We Wrocławiu otwarta została Wirtualna Sala Zbrodni – jedna z najnowocześniejszych na świecie!

0

Studenci prawa Uniwersytetu Wrocławskiego będą wykorzystywać w nauce technologię VR. Wirtualna sala zbrodni to przestrzeń dydaktyczna, w której studenci prawa i kryminologii będą uczyć się robić oględziny miejsca zbrodni, a także zbierać, analizować i zabezpieczać ślady przestępstw.

Stworzony we współpracy z firmą Asseco symulator to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie.

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która już teraz rewolucjonizuje świat rozrywki i edukacji. Z symulatorów VR korzystają najlepsze uczelnie na świecie takie jak Harvard czy Stanford. Rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości pozwalają tworzyć środowiska, które w rzeczywistości byłyby trudne do stworzenia, niebezpieczne lub bardzo kosztowne. Dzięki temu studenci prawa czy kryminalistyki mogą uczyć się jak badać i analizować ślady pozostawione na miejscu przestępstwa. Symulatory pozwalają tworzyć nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania, zwiększają dostępność i efektywność kształcenia oraz stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej.

16 listopada 2022 r. wirtualną salę zbrodni na Wydziale Prawa, Administracji Ekonomii otwarli rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Robert Olkiewicz,  Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, Wiceprezes Asseco Poland oraz Dziekan Wydziału, prof. Jacek Przygodzki.

Prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreślił, że uczelnia stawia na nowe technologie: – Wirtualna rzeczywistość stała si narzędziem dydaktycznym, doskonałą pomocą w kształceniu studentów. Warto podkreślić, że w przypadku wirtualnej Sali zbrodni zaawansowane technologie pojawiają się nie na wydziale Matematyki  i Informatyki, ale na wydziale społecznym, jakim jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Wydaje mi się, że symbioza nauk społecznych czy humanistycznych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych będzie owocowała zdecydowanym podniesieniem jakości kształcenia, wzbogacała doświadczenie i podnosiła kompetencje naszych studentów.

Prezes Andrzej Dopierała powiedział: – Pamiętam, jak cztery lata temu inicjowaliśmy projekt tej pracowni. O wiