Nie szczepisz dziecka? Nie dostanie się do żłobka we Wrocławiu [NOWE PRZEPISY PRAWNE]

0

Zgodnie z uchwałą nr XII/266/19 z dnia 4 lipca 2019 r. od 1 stycznia br. do żłobków przyjmowane będą tylko dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień. Zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, w tym tych, które ze względów medycznych nie mogą być zaszczepione.

Zmiana w regulacjach prawnych wymagała także zmiany w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, z którego korzystają rodzice rekrutujący dzieci do żłobków. W tym celu w systemie rekrutacyjnym, na 3 stronie wniosku, wprowadzono dodatkowe pola, których wypełnienie pozwoli zebrać informacje dotyczące szczepień. Wypełniając wniosek, rodzic musi udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Czy zgłaszane dziecko posiada szczepienia ochronne zgodne z programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na dany rok kalendarzowy i adekwatnych do wieku dziecka?”
Do wybory rodzica są odpowiedzi : TAK, NIE oraz ZASWIADCZENIE / INNE.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jest książeczka szczepień. Od 1 stycznia 2020 r. rodzice (opiekunowie) mają obowiązek złożyć je wraz z innymi dokumentami, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.

Jeżeli rodzic zaznaczy we wniosku odpowiedź „NIE”, wniosek będzie uczestniczył w rekrutacji ale nie będzie mógł zostać zakwalifikowany. Natomiast dokumentem potwierdzającym przeciwwskazania do szczepień jest zaświadczenie od lekarza pediatry.

Rodzice (opiekunowie), którzy złożyli wniosek przed 1 stycznia 2020 r. będą zaznaczali odpowiednie pola podczas przedłużania ważności wniosku. Rodzic, który będzie chciał zachować ważność wniosku, w momencie jej przedłużania będzie poproszony przez system o uzupełnienie informacji dotyczącej. Także modyfikacja wniosku przed upływem jego ważności również spowoduje konieczność uzupełnienia informacji o tę dotyczącą szczepień.

– Uchwała ma praktyczny i edukacyjny wymiar. Jako miasto dajemy sygnał, ze zdrowie publiczne, wysoka wyszczepialność są dla nas ważne, bo dbamy o zdrowie wszystkich mieszkańców – mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Joanna Nyczak. i dodaje: – To dodatkowe narzędzie z korzyścią dla tych dzieci, które – ze względu na stan zdrowia – nie mogą być szczepione. W ten sposób również ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, o których już zapomnieliśmy

  • Nowe kryterium zostało wprowadzone na wniosek klubu radnych Sojusz dla Wrocławia. Projekt powstał przy udziale inicjatorów akcji „Szczepimy, bo myślimy”, którzy wcześniej zbierali podpisy pod projektem ustawy w tej sprawie. Wprowadzenie nowego, obowiązkowego kryterium ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem uchwały, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, poprzez regulacje prawne, które stanowią formę nagrody za przestrzeganie obowiązujących przepisów. W tym przypadku tą nagrodą jest możliwość skorzystania z publicznego żłobka bądź z miejsca dotowanego przez gminę Wrocław w żłobku niepublicznym.
  • Zmiana dotyczy żłobków miejskich oraz tych z dofinansowaniem miasta.  Na ponad 6800 miejsc w żłobkach, 5346 to miejsca, które będą finansowane lub dofinansowane przez miasto. W rekrutacji uczestniczy 120 żłobków i klubów malucha.
  • Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.) przy średniej dla Polski 13,1% a dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017). Miasto przygotowuje się do otwarcia kolejnych żłobków: ostatnio otwarta została filia żłobka na osiedlu WuWa2, budowany jest żłobek na Jagodnie. Planowana jest tez budowa placówki na Sołtysowicach oraz poszukiwane są lokalizacje pod następne żłobki.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWe Wrocławiu otwarty zostanie stok narciarski! [SPRAWDŹ KIEDY]
Następny artykułKarnawałowa zabawa w kubańskich rytmach w Sky Tower! [WSTĘP WOLNY]
Odkryj Wrocław na nowo