100 zadań Prezydenta Jacka Sutryka na 100 dni prezydentury [ PEŁNA LISTA]

0

Kilka dni temu Jacek Sutryk został już oficjalnie Prezydentem Wrocławia. Jak zapowiadał wcześniej ogłosił listę zadań, które ma zamiar zrealizować w ciągu najbliższych 100 dni.

– Nie skupię się wyłącznie na tych zadaniach. Chcę tylko zasygnalizować pewne priorytety, nad którymi pochylę się w sposób szczególny w pierwszych miesiącach pracy – zapowiada prezydent Jacek Sutryk. – Nad częścią z nich już pracuję ze swoim zespołem – dodaje prezydent Wrocławia.

LISTA 100 ZADAŃ

 1. Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście
 2. Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich
 3. Rozpocznę audyt zasobu komunalnego
 4. Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego
 5. Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta
 6. Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego
 7. Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej
 8. Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy
 9. Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu
 10. Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich
 11. Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów
 12. Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta
 13. Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia
 14. Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok
 15. Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok
 16. Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli
 17. Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli
 18. W porozumieniu z radami osiedli, zdecydujemy o reorganizacji stref płatnego parkowania
 19. Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej
 20. Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów
 21. Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu
 22. Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno
 23. Rozpocznę wdrażanie programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach
 24. Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych
 25. Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości
 26. Przygotuję uchwałę w spr. likwidacji droższego biletu na linie pospieszne
 27. Poprawię komunikację z Jagodnem
 28. Przedstawię koncepcję nowego programu autobusowego dla Wrocławia
 29. Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
 30. Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej
 31. Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych
 32. Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów
 33. Wzmocnię eko-patrol wrocławskiej Straży Miejskiej
 34. Zlecę realizację 30 doświetleń dla pieszych
 35. Ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników
 36. Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach
 37. Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny
 38. Uruchomię program Senior Taxi
 39. Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora
 40. Uruchomię Radiowy Klub Seniora
 41. Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych
 42. Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna
 43. Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 44. Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 45. Zacznę wdrażać program wsparcia społecznych opiekunów zwierząt
 46. Będę promował adopcję i wspierał podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt
 47. Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0.
 48. Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica
 49. Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca
 50. Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury
 51. Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek
 52. Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu
 53. Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych.
 54. We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper
 55. Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym
 56. Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej
 57. Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach
 58. Uruchomię Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy
 59. Otworzę dwie nowe Szkoły Rodzenia
 60. Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami
 61. Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego
 62. Zwiększę liczbę miejsc w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci
 63. Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców
 64. Ogłoszę przetarg na przebudowę Mostów Średzkich
 65. Ogłoszę przetarg na budowę nowych samochodowo-tramwajowych Mostów Chrobrego
 66. Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Osobowickiej
 67. Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Berenta
 68. Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342
 69. Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego
 70. Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu
 71. Rozpocznę projekt pełnej inwentaryzacji pieców węglowych
 72. Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019
 73. Uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców
 74. Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności
 75. Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”
 76. Zapewnię mieszkańcom bezpłatne doradztwo energetyczne w zakresie wymiany pieców węglowych
 77. Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej
 78. Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 79. Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży
 80. Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół
 81. Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców
 82. Przygotuję ofertę zimowych miejskich półkolonii dla dzieci
 83. Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim
 84. Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej MCS
 85. Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu
 86. Uruchomię nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze
 87. Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej
 88. Uruchomię kanał zgłoszeniowy „Potrzebna Ławka”
 89. Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski
 90. Przedstawię koncepcję linii tramwajowej na Swojczyce
 91. Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych
 92. Oddam do użytku trasę rowerową z Oporowa do centrum
 93. Oddam do użytku trasę rowerową przez ul. Sułowską
 94. Złożę wniosek o unijne dofinansowania budowy kolejnych tras rowerowych
 95. Rozbuduję system roweru miejskiego
 96. Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych
 97. Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach
 98. Powołam „zielony stół” – koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie
 99. Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 100. Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułEpickie domówki wstrząsną Wrocławiem! Cztery imprezy w zabytkowej kamienicy na Wyspie Tamka
Następny artykułWrocław Koncerty listopad/grudzień 2018
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.