Ruszają wakacyjne remonty w 80 szkołach i 17 przedszkolach i żłobkach

0
Ruszyl remont sali w SP nr 4 we Wrocławiu

Wydawać by się mogło, że wakacje to czas, kiedy w placówkach oświatowych nic się nie dzieje. Jednak nic bardziej mylnego. Co prawda, dzieci odpoczywają i nie ma ich w szkole, ale właśnie dlatego to idealny czas na przeprowadzenie w szkołach, ale także w przedszkolach i żłobkach niezbędnych remontów. Szczególnie tych bardziej uciążliwych.

W których placówkach prowadzone będą letnie prace remontowe i jaki będzie ich zakres? W tym roku letnie roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w blisko 80 placówkach oświatowych oraz we wszystkich 17 publicznych żłobkach. Na co miasto przeznaczy ok. 63 mln złotych.

Większość z tych prac ukończona zostanie do września, czyli przed pierwszym dzwonkiem szkolnym. Reszta do końca 2022 r. lub 2023 r.

By zwiększyć komfort w placówkach oświatowych

Największe remonty w szkołach i przedszkolach realizowane będą przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ok. 58 mln złotych). Obejmą one m.in.: remonty i przebudowy pomieszczeń szkolnych, boisk, sanitariatów czy instalacji elektrycznej, a także remonty toalet, portierni, węzłów żywieniowych, jak i dostosowanie budynków do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

– Wydatki na utrzymanie placówek oświatowych i ich remonty stanowią ogromną część miejskiego budżetu. To inwestycje, które z pewnością zaprocentują, dlatego tak zależy nam, by w ramach możliwości, na bieżąco realizować w nich niezbędne prace budowlane. A jak wiadomo, wakacje, to idealny czas na tego typu inwestycje – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Dodatkowo, na prace remontowe prowadzone w 2022 r. przez same placówki, miasto przeznaczyło ok. 4,3 mln zł. To ok. 700 tys. więcej niż w roku ubiegłym. I właśnie przeważająca ich część zrealizowana zostanie w trakcie letnich wakacji. To będzie m.in.:

 • malowanie,
 • wymiana oświetlenia,
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 • wymiana ogrodzenia,
 • doposażenie placów zabaw,
 • modernizacja wentylacji,
 • remont toalet,
 • remont instalacji elektrycznej.

– Te prace z pewnością poprawią komfort w naszych placówkach oświatowych. Sprawią, że będą one bardziej nowoczesne i przestronne – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.– Przeznaczając coraz większe kwoty, na tego typu remonty, chcemy zapewnić uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki nauki i pracy – dodaje.

Tego typu prace prowadzone są już m.in.: w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

– Remontowana jest u nas jedna z sal dydaktycznych, która docelowo będzie pracownią języka polskiego z zapleczem dydaktycznym. Na początku ekipa budowlana musiała zerwać boazerię, która pamiętała jeszcze lata 70. – mówi dyrektorka placówki, Teresa Bartnicka-Romanowska. – Docelowo sala będzie pomalowana na jasny kolor, położone zostaną nowe kafle, wstawione szersze drzwi. Wymieniona zostanie też instalacja elektryczna – dodaje.

Większość tych prac ukończona zostanie do końca sierpnia 2022 r.

Dodatkowo, trwa budowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej oraz układu drogowego w ul. Asfaltowej i Lutosławskiego. (koszt ok. 60 mln złotych). A także budowa przedszkola przy ul. Hallera (koszt ponad 16,5 mln złotych). Te inwestycje zakończone zostaną w 2023 r.

Remonty we wrocławskich żłobkach

Remonty i prace budowlane, w trakcie wakacji, obejmą też miejskie żłobki. We wszystkich placówkach odmalowane zostaną kuchnie oraz większość sal i korytarzy. Przeprowadzone będą również drobne prace konserwatorskie. W niektórych z nich, remontowane będą też instalacje CO, węzły ciepłownicze, pompy ścieków oraz wymieniane zostanie oświetlenie na ledowe.

– Jesteśmy także w trakcie procedur przetargowych na montaż instalacji fotowoltaicznej w żłobku przy ul. Drukarskiej i ul. Wieczystej. Także na gruntowne remonty czerech sal w żłobkach przy ul. Kłodnickiej oraz przy ul. Hubskiej – mówi Iwona Bugajska, dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Koszt wakacyjnych remontów we wrocławskich żłobkach wyniesie ok. 800 tys. złotych.

Poza tym, obecnie budowany jest żłobek nr 17 przy ul. Sołtysowickiej oraz gruntownie przebudowywany żłobek nr 5 przy ul. Dokerskiej. Obie placówki rozpoczną działalność 2 listopada br. Koszt prac to ok. 23 mln złotych.

Przykładowe remonty ZIM, które zakończą się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego:

 • Liceum Ogólnokształcące nr II przy ul. Parkowej – dostosowanie budynku C (dokończenie) i B do wymogów przepisów przeciwpożarowych,
 • Liceum Ogólnokształcące nr VII przy ul. Kruczej – wykonanie wydzielenia bloku sportowego,
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIII przy ul. Haukego Bosaka – budowa nowego bloku sportowego z salą do szermierki,
 • MDK przy ul. Powstańców Śląskich – remont tarasu,
 • Przedszkole nr 90 przy ul. Zaporoskiej – przebudowa i remont węzła żywienia,
 • Przedszkole nr 91 przy ul. Zaporoskiej – wymiana osłony śmietnikowej,
 • Przedszkole nr 150 przy ul. Ignuta – przebudowa i remont węzła żywienia,
 • SOSW nr 10 przy ul. Parkowej – rozbudowa budynku o nowe skrzydło,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Nowowiejskiej – przebudowa i remont węzła żywienia,
 • Zespół Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej – przebudowa i remont sanitariatów,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Zemskiej – przebudowa i remont portierni.

