Start programu Złap Deszcz 2020 i Katalog Dobrych Praktyk [POBIERZ ZA DARMO]

0

Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji Polska jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Zmagamy się w Polsce z permanentną suszą letnią, a 2018 rok był pod tym względem najgorszy od blisko stu lat.

Na ta sytuację wpływają też bezśnieżne zimy, suche jesienie oraz wzrost średniej temperatury, co powoduje jeszcze bardziej intensywne parowanie. Równocześnie zużycie wód podziemnych w celach konsumpcyjnych, ale też na inne cele, w ostatnich latach znacząco wzrasta.

Dlatego należy dokładać starań i nie pozwalać, żeby woda opadowa nam po prostu uciekała, powinniśmy w jak największym stopniu ją retencjonować. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne: to odciążenie kanalizacji i obniżenie kosztów jej utrzymania, to też możliwość znacznego ograniczenia zużycia wodny do picia.

Dlatego  mieszkańcom Wrocławia proponowany jest program ZŁAP DESZCZ 2020, który ma stać się zachętą by np. założyć ogród deszczowy, wybudować muldę lub studnię chłonną, albo podziemny zbiornik na wodę opadową.

Kontynuujemy program Złap deszcz, zachęceni sukcesem pilotażu, który cieszył się dużą popularnością. W ubiegłym roku, pomimo zwiększenia kwoty dofinansowania w trakcie trwania programu z 80 do 250 tys. złotych, nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich zgłoszeń. Teraz startujemy od kwoty 500 tys. złotych, bo widzimy, że zainteresowanie mieszkańców i ich proekologiczna postawa są na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam wrocławian do składania wniosków w nowej edycji programu” – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Ostatecznie w 2019 roku zawarto 92 umowy i dzięki czemu powstał:
–        1 ogród deszczowy
–        2 studnie chłonne
–        55 naziemnych zbiorników przyrynnowych
–        34 podziemne zbiorniki na wody opadowe wraz z instalacją

Odpowiadając na tak duże zainteresowanie w tym roku Miasto dwukrotnie zwiększyło budżet przeznaczony na program ZŁAP DESZCZ i przyjęło 500.000 zł.


W tegorocznej edycji zostały zachowane zasady udziału w Programie przyjęte w pilotażu tzn.:

1.        Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadająca inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości  położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

2.        Wysokość dotacji wynosić będzie: 80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł.
3.        Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania  i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania (koszty: zakupu, transportu, montażu i robót ziemnych)
Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według terminu złożenia (wpływu) kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do sekretariatu Biura Wody i Energii.

Program startuje dzisiaj tj. 03 lutego 2020.
Wnioski do pobrania: bip.um.wroc.pl/artykul/842/43956/zlap-deszcz-2020

Niejako w uzupełnieniu Programu przygotowano również „Katalog dobrych praktyk, zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym”.

Projektując program „Złap deszcz” uznaliśmy, że warto byłoby zaproponować mieszkańcom, praktyczny poradnik, który pozwoliłby na wykonanie siłami własnymi instalacji do gromadzenia deszczówki. Takie opracowanie, powstało na zlecenie miasta, a zostało wykonane przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Będzie ono świetnym uzupełnieniem do programu. Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Wrocławia.” – dodała Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W Katalogu przedstawione są możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenach: budownictwa, jednorodzinnego, wielorodzinnego, obiektach usługowych, i sportowych oraz terenach rekreacyjnych.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz 16 tzw. kart rozwiązań.

W części opisowej znajdują się informacje o:
–        sposobie jak rozpoznać warunki gruntowe na działce
–        sposobie wyliczenia wielkości opadu na działce
–        wyborze sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
–        propozycjach roślin do nasadzeń

Każda karta składa się z części opisowej oraz graficznej – zdjęcia schematy rozwiązań, można znaleźć następujące informacje:
–        opis danego rozwiązania ze wskazaniem wariantów rozwiązań;
–        korzyści i ograniczenia każdego  z wariantów
–    niezbędne materiały potrzebnych do realizacji

Katalog do pobrania: www.slideshare.net/Wroclaw/katalog-dobrychpraktykzlapdeszcz

Pamiętajmy, że woda jest jedną z najważniejszych substancji na Ziemi, jest niezbędna do życia. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że z wodą mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku. Towarzyszy nam w naszych codziennych zajęciach.

Czy wiesz, że:
– Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 litry wody.
– Wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki to 2500, a nowa para jeansów to 8000 litrów wody
– Produkując 1 kg papieru zużywa się ok. 250 litrów wody.
– Wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 litrów wody.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułZimowe Weekendy w Ogrodzie Botanicznym
Następny artykułBuk za buka, dąb z dąb. Wrocławska firma stolarska sadzi drzewa, za wykorzystane surowce!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.