100 projektów złożono już do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają czas do 15 lutego!

0

Został tylko tydzień na zgłaszanie wniosków do dziewiątej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli już 100 projektów.

Na realizację pomysłów wrocławian Miasto przeznaczyło 25 milionów złotych. Przez 8 lat istnienia programu swoje projekty zgłosiło 2 913 liderów, a na blisko 400 zwycięskich projektów oddano w sumie 825 639 głosów. Łączna wartość realizowanych projektów to blisko 171 mln zł.

Serdecznie zapraszam wszystkich wrocławian do udziału w nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do brania spraw w swoje ręce i budowania Wrocławia po swojemu, dla was, waszych najbliższych i waszych wspólnot. Na realizacje pomysłów mieszkańców przeznaczamy 25 milionów złotych – zachęcał kilka tygodni temu Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – Dzięki WBO zrealizowaliśmy już 339 projektów wrocławian, a kolejne 64 właśnie realizujemy. Jeśli macie pomysły na inwestycje w swoim otoczeniu – na nowy park, ścieżki rowerowe, place zabaw – zgłaszajcie je do WBO, zmieniajcie miasto.
Zasady WBO 2021

Do budżetu należy zgłaszać projekty o charakterze ogólnodostępnym. Na ich realizację Miasto przeznaczy 25 milionów złotych.

  • 16 mln jest przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych – czyli takich, które swoim zasięgiem obejmują więcej, niż jedno osiedle. Jako projekt osiedlowy można zgłaszać pomysły zielone (parki, skwery, zieleń przyuliczna), instalacje lub obiekty rekreacyjne i sportowe oraz infrastrukturę związaną ze zrównoważoną mobilnością – np. trasy rowerowe. Jego maksymalna wartość to 2 miliony zł.
  • Na realizacje projektów osiedlowych przeznaczono 9 milionów zł – maksymalnie 750 tys. zł. na 1 projekt.

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów, które składa się papierowo lub elektronicznie korzystając z formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców.  Złożone projekty będą publikowane wraz z ocenami na stronie internetowej. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie i papierowo. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów a wyniki głosowania zostaną opublikowane na www.wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
W zasadach tegorocznego WBO nie ma zmian w porównaniu do poprzedniej edycji. Do WBO 2021 można zgłaszać projekty, które Miasto ma prawo realizować (np. położone są na terenach, do których Gmina ma prawo).
WBO 2021 jest uregulowane art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf) oraz uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18 ( http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LXII/1440/18).

Kalendarz WBO 2021

Każda edycja WBO rozpoczyna się składaniem projektów, następnie przechodzą one pierwszy etap weryfikacji, konsultacje i kolejny etap weryfikacji. Po dwukrotnym zweryfikowaniu i konsultacjach z liderem publikowana jest wstępna lista projektów a następnie – po etapie odwołań –publikacja ostatecznej listy. Etap zgłaszania projektów kończy się jesiennym głosowaniem.
Szczegółowy kalendarz:
·        składanie projektów: 18.01 – 15.02.2021
·        pierwszy etap oceny projektów: 18.01 – 01.06.2021
·        publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2021
·        konsultacje projektów: 01.06 – 05.07.2021
·        drugi etap oceny projektów: 06.07 – 23.08.2021
·        publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 23.08.2021
·        możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2021
·        publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
·        głosowanie na projekty WBO 2021 24.09 – 11.10.2021

Szkoła Liderów WBO 2021

Jednocześnie 20 stycznia rozpoczyna się Szkoła Liderów – bezpłatne, zdalne, otwarte spotkania dla osób, które chciałyby realizować swoje pomysły w ramach WBO. W ich będzie można zapoznać się z podstawowymi wytycznymi dla projektów, kryteriami, które musi spełniać projekt oraz o zasadach, których warto przestrzegać, by dbać o Wrocław i jego mieszkańców. Zaplanowano cztery otwarte spotkania. Odbędą się one w formie zdalnej i będą na Facebooku. szczegółowe informacje: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zostan-liderem-wbo-2021-zmieniaj-wroclaw
Harmonogram spotkań Szkoły Liderów
Wrocławski Budżet Obywatelski od podstaw: jak złożyć wniosek, o czym warto pamiętać, harmonogram, zasady, etc.
Zaproszeni goście: Michał Ciesielski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Joanna Klima (Stowarzyszenie Serce Szczepina), Przemysław Leszyński (Wydział Partycypacji Społecznej), Monika Pec-Święcicka (Zarząd Zieleni Miejskiej), Bartłomiej Świerczewski (Departament Spraw Społecznych), Sebastian Wolszczak (Wydział Partycypacji Społecznej). Moderacja: Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.) Tłumaczenie PJM: Izabela Wielgus.
Przed nami jeszcze kwietniowe i majowe spotkania:
·        20 kwietnia 2021 | godz. 17.00–18.30 Budowanie zespołu i współpraca z otoczeniem
·        27 maja 2021 | godz. 17.00–18.30 Promowanie projektów i zdobywanie poparcia dla ich realizacji

Webinaria dla stawiających pierwsze kroki

Miasto zaprasza także na cykl 6 webinariów dla początkujących liderów, na które obowiązują zapisy. Pierwszeństwo udziału będą mieć te osoby, które nie brały do tej pory udziału jako lider/ka w żadnej edycji WBO. Miejsc jest 12, a zapisy dotyczą całego cyklu sześciu spotkań. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Webinaria będą rozwinięciem tematów poruszanych na spotkaniach otwartych:
·        Projekt od A do Z, czyli co każdy wie post factum, podpowiedzi doświadczonego lidera/liderki (prowadzenie: Joanna Klima – Serce Szczepina)
·        Projekt dostępny, czyli jaki? (prowadzenie: Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia)
·        Projekty WBO z ekologią za pan brat!
·        Dobra przestrzeń w mieście, czyli jaka? Co każdy lider/ka wiedzieć powinien? (prowadzenie: Michał Ciesielski – Towarzystwo Urbanistów Polskich)
·        Jak współpracować z otoczeniem? Partnerstwa lokalne, sieci współpracy, projektowe sojusze… (prowadzenie: Joanna Warecka – Stowarzyszenie „Żółty Parasol”)
·        Jak promować projekty WBO? Niezbędnik lidera/ki!
Organizatorem Szkoły Liderów WBO 2020 jest Urząd Miejski Wrocławia -Wydział Partycypacji Społecznej, we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
https://www.facebook.com/events/136427651537605?active_tab=about
https://www.wroclaw.pl/…/zglaszajcie-projekty-do-wbo-2021

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułNarodowe Forum Muzyki wraca do gry od 12 lutego! [REPERTUAR]
Następny artykuł5 świetnych pomysłów na Walentynki we Wrocławiu
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.