a

Przy ulicy Sygnałowej 23 w 16 miesięcy powstał żłobek dla 220 dzieci, z 7 oddziałami wyposażonymi w pełne węzły sanitarne, z kuchnią, jadalnią oraz pomieszczeniami technicznymi i dla administracji.

Żłobek przy ulicy Sygnałowej nie tylko zapewni kompleksową opiekę 220 maluszkom, ale pozwoli okolicznym mieszkańcom skorzystać z nowej biblioteki, a Radzie Osiedla z miejsca spotkań – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – To pierwszy nasz taki wielofunkcyjny obiekt, ale nie ostatni. Już przygotowujemy się do projektowania i budowy kolejnego, tym razem na Sołtysowicach -dodał prezydent Sutryk.

Powierzchnia żłobka to 2175 metrów kwadratowych. W obiekcie znalazła miejsce także czternasta filia Miejskiej Biblioteki Publicznej o powierzchni 445 metrów, do której prowadzi osobne wejście. W budynku jest też wielofunkcyjna sala edukacyjno-konferencyjna do wykorzystania przez żłobek, bibliotekę lub Radę Osiedla. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Ekologiczne rozwiązania

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania. Zainstalowana została powietrzna pompa ciepła do ogrzewania wody, instalacja fotowoltaiczna, która będzie źródłem energii na potrzeby budynku. Zadbaliśmy też o wody opadowe: powstały skrzynki rozsączające, studnie chłonne i ogród deszczowy. Nie zapomnieliśmy również o otoczenie obiektu: nasadziliśmy 43 drzewa, krzewy, powstał plac zabaw dla dzieci, a także ciągi piesze, miejsca postojowe oraz stojaki rowerowe. W ramach inwestycji został wybudowany chodnik na ulicy Malinowskiego od ul. Sygnałowej do Tunelowej. W przyszłości planujemy, że przy żłobku postanie boisko. To nie koniec inwestycji na Sygnałowej. Wcześniej Wrocławskie Inwestycje przebudowały 415 metrów tej ulicy. Powstała tu droga, chodniki (w niektórych miejscach ze specjalnej warstwy przepuszczalnej, aby ułatwić życie drzewom), oświetlenie, sieci podziemne. Nasadziliśmy kolejnych 25 drzew – co daje w sumie w blisko 70 nowych drzew w sąsiedztwie żłobka. Sumaryczny koszt inwestycji to ok 20 mln zł.

Rekrutacja

Żłobek nr 16 został wiosną włączony do elektronicznego systemu rekrutacji. Opiekę znajdzie w nim maksymalnie 220 maluchów, a zatrudnienie – łącznie z biblioteką – około 60 osób. Część inwestycji (3 322 411,46 zł) sfinansowano z Resortowego (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. W żłobku jest również realizowany Projekt „Mamo, tato wróć do pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. – Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2022 roku. Wartość dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. W projekcie uczestniczyć mogą  osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnikom projektu udzielamy wsparcia w formie opieki nad dzieckiem po powrocie do pracy. – mówi Iwona Bugajska, dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Liczba dzieci w żłobku – 220 (7 grup) w wieku:
·        20 tygodni – 12 miesięcy                        – 40 miejsc                      2 grupy
·        12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące        – 132 miejsca        3 grupy
·        24 miesiące i 1 dzień – 32 miesięcy         – 48 miejsc.                2 grupy

Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej już obejmuje zbiory liczące około 10.000 egzemplarzy, a docelowo będzie ich około 18.000. Na półkach czytelnicy znajdą najnowszą literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno piękną (nie zapomnieliśmy o kryminałach i sensacji), jak i popularno-naukową, wśród której nie zabraknie pasjonujących reportaży i książek skierowanych do młodych rodziców. Bogaty wybór książeczek dla młodszych czytelników – od kartonowych, kontrastowych książeczek, przez efektowne książki-zabawki, po literaturę młodzieżową, poruszającą ważne tematy młodych. Dostępne będą zarówno książki w formie tradycyjnej, jak i audiobooki. Nie zabraknie również gier planszowych, karcianych, ale też… terenowych!

Jagodno jako pierwsza biblioteka we Wrocławiu wypożyczać będzie: bule, zestawy do krykieta, kręgle, paletki czy inne pakiety, przeznaczone do zabawy na świeżym powietrzu. Wypożyczanie odbywać się będzie na podobnych zasadach jak pozostałych zbiorów – a więc nieodpłatnie, na kartę biblioteczną. – poinformował Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nowe inwestycje i miejsca w żłobkach

Wrocław systematycznie zwiększa liczbę miejsc w żłobkach. W tym tygodniu rozstrzygnęliśmy konkurs na ponad 700 dofinansowanych miejsc w żłobkach, który zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu. Nowe miejsca będzie oferować 25 żłobków w różnych częściach Wrocławia. Miejsca dostępne będą od 1 października 2020, rekrutacja na nie będzie prowadzona w systemie elektronicznym od połowy września. – powiedziała Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Od końca 2018 roku we Wrocławiu przybyło blisko 1400 miejsc finansowanych lub dofinansowanych przez miasto. (2018 rok: 6778 miejsc w tym 4867 finansowanych i dofinansowanych przez miasto;  2019 rok: 7666 miejsc w tym 5378 finansowanych i dofinansowanych przez miasto). Obecnie we wrocławskich żłobkach jest w sumie 8261 miejsc w tym 6261 finansowanych i dofinansowanych przez miasto. Dzięki temu wskaźnik objęcia opieką dzieci uprawnionych wynosi we Wrocławiu już 46% (w zeszłym roku było to 37%) przy średniej dla Polski 25%, a dla krajów UE 35,1% (dane EUROSTATU).

