Streetbus już po raz czwarty we Wrocławiu

0

Podsumowanie ostatniego sezonu Streetbusa prezentuje się w następujący sposób – 25 000 porcji zupy i 4700 przejechanych kilometrów. Po raz kolejny Streetbus wyjechał na wrocławskie ulice. Streetbus jest projektem, który w sezonie jesienno-zimowym wspiera system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Od momentu powstania, pojazd ten pokonał blisko 30 tysięcy kilometrów i dostarczył prawie 100 tysięcy porcji zupy potrzebującym. 

– Nasza, jak to lubimy mówić, ogrzewalnia na kółkach, uruchomiona została po raz pierwszy w 2020 roku  – mówi Witold Woźny, prezes MPK. – Od tego czasu, w ciągu prawie 4 tysięcy godzin (3 750), przejechaliśmy już niemal 30 tysięcy kilometrów (28 842). Celem jest dotarcie do tych najbardziej potrzebujących, dla których mroźne zimowe miesiące są najtrudniejsze. W Streetbusie mogą się ogrzać przy ciepłym posiłku, uzyskać pomoc medyczną, a także porozmawiać ze streetworkerami, wskazującymi możliwe ścieżki pomocy – dodaje Witold Woźny.

Od lat prowadzimy pracę z osobami w kryzysie bezdomności, mamy zespół streetworkerów, chodzimy lub jeździmy do potrzebujących osób. Stwierdziliśmy, że jako duża aglomeracja miejska powinniśmy mieć moduł wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej w okresie niskich temperatur – opowiadał Andrzej Ptak, prezes Homo Sacer o powstaniu Streetbusa.

– Okazało się, że ten ciepły posiłek wieczorem jest bardzo potrzebny, a osoby w kryzysie przychodzą do nas bardzo licznie.

Trasa Streetbusa

Streetbus wyrusza codziennie o godzinie 20:00 z przystanku przy ulicy Sieradzkiej i kontynuuje swoją trasę przez główne punkty miasta. Dociera ostatecznie do ogrzewalni na rogu ulic Zaporoskiej i Gajowickiej.

Trasa Streetbusa pozostaje niezmienna. Zależy nam na tym, aby każda osoba w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej, mogła się do niego dosiąść. Planowo Streetbus będzie przemierzać wrocławskie ulice do końca marca. Będzie wspierać osoby w kryzysie przez te najgorsze, najchłodniejsze wieczory – podsumowuje wiceprezes MPK Wrocław Przemysław Nowicki

Przystanki na trasie Streetbusa:

20.00 – 20.25 ul. Sieradzka (postój)

20.35 al. Hallera (przystanek na życzenie)

20.40 FAT (przystanek na życzenie)

20.42 – 21.12 ul. Bzowa przy Centrum Historii Zajezdnia (postój)

21.19 pl. Orląt Lwowskich (przystanek na życzenie)

21.30 Galeria Dominikańska (przystanek na życzenie)

21.40 pl. Grunwaldzki (przystanek na życzenie)

21.45 – 22.15 Katedra (postój)

22.20 ul. Kościuszki/ ul.Pułaskiego (przystanek na życzenie)

22.30 – 23.00 ul. Sucha (postój)

23.15 – Ogrzewalnia, róg Zaporoskiej i Gajowickiej

Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności we Współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Streetbus to uzupełnienia działań systemowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i współpracujące z ośrodkiem organizacje pozarządowe.

We Wrocławiu działa łącznie 14 placówek wsparcia dla osób doświadczających bezdomności, zaznacza dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Andrzej Mańkowski. Te placówki to schroniska, ośrodki wsparcia, noclegownie i ogrzewalnie uruchamiane w sezonie zimowym. Są one finansowane przez miasto i prowadzone przez organizacje pozarządowe, oferując łącznie 650 miejsc. Ponadto, w okresie zimowym, istnieje możliwość uruchomienia kolejnych 80 miejsc, zaznacza Mańkowski. Osoby doświadczające bezdomności mają również dostęp do łaźni, punktów wydawania odzieży oraz jadłodajni. Organizacje pozarządowe, współpracujące z nami, dostarczają codziennie około 2 200 ciepłych posiłków najbardziej potrzebującym osobom.

Jesienno-zimowe patrole pracowników socjalnych i strażników miejskich

W okresie jesienno-zimowym pracownicy socjalni zbierają informacje o wolnych miejscach w placówkach pomocowych i na bieżąco przekazują informacje do Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Każdego roku razem ze Strażą Miejską patrolują ulice Wrocławia, rozdając osobom w kryzysie bezdomności informatory z adresami wszystkich placówek, w których można uzyskać wsparcie oraz pakiety z samopodgrzewającymi się posiłkami.

Programy mieszkaniowe

Jednym z ważniejszych działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest prowadzenie programów usamodzielniających, wspierających wychodzenie z bezdomności. Obecnie MOPS prowadzi lub współprowadzi 4 takie programy: Trampolina, Housing First, Droga do Domu, Droga do Samodzielności. 

Uczestnicy programów otrzymują miejsce w mieszkaniu treningowym, ale także wsparcie psychologiczne czy socjalne, pomoc w usamodzielnieniu się i aktywizacji zawodowej. Programy mieszkaniowe mają charakter przejściowy. Kiedy korzystające z nich osoby pracują, potrafią samodzielnie gospodarować budżetem i dobrze radzą sobie w warunkach zbliżonych do domowych. Mogą starać się o mieszkanie z rynku komercyjnego lub zasobu Gminy Wrocław i mają szansę na niezależne życie – tłumaczy Joanna Kot, zastępczyni dyrektora MOPS ds. Pieczy Zastępczej i Aktywnej Integracji

Liczenie osób doświadczających bezdomności

W nocy z 20 na 21 października pracownicy Zespołu ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili akcję liczenia osób w kryzysie bezdomności. Patrole sprawdzały miejsca niemieszkalne. Zaliczają się do nich parki, ogrody działkowe, osłony śmietnikowe, pustostany i inne miejsca. W czasie liczenia pracownicy socjalni MOPS mieli przy sobie formularz. Pracownicy prowadzili zbieranie kluczowych danych. Obejmowały one wiek, płeć, poziom wykształcenia i okres bezdomności. Jednocześnie prośba o wypełnienie ankiet trafiła do placówek pomocowych i innych instytucji, jak areszty czy szpitale.

Wyniki

Liczba osób w kryzysie bezdomności zmniejszyła się. Łączna liczba osób w kryzysie bezdomności to 829 osób, większość (574 osoby  stanowią mężczyźni). w kryzysie pozostaje także 180 kobiet oraz 75 dzieci, które mają schronienie w miejscach dla rodziców z dziećmi. W czasie liczenia większość osób w kryzysie bezdomności korzystała ze schronienia w placówkach (ponad 600 osób) lub przebywała w mieszkaniach treningowych (niemal 50 osób). Ponad 120 osób było w przestrzeni publicznej, a pozostałe m.in. w szpitalach.

Od 2019 roku zmniejszyła się liczba osób w kryzysie bezdomności – komentuje wyniki liczenia Joanna Kot z MOPS. – Możemy to przypisać temu, że właśnie od tego roku realizujemy programy mieszkaniowe, których celem jest przed wszystkim wspieranie osób w wychodzeniu z bezdomności. Do udziału w tych projektach trafiają osoby aktywne, zdeterminowane, chcące poprawić swoją sytuację, a my im w tym pomagamy. Wyniki ostatniego liczenia pokazują, że są to programy potrzebne i warto je rozwijać – podsumowuje dyrektorka.

Bezdomność jest jednym z najbardziej złożonych wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Bezdomność nie jest spowodowana jednym, konkretnym czynnikiem.  Wynika z wielu różnych aspektów, które często nakładają się na siebie. Obejmują one bezrobocie, ubóstwo, rozpad rodziny, uzależnienia, przemoc w rodzinie, zadłużenie i eksmisję oraz kryzysy psychiczne.

– Najważniejsze, żeby być wrażliwym na los drugiego człowieka. Bardzo prosimy, jeśli ktoś widzi osoby, które w czasie chłodu śpią na ławce i nie mają schronienia, by informować nas, Straż Miejską lub Policję. Najważniejsze jest, by pomóc tym osobom przetrwać trudny okres – podsumował Andrzej Mańkowski.

Zawieźmy pomoc tam gdzie jest potrzebna

Kryzys bezdomności od lat się nie zmienia, ważne jest, jak my na to patrzymy jako społeczeństwo, czy potrafimy zapytać osobę na ławce, czy można jej pomóc. Mam nadzieję, że to nastawienie się zmienia. Streetbus jest ciepłem darowanym od nas , jako społeczeństwa. Bardzo dziękuję, że ta inicjatywa jest możliwa, że jest to nasze wspólne przedsięwzięcie. – dodał Andrzej Ptak.

– Cieszę się, że na tę społeczną potrzebę możemy odpowiadać wspólnie z naszym partnerami, czyli Wydziałem Partycypacji Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Homo Sacer. To właśnie dzięki nim w Streetbusie obecna jest niezastąpiona załoga oferująca rozmowę, wsparcie i pomoc. Dziękujemy także naszym pracownikom, którzy co sezon sami zgłaszają się do pomocy w akcji; którzy chcą wsiąść za kierownicę Streetbusa i nie tylko nieść, co, właściwie, wieźć pomoc – odpowiada prezes MPK Witold Woźny.

Ważne adresy i numery telefonów:                                          https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/placowki-dla-bezdomnych

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułGrabić, czy nie grabić liście jesienią? Naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odpowiada
Następny artykułWarsztaty, pokazy i potańcówka z okazji Święta Niepodległości w Zamku w Leśnicy