Przykładowe roboty budowlane ZIM, w trakcie realizacji, które zakończą się do końca 2022 r. i w 2023 r.:

 • CK Talent przy ul. Jedności Narodowej – dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową wybranych pomieszczeń, (zakończenie I kw. 2023 r.).
 • Liceum Ogólnokształcące nr X przy ul. Pieszej – przebudowa i remont zaplecza sanitarno-szatniowego, (zakończenie I kw. 2023 r.).
 • Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Sarbinowskiej – remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku od strony placu apelowego, (zakończenie IV kw. 2022 r.)
 • Szkoła Podstawowa nr 50 przy ul. Czeskiej – przebudowa i remont bloku sportowego dawnego gimnazjum, (zakończenie I kw. 2023 r.).
 • Szkoła Podstawowa nr 64 przy ul. Wojszyckiej – przebudowa boiska na terenie szkoły (zakończenie IV kw. 2022 r.).

Przykładowe remonty prowadzone przez placówki:

 • Liceum Ogólnokształcące nr X, ul. Piesza – wymiana oświetlenia jarzeniowego na LED.
 • Liceum Ogólnokształcące nr IX ul. P. Skargi – naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w bloku sportowym.
 • Liceum Ogólnokształcące nr XI ul. Spółdzielcza – wymiana głównych drzwi do budynku.
 • Przedszkole nr 149 ul. Obornicka – remont sanitariatów w dwóch salach dziecięcych.
 • Przedszkole nr 33 ul. Łąkowa – wymiana drzwi balkonowych ewakuacyjnych.
 • Przedszkole nr 36 ul. Witelona – doposażenie placu zabaw.
 • Przedszkole nr 56 ul. Wałbrzyska – malowanie części pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i modernizacją wentylacji.
 • Przedszkole nr 6 ul. Braci Gierymskich – doposażenie placu zabaw.
 • Przedszkole nr 80 ul. Zielińskiego – wymiana stolarki drzwiowej na parterze w holu wejściowym i szatni dziecięcej.
 • Przedszkole nr 82 ul. Bończyka – remont sali i korytarza wewnętrznego przed salą oraz wymiana okien na sali
 • Przedszkole nr 93 ul. Grochowa – budowa ogrodu sensorcznego.
 • Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska – wymiana okien (kolejny etap) w szatniach oraz pomieszczeniach piwnicznych.
 • Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska – wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach (kolejny etap).
 • Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała – remont dwóch sal lekcyjnych z zapleczem.
 • Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Prosta – zakup i montaż rolet zewnętrznych na budynku przy ul. Prostej, Etap 1 – II piętro.
 • Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego – wymiana oświetlenia na ledowe w 3 segmentach.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta – malowanie 1 sali na II piętrze, korytarzy i klatek schodowych.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta – wymiana pompy basenowej.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 ul. Sempołowskiej – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i świetlicy.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 ul. Sempołowskiej – wymiana stolarki okiennej w 7 salach i zakup rolety.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24, ul. Sempołowskiej – konserwacja parkietu na dużej sali gimnastycznej.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka – modernizacja boiska wielofunkcyjnego.
 • Zespół Szkół nr 21 ul. Ignuta – remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię komputerową dla dzieci I-III.
 • Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka – kontynuacja wymiany drzwi zewnętrznych – wejście główne do budynku szkoły.
 • Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, ul. H.Bosaka – dostosowanie pomieszczenia po bufecie na salę chemiczną.
 • Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego – remont biblioteki wraz z czytelnią szkolną.
 • Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia – wymiana starego ogrodzenia na terenie przedszkola.
 • Przedszkole nr 122, ul. Kłodnicka – na wymianę nawierzchni chodników oraz obrzeży na terenie przedszkola.
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich – remont sali dydaktycznej w zakresie robót budowlanych i elektrycznych.
 • Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników – remont dachu sali gimnastycznej wraz z zakresem robót towarzyszących.
 • Zespół Szkół nr 8, ul. M. Reja – remont dwóch sal dydaktycznych oraz gabinetu pedagoga i psychologa.

Przykładowe remonty w żłobkach:

 • wymiana pomp ścieków w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej,
 • wymiana pomp ścieków w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej,
 • wymiana pomp ścieków w Żłobku nr 10 przy ul. H. Brodatego,
 • naprawa uszkodzenia automatyki węzła ciepłowniczego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej,
 • naprawa wycieku instalacji CO w Żłobku nr 8 przy ul. Sądowej,
 • wymiana oświetlenia na ledowe w części sal w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej,
 • wymiana oświetlenia na ledowe w części sal w Żłobku nr 13 przy ul. Wieczystej,
 • malowanie pomieszczeń bloku żywienia we wszystkich żłobkach i wybranych sal dla dzieci (wielofunkcyjne, jadalnie), korytarzy oraz drobne prace konserwatorskie.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułUpały we Wrocławiu. 10 pomysłów na spędzenie gorących dni we Wrocławiu [PROPOZYCJE]
Następny artykułWrocław: NesoBus – polski autobus wodorowy – będzie woził pasażerów. Zamiast spalin, para wodna!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.