9 lipca wchodzi w życie uchwała podjęta przez Radę Miejską Wrocławia, która ustala nowe zasady dotyczące pobierania opłat za postój w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Opłaty obowiązywały będą wyłącznie dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 18, soboty będą zaś traktowane na równi z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy – bez opłat.

Operator strefy rozpoczął prace przy zmianie oprogramowania parkomatów, równolegle z nimi trwa dostosowywanie do nowych przepisów treści tabliczek informujących o opłatach.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane