Po wielu latach rozpoczyna się projektowanie Alei Północnej!

0
a

Po wielu latach i tysiącach podpisów pod petycjami mieszkańców składanych przez Rady Osiedli wreszcie rozpocznie się projektowanie trasy łączącej ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego.

Aleja Północna – bo tak zostanie nazwana nowa trasa, liczyć będzie 5,5 km. Wyczekiwana przez mieszkańców droga odciąży z nadmiernego ruchu samochodowego północne osiedla Wrocławia: Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

Właśnie rozpisany został przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie miał minimum 18 miesięcy na zaprojektowanie nowej trasy. – Chcemy być gotowi z projektem, kiedy już będą środki na sfinansowanie tego zadania. O dokończeniu tej trasy mówi się od lat. Czas postawić pierwszy krok w kierunku jej powstania – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Proces sporządzania dokumentacji projektowej będzie podlegał konsultacjom z mieszkańcami, co pozwoli na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań.

Zaczniemy od odciążenia Sołtysowic

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców m.in. Sołtysowic, prace budowlane w przyszłości w pierwszej kolejności rozpoczną się od połączenia ul. Krzywoustego nowym łącznikiem z ul. Poprzeczną, gdzie powstanie wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Alej Północnej. Jest to o tyle ważne, że zapewni bezkolizyjne pokonanie linii kolejowej 143.

Obecnie straty czasu związane z zamykaniem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Czajkowskiego, czy ul. Poprzecznej dochodzą nawet do 30 min w ciągu godziny w porannym szczycie.

Aleja Północna dla wszystkich!

W wytycznych dla projektanta zawarto elementy, które nadadzą planowanemu połączeniu charakter alejowy. Przyszła droga będzie miała po jednym pasie jezdni w każdą ze stron, ścieżki rowerowe, chodniki i wspomniany wiadukt nad linią kolejową. W tym projekcie niezwykle ważnym elementem będzie zieleń (planowane są szpalery drzew) i nowoczesne rozwiązania dla gospodarowania wodami opadowymi.

Nowa aleja posiadać będzie 6 skrzyżowań, które ułatwią wjazd na trasę. Planowane są skrzyżowania z: ul. Poświęcką, ul. Kamieńskiego, ul. Redycką, ul. Sołtysowicką i nową ulicą klasy zbiorczej prowadzącą do ul. Poprzecznej i ul. Krzywoustego.

Na skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy ruchu dla skręcających oraz sygnalizacje świetlne. Będzie także bezkolizyjne przejście wiaduktem nad torami kolejowymi linii 143 i nowe skrzyżowanie z ul. Krzywoustego w rejonie mostu na Widawie.4

Rozpoczynamy projektowanie

Projektowanie Alei Północnej potrwa minimum 18 miesięcy. Koszty inwestycji poznamy po opracowaniu dokumentacji  projektowej, w której zawarte będą rozwiązania techniczne, jakie trzeba będzie zastosować podczas realizacji zadania.

– Naszym celem jest  poprawa jakości życia mieszkańców. Projektant, który złoży najlepszą ofertę w ogłoszonym przetargu, będzie musiał rozpocząć swoją pracę od inwentaryzacji, aby później, na podstawie zebranych danych w terenie, wybrać najlepsze rozwiązania techniczne, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe – mówi Piotr Paś, prezes spółki Wrocławskie Inwestycje.

Budowa Alei Północnej będzie ogromnym wyzwaniem finansowym. Dokończenie trasy znalazło się jednak w programie Dolnośląski Ład. Wrocławska trasa została wskazana przez rząd jako jedna z inwestycji, która otrzyma finansowanie z pieniędzy unijnych (przeznaczonych na odbudowę po pandemii). Stąd miasto rusza z przetargiem na projekt, aby wszystko było gotowe w momencie otrzymania deklarowanych funduszy.

Aleja Północna będzie jednojezdniowa

Aleja Północna w założeniach nie ma być trasą stricte tranzytową dla całego miasta, bowiem już taką funkcję pełni AOW. Nowa trasa będzie wyłącznie łącznikiem dla północnych osiedli Wrocławia.

Projektowana będzie jedna jezdnia, gdyż według wszelkich analiz taka przepustowość odpowiada potrzebom mieszkańców tej części miasta. Potwierdzają to kompleksowe analizy – w tym modelowania prognostyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Visum i modele ruchu dla Wrocławia i otoczenia.

Trzeba pamiętać, że o przepustowości ulicy nie decyduje liczba pasów na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, a same skrzyżowania. Z prognoz ruchu wynikają takie obciążenia, które jest w stanie przenieść jednojezdniowa ulica ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.

Kwestie przyrodnicze

W sposób szczególny traktowana będzie kwestia przyrody oraz zieleni. Przebieg Alei Północnej w rejonie Widawy będzie maksymalnie odsunięty od obszarów zabudowy – dlatego też na długim odcinku poprowadzony zostanie wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie ingerencji w Las Sołtysowicki.
Warto zaznaczyć, że korytarz ulicy uwzględnia istniejące warunki naturalne. Z jednej strony jest ograniczony terenem Lasu Sołtysowickiego, a z drugiej doliną Widawy i wałami przeciwpowodziowymi.

Przebieg trasy

Korytarz pod Aleję Północną istnieje od kilkunastu lat w dokumentach zarówno strategicznych, jak i planistycznych Miasta. Aktualny przebieg drogi został ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (zarówno w obecnej, jak i poprzednich edycjach). Został on uszczegółowiony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Poprowadzenie Alei Północnej przez tereny wojskowe nie jest możliwe z racji istniejącej funkcji obronnych i planów inwestycyjnych Wojska Polskiego.

Planowana droga przebiegać ma w oddaleniu od osiedli mieszkaniowych, co pozwoli na zminimalizowanie liczby mieszkańców narażonych na hałas. Celem jest zaprojektowanie takiej ulicy, która poprawi jakość przemieszczania się wszystkim użytkownikom, a jej charakter nie będzie odbierany przez mieszkańców jako bariera, lecz jako przestrzeń publiczna, poprawiająca dostępność do różnych obszarów miasta.

Nadzór nad procesem projektowania sprawować będzie spółka Wrocławskie Inwestycje.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułTak będzie wyglądać hotel Wieniawa po modernizacji! [WIZUALIZACJE]
Następny artykułBezpłatny podniebny koncert we Wrocławiu. Zamiast sceny będzie ogromny balon!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.