Podwórko za złotówkę i możliwość otrzymania dofinansowania do 100 tys. zł na inicjatywy zgłaszane przez jego mieszkańców – miasto promuje dobre relacje sąsiedzkie i uruchamia Program Nasze Podwórko.

Aby zachęcić mieszkańców wspólnot do brania spraw w swoje ręce, powstał w mieście program wydzierżawiania gminnych podwórek za symboliczną złotówkę. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 24 października podpisał stosowane zarządzenie, które określa warunki i zasady dzierżawy oraz dofinansowania.

Jakie są najważniejsze założenia?

– Stawiamy na dobrosąsiedzką współpracę i zachęcamy współwłaścicieli, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie z jednego podwórka do podjęcia stosownej uchwały i zawarcie wspólnej dzierżawy terenu za 1 zł – mówi Jan Bujak, dyr. Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM Wrocławia. Co ważne, dzierżawa w wysokości 1 zł netto rocznie może obejmować całość podwórka lub jego fragment wydzielony w sposób naturalny ogrodzeniem, zielenią lub ciągiem garaży.

Program Nasze Podwórko ma zachęcać wspólnoty do przejęcia obowiązków utrzymania terenów zewnętrznych, a w zamian daje możliwość stworzenia najbliższego otoczenia na miarę oczekiwań. Dla jednych będą to kwietne rabaty i nasadzenia zieleni, dla innych miejsca parkingowe lub dodatkowe ławki. Niemałą zachętą będzie dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł.

Niezbędnym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólnotę lub spółdzielnię, a optymalnie przez wszystkie wspólnoty czy spółdzielnie o dzierżawę całego wnętrza podwórzowego oraz przedstawienie projektu obejmującego dofinansowanie.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

– Na nasadzenia zieleni niskiej i średniej, doposażenie placów zabaw, placów gier czy boisk, organizację miejsca zbiórki odpadów, montaż elementów małej architektury czy miejsca postojowe – wymienia Monika Tendaj-Bielawska ze spółki Wrocławskie Mieszkania. Te ostatnie z zastrzeżeniem, że nie mogą stanowić więcej niż 60% terenu.

– Przekazując mieszkańcom zarządzanie najbliższym terenem miasto daje możliwość realizacji własnych inicjatyw poprawiających funkcjonalność i estetykę przyległych do budynków terenów, ale przede wszystkim budowania poczucia wspólnoty wśród mieszkańców i utożsamiania się z najbliższym otoczeniem. Promujemy i nagradzamy dobrosąsiedzkie relacje i wspólne inicjatywy – podkreśla prezydent Jacek Sutryk. – Oprócz kompleksowych rewitalizacji wnętrz, których w latach 2021-2024 przeprowadzimy 35, chcemy zachęcać mieszkańców do oddolnych inicjatyw, by mieli wpływ na poprawę jakości najbliższego otoczenia – dodaje.

We Wrocławiu jest blisko 1000 wnętrz i kwartałów podwórzowych. W większości dużych o powierzchni ponad 1 ha, ale nie brakuje też mniejszych, kameralnych, którymi mieszkańcy opiekują się w wolnym czasie jak swoimi, sadząc rośliny i wykonując prace ogrodnicze.

– Każde podwórko to trochę inna historia. Oczekiwania użytkowników determinuje dominująca grupa mieszkańcówosoby starsze mieszkające niekiedy w jednym miejscu przez całe życie czy rodzice z małymi dziećmi. Jako zarządcy spotkaliśmy się już z mniej standardowymi oczekiwaniami jak sąsiedzkie stoły czy wieszaki na bieliznę. Tym programem pozostawiamy mieszkańcom dowolność w kreowaniu najbliższej przestrzeni – zaznacza Monika Tendaj-Bielawska.

Za realizację projektów, na które zostanie przyznane dofinansowanie odpowiadają zarządcy terenów gminnych: spółka Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Zasobu Komunalnego.

– Po udanych programach związanych m.in. z likwidacją pieców, rewitalizacją kamienic i ich otoczenia, to kolejny atrakcyjny projekt dla wrocławian. Szczególnie interesujące są zasady dzierżawy. Bez nadmiernych kosztów mieszkańcy będą mogli wykorzystać te tereny na swoje potrzeby – zauważa Marek Dera, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

– To inicjatywa, która podniesie komfort życia mieszkańców, a Jacek Sutryk to pierwszy prezydent Wrocławia, który, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, zaangażował się we współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami. Dowodem tego jest powołanie w 2019 roku Wrocławskiej Rady Spółdzielców jako podmiotu doradzającego sternikowi Wrocławia i przekazującego informacje o potrzebach oraz oczekiwaniach społeczności – podkreśla z kolei Daniel Ryglowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szóstka.

Miasto nie wprowadza limitu realizowanych zadań, nie ma też ograniczonego czasu na przystąpienie do dzierżawy terenu na preferencyjnych warunkach. Wnioski w sprawie dzierżaw należy składać bezpośrednio do zarządców komunalnych.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułSmartwatch – inteligentny zegarek w Twoim zasięgu
Następny artykułOpuszczone miasta i wsie na Dolnym Śląsku – miasta widma z ciekawą historią
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.