Głównym zadaniem Pełnomocniczki Prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania jest koordynowanie działań na rzecz równości i ochrony przed dyskryminacją, w tym:

– wdrażanie i koordynacja działań na rzecz Polityki różnorodności społecznej
– opracowywanie planów działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
– budowanie spójnej i skutecznej polityki informacyjnej w zakresie realizowanych projektów równościowych
– koordynowanie działań w zakresie realizacji zapisów umów, których Miasto jest sygnatariuszem
– współpraca z instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze problematyki równościowej
– realizowanie projektów podnoszących świadomość społeczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

We Wrocławiu jesteśmy z ludźmi i dla ludzi. Zawsze. W ten sposób budujemy świadomą wspólnotę, opartą na szacunku i dbaniu o drugiego człowieka. Dziś Pani Alina Szeptycka podjęła się bardzo ważnej misji – budowania miejskiej polityki równego traktowania. Dyskryminacja, wykluczenie – to problemy, z którymi wciąż społeczeństwo musi się mierzyć. Ufam, że dzięki wielu projektom równościowym, współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tematyką równego traktowania, uczynimy Wrocław jeszcze bardziej otwartym miastem. Gratuluję Pani Alicji i życzę powodzenia! – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Alina Szeptycka ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Holistyczną Szkołę Trenerską. Trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, aktywistka. Ma doświadczenia pracy w publicznym liceum, instytucji kultury, organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku (od 2021 r.), członkini Wrocławskiej Rady Kobiet (od 2019 r.)

Współzałożycielka Stowarzyszenia Kultura Równości (od 2014 r.) działającego na rzecz osób LGBT+ we Wrocławiu i regionie, organizatorka Wrocławskich Marszów Równości. W Kulturze Równości zajmowała się m.in. edukacją, w tym prowadzeniem szkoleń z obszaru „diversity&inclusion”, koordynacją wieloletnich projektów i rzecznictwem. Przez kilka lat pracowała we wrocławskiej Fundacji Katarynka jako specjalistka od dostępności kultury, redaktorka portalu filmowego dla osób niewidomych i niesłyszących oraz audiodeskryptorka. Obecnie członkini Rady Fundacji Katarynka.

Alina Szeptycka od wielu lat zaangażowana jest w działania na rzecz kobiet (w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć), osób ze społeczności LGBT+, a także osób z niepełnosprawnościami.

Cieszę się, że we Wrocławiu rozumiemy, jak ważne jest promowanie równości i przeciwdziałanie wykluczeniu, i że nie da się wprowadzić skutecznych zmian bez systemowej pracy. Tym bardziej cieszę się z powołania takiego stanowiska w Urzędzie Miejskim. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie.  Różnorodność Wrocławia jest bogactwem i siłą. Warto o nią dbać – podkreśla Alina Szeptycka,  Pełnomocniczką Prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania.

Pierwszym, bardzo konkretnym zadaniem Pełnomocniczki  jest stworzenie, wspólnie z zespołem, Planu Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan). To wewnętrzna strategia działań promujących równość płci wewnątrz instytucji, tj. urzędu miejskiego, a jednocześnie wymóg formalny UE w ramach programu Horyzont Europa. Praca nad tym dokumentem już się rozpoczęła. W oparciu o diagnozę powstaną  rekomendacje, harmonogram działań, a następnie plan będzie wdrażany. Pełnomocniczka będzie też współpracować  z organizacjami pozarządowymi, które działają we Wrocławiu w obszarze praw człowieka.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław: Co zrobić z jedzeniem po Świętach? Skorzystaj z lodówki foodsharingowej!
Następny artykułCeTA będzie ponownie Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.