Jak przebiega spłata kredytu studenckiego?

Cechą charakterystyczną kredytu studenckiego jest karencja w spłacie, która wynosi dwa lata od terminu ukończenia studiów. Odroczenie spłaty kredytu jest zagwarantowane w prawie i ma na celu umożliwienie znalezienia pracy oraz stabilizacji na rynku finansowym. Spłata kredytu zostanie rozłożona na raty, których liczba odpowiada dwukrotności wypłaconych transz.

Przykładowo: kredytobiorca, który otrzymał 50 transz kredytu studenckiego, każda w kwocie 1000 zł, będzie musiał spłacić 100 rat. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat, a rata wyniesie 500 zł plus odsetki.

Odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Jednakże, tak jak w przypadku każdego innego kredytu opóźnienia w spłacie rat wiążą się z pewnymi konsekwencjami. Początkowo będą to monity, czyli pisemne wezwania do zapłaty. Tych nie należy ignorować, co słusznie zauważa autor artykułu: https://jaw.pl/2018/05/nieterminowa-splata-pozyczki-grozi-monitem/. Ostatecznie dług będzie musiał spłacić poręczyciel, który będzie zobowiązany ponieść również koszty spowodowane opóźnieniem w spłacie.

Gdzie zaciągnąć preferencyjny kredyt studencki?

Aktualnie kredyt studencki można zaciągnąć wyłącznie w czterech bankach:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Kredyty te praktycznie nie różnią się ze względu na podmiot je udzielający, gdyż zasady i warunki są jasno określone w prawie. Jedyna różnica objawia się w wysokości opłaty prowizyjnej za wypłatę kolejnej transzy, która zależnie od banku wynosi:

  • PKO Bank Polski – 2% od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu,
  • Bank PEKAO – brak prowizji dla osób posiadających konto osobiste w tym banku lub 0,5% od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu dla klientów posiadających konto w innym banku,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB Bank – 1% od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu.

W przypadku, poręczenia spłaty kredytu udziela BGK, dodatkowo pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% od każdej transzy kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Umorzenie kredytu studenckiego – kiedy i pod jakimi warunkami?

Zgodnie z informacjami na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyt-studencki–dowiedz-sie-wiecej: “W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty.Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.”

Minister Edukacji i Nauki może, na wniosek kredytobiorcy, zdecydować o całkowitym umorzeniu spłaty kredytu w przypadku trwałej niezdolności do pracy czy śmierci kredytobiorcy. Umorzenie, o którym mówi powyższy zapis dotyczy sytuacji trudnej lub uniemożliwiającej spłatę zobowiązania, jednak jeśli student wykaże wybitne wyniki w nauce również może liczyć na częściowe umorzenie zobowiązania. Możliwość ta jest dostępna o określoną część w następujących przypadkach:

  • 50% – gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1% najlepszych,
  • 35% – w przypadku gdy kredytobiorca znalazł się w grupie od 1,01% do  5% najlepszych studentów,
  • 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułEkoinicjatywy z Galerią Dominikańską – kwieciste rowery i wsparcie dla zielonych projektów
Następny artykułPoczuj sportowe emocje na sobotnim rodzinnym pikniku
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.