Od 1 maja 2016 roku we Wrocławiu będzie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej deklaracją śmieciową.

Zmiana wzoru wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawie śmieciowej), która dokładnie określiła podmioty, jakie mają być wskazane w dokumencie, zdefiniowała nowy typ nieruchomości, który musi być ujęty w deklaracji oraz ograniczyła czas obowiązywania poprzedniego wzoru. W związku z tym wszystkie miasta i gminy w Polsce wprowadzają podobne zmiany, by dostosować przepisy lokalne do zapisów ustawowych.

Uchwalony pod koniec lutego przez Radę Miejską Wrocławia nowy formularz będzie obowiązywać od 1 maja, co oznacza, że składając deklarację do 30 kwietnia włącznie posługujemy się starym wzorem, natomiast od 1 maja wypełniamy już nowy dokument. Nowy wzór formularza nie oznacza jednak, że do złożenia deklaracji zmuszeni są wszyscy płatnicy.
Deklaracje zobowiązani są złożyć osoby u których sytuacja uległa zmianie i wpływa na płacenie podatku śmieciowego Deklaracje więc muszą złożyć osoby u których:
– powstał lub ustał obowiązek wnoszenia opłaty (wyprowadzka, nowe mieszkanie),
– zmieniła się wielkość (zmiana ilości mieszkańców lub zmiana sposobu zbierania śmieci),
-oraz te osoby  które składają dokument z informacją o zmianie danych identyfikacyjnych.
Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i płacą podatek śmieciowy w oparciu o złożony wcześniej dokument.

Nowy formularz został stworzony nie tylko na podstawie nowych przepisów, ale także w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i uwagi mieszkańców. Do nowego wzoru wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym, precyzującym i wyjaśniającym poszczególne części deklaracji, tak, by ułatwić jego wypełnianie, a także wprowadzono dwa załączniki – „O” Obliczanie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym oraz „W” Wykaz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mają ułatwić obliczanie opłaty w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Nie zmieniają się zasady składania deklaracji, ale zmianie ulega jedynie formularz. Składa się on z ośmiu części A-H , które przedstawiają się następująco; cel złożenia deklaracji, data powstania obowiązku złożenia deklaracji, dane podmiotu składającego deklaracje, dane nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokość należnej opłaty oraz informacja o załącznikach.

Wzory deklaracji oraz wzory wypełnionych dokumentów można znaleźć na stronie spółki www.ekosystem.wroc.pl.
W razie trudności przy wypełnianiu deklaracji można wypełnić deklarację na miejscu, korzystając z pomocy konsultantów w Biurze Obsługi Klienta Ekosystem przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 w następujących godzinach
poniedziałek, czwartek, piątek – od 07.30 do 15.30
wtorek, środa – od 07.30 do 17.15
oraz na infolinii Biura Obsługi Klienta pod następ numerami telefonów :
71 758 69 11 ,71 758 69 12 ,71 758 69 13, 71 758 69 14

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułJuż dziś ruszyła rekrutacja do podstawówek.
Następny artykułMasz pomysł na biznes? Rusza konkurs Wrocław Business Starter – rekrutacja do 11 maja!
Odkryj Wrocław na nowo