Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował wczoraj o rozpoczęciu wprowadzenia nowej organizacji ruchu w centrum miasta. Na trzech ulicach obowiązywać będzie strefa 30 tempo plus.

  • 31 sierpnia oznakowanie pojawiłio się na ulicy Świdnickiej (od Piłsudskiego do Podwala)
  • 4 września na Sądowej i św. Mikołaja.

Wprowadzenie ograniczenia prędkości na tych ulicach zapowiadano już w maju, ma ono na celu poprawę mobilności, zwłaszcza bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego.

 

Zmiany te są elementem planowanych udogodnień m.in. dla ruchu pieszego i rowerowego w związku z trwającą pandemią.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane