Jak mieszkanki Dolnego Śląska postrzegają swoje role rodzinne i zawodowe? [WYNIKI BADAŃ]

0

22 listopada na Uniwersytecie Wrocławskim zaprezentowano wyniki badań dotyczących preferencji życiowych kobiet. Analizy pozwoliły na poznanie opinii Polek na temat sposobów postrzegania przez nie ról rodzinnych i zawodowych, a także życiowych oczekiwań mieszkanek naszego kraju. Projekt został zrealizowany przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Wyniki analiz wraz z przedstawieniem statystyk dla woj. dolnośląskiego zaprezentowali współautorzy badań: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, prezes IRSI Małgorzata Wydrzyńska oraz Przemysław Szuba, ekspert IRSI. Dane zebrał Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu ,,Preferencje życiowe kobiet w Polsce’’. Badania, w których wzięło udział 1229 Polek, zrealizowane zostały przy wsparciu Fundacji State of Poland.

Co z równowagą płci?

Pod względem opinii na temat równości płci, Dolny Śląsk wyróżnia się na tle kraju. Co druga Polka deklaruje, że w jej rodzinie panuje równy podział obowiązków. Mieszkanki województwa dolnośląskiego dostrzegają również większe uprzywilejowanie mężczyzn, szczególnie w obszarze poziomu zarobków, wpływu na życie polityczne, a także korzyści wynikających z pracy.

Zaprojektowany przez nas wskaźnik oceny społecznych korzyści płci wskazuje na uprzywilejowanie mężczyzn w każdym województwie, w tym również dolnośląskim. Kobiety z Dolnego Śląska dostrzegają jednak równowagę płci, jeśli chodzi o takie obszary jak: dostępność pomocy rządowej oraz możliwości edukacyjne – mówi dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, ekspert IRSI.

Spojrzenie na kwestie zawodowe

Średnio co czwarta ankietowana Polka deklaruje, że pracuje, bo musi z czegoś żyć. 21% Polek chciałoby się bardziej zaangażować w karierę, z zastrzeżeniem, że obecnie nie jest to możliwe z uwagi na ograniczenia czasowe. W przypadku 41% Polek można mówić o tym, że robią w życiu to czym chciały się zajmować jeszcze w okresie wchodzenia w dorosłość (czyli w wieku ok. 17-18 lat). W województwie dolnośląskim było to 44%.

Dolny Śląsk jest kolejnym punktem na mapie realizowanego przez IRSI projektu badawczego. Na tle Polski jest to region, który w światle wyników badań nazwać można bastionem przedsiębiorczości kobiet. Świadczy o tym zarówno najwyższy w kraju odsetek kobiet aktywnych zawodowo, rekordowy wskaźnik pań pracujących na pełny etat, jak również silne ukierunkowanie na rozwój kariery zawodowej. – zwraca uwagę Przemysław Szuba.

Kobiety widzą potrzebę zmian

Uczestniczki badania zostały również zapytane, jak oceniają obecną sytuację w Polsce. Okazuje się, że 1/5 kobiet jest zdecydowanie niezadowolona z dostępu do lekarzy specjalistów dla kobiet, a także ze sposobu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Natomiast na pytanie o poczucie bezpieczeństwa w związku z życiem w Polsce trzy razy więcej Polek odpowiedziało skrajnie przecząco, w porównaniu do tych, które czują się bezpiecznie.

Również respondentki z Dolnego Śląska silnie akcentowały konieczność poprawy opieki zdrowotnej dla kobiet, chcą także mieć większe poczucie bezpieczeństwa. Pod tym względem sytuacja w regionie niewiele różni się od tendencji ogólnokrajowych. Mieszkanki województwa dolnośląskiego czują się jednak nieco mniej bezpieczne w porównaniu do statystycznej Polki – podkreśla Małgorzata Wydrzyńska, prezes IRSI.

Wybrane informacje dotyczące próby badawczej

Najliczniejszymi uczestniczkami ogólnopolskiego sondażu były mężatki (45%), z wykształceniem średnim (46%), mieszkające w gospodarstwach, w których dochód netto na osobę wynosi poniżej 3 tys. złotych (66%), aktywne zawodowo (53%) i z przynajmniej dwójką dzieci (44%). Na Dolnym Śląsku obraz demograficzny kobiet był zbliżony do wyników krajowych, aczkolwiek w regionie silniej widać potencjał przedsiębiorczości. Chodzi zarówno o najwyższy odsetek kobiet zatrudnionych na pełny etat (jedyne województwo ze wskaźnikiem powyżej 50%), jak i rekordowo wysoki odsetek pań aktywnych zawodowo (62%). Różnicę widać także w uzyskiwanym dochodzie i liczbie posiadanych dzieci (przykładowo przynajmniej dwójkę dzieci posiada średnio co druga ankietowana kobieta z woj. dolnośląskiego. W skali całego kraju ten wskaźnik był o 7 punktów procentowych niższy).

Informacje uzupełniające

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, administracji, statystyki oraz public relations. Powstała ona w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promocyjne, badawcze, konferencyjne i szkoleniowe.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułKoleje Dolnośląskie uruchamiają nowy sklep internetowy. Bilet kupisz szybko i bez logowania
Następny artykułRodzina z Dolnego Śląska zdobywa Koronę Gór Polski dla osób z niepełnosprawnościami. 26 listopada finał na Wielkiej Sowie
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.