Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców [PILNE, SPRAWDŹ KTO MOŻE SKORZYSTAĆ]

0

Zawieszenie w płaceniu czynszu, podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty lub umorzenie odsetek – wrocławscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o miejskie wsparcie w związku z epidemią koronawirusa.

„Wrocławski Pakiet Pomocowy” to pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hoteli, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych.

Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.

– Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. We Wrocławiu zarejestrowanych mamy 120 tys. podmiotów gospodarczych. Nie zapomnimy o was – zapewnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – To pierwsza odsłona podstawowego pakietu pomocowego dla wrocławskich przedsiębiorców. Będę obserwował, jak rozwiązanie sprawdza się w praktyce i na bieżąco reagował.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:
– odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy;
– rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020r);
–  umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetek)

– Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi, jak i cywilno-prawnymi. Chodzi między innymi o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. W uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości – mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

– Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
– Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
– Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
– Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak     np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową na adres pomoc.firma@um.wroc.pl lub w formie pisemnej, wysyłając wniosek pocztą. Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, nie przewiduje się dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, możliwe będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Z pakietu mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:
– polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków oraz napojów gościom siedzącym przy stołach;
– dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
– związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;
– twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
– związaną ze sportem i rekreacją – w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
– związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
– związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
– związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
– działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
– działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub prowadzący handel detaliczny :
– wyrobami tekstylnymi;
– wyrobami odzieżowymi;
– obuwiem i wyrobami skórzanymi;
– meblami i sprzętem oświetleniowym
– sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego
– artykułami piśmiennymi i księgarskimi

Pakiet jest również adresowany do innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii – np. do właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych czy kwiaciarni.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWiosenne targi pracy Career EXPO odbędą się ONLINE!
Następny artykułZrób sobie teatr – zabawy domowe z Wrocławskim Teatrem Lalek
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.