Miasto systematycznie prowadzi także inwestycje w żłobkach. W 2019 roku oddano niewielką filę żłobka przy ul. Barskich (kosz 1,4 mln zł). W tym roku zakończono budowę żłobka przy Sygnałowej wraz z infrastrukturą (koszt ok 20 mln zł), rozpoczyna się remont żłobka przy ul. Krowiej (koszt 2,7 mln zł) oraz ogłoszony zostanie przetarg na budowę kolejnego żłobka miejskiego na Sołtysowicach. Ten ostatni obiekt zostanie oddany do użytku w 2022 roku.

Zmiany na Jagodnie

Mieszkańcy Jagodna mają żłobek, bibliotekę i miejsce spotkań. Rozbudowaliśmy też ulicę Buforową. Przed nami budowa projektowanego już boiska oraz, co chyba najważniejsze, zapewnienie mieszkańcom szybkiej komunikacji z centrum. – mówi Jacek Sutryk

Nowy żłobek na Jagodnie i przebudowa ulicy Sygnałowej za kwotę 20 mln zł to nie jedyne inwestycje miejskie poprawiające jakość życia mieszkańców Jagodna. Niedawno zakończona została tzw. „nowa Buforowa” czyli druga jezdnia wzdłuż ulicy Buforowej wraz z chodnikami i drogą rowerową (koszt ok 80 mln zł) oraz usprawniono komunikację autobusową w tym rejonie dokładając linię 145, a następnie zwiększając częstotliwość kursowania oraz pojemność autobusów linii 110. Ponadto trwają przygotowania do Panelu Obywatelskiego, którego jednym z tematów jest wygodna komunikacja miejska dla mieszkańców Jagodna, trwają prace na skrzyżowaniu ul. Schuberta  Vivaldiego, Buforowej oraz projektowane jest przebudowanie fragmentu Konduktorskiej.

Informacja o pracy żłobków od 1 września

Od 1 września 2020 r. żłobki Wrocławskiego Zespołu Żłobków pracują wg zasad określonych w Zarządzeniu  Nr 3601/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 sierpnia 2020 r. z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Żłobki  będą pracować w godzinach od 6.30 do 17.00, przyjmując liczbę dzieci wg normatywu dla każdego żłobka. Godziny pracy i liczba przyjmowanych dzieci mogą ulec zmianie w zależności od możliwości  organizacyjnych każdego  żłobka  gwarantujących  bezpieczne warunki opieki i pracy.

Praca żłobka w okresie pandemii koronawirusa wymaga specjalnego reżimu sanitarnego.  W szczególności dotyczy to:

·        Innej organizacji przyprowadzania i odbioru dzieci do i ze żłobka (dezynfekcja, pomiar temperatury u dzieci i rodziców, składanie oświadczeń o braku kwarantanny w domu dziecka, zachowanie dystansu społecznego);

·        Innej organizacji pracy w grupach i na placu zabaw;

·        Innej organizacji pracy opiekunów i innych pracowników żłobka;

·        Wydzielenia pomieszczenia  do  izolacji  dziecka/pracownika  w  chwili  podejrzenia zakażenia COVID – 19;

·        Zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz preparaty do dezynfekcji;

·        Stosowania procedury  „Higienicznej  produkcji  i  dystrybucji posiłków  we  Wrocławskim  Zespole  Żłobków  –  COVID  –  19″.

W żłobkach ogranicza się przebywanie osób trzecich, z wyjątkiem służb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19  zobowiązuje  się  rodziców/opiekunów  prawnych  do  przyprowadzania  dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu, a w  przypadku  otrzymania  informacji  ze  żłobka  o  wystąpieniu  u  dziecka niepokojących  objawów  chorobowych  w  tym  charakterystycznych  dla koronawirusa (podwyższonej temperatury, kataru lub kaszlu) odbierze dziecko    w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż dwie godziny i w pierwszym dniu   przyprowadzenia   dziecka   po   tym   zdarzeniu   przedstawi zaświadczenie/informację od lekarza stwierdzającą, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka lub o braku objawów choroby zakaźnej.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułPierwszy dzień Filmowego LUXusu za nami [ZDJĘCIA]
Następny artykułNiezapomniany finał we Wrocławiu. Wielki sukces Brave Kids 2020!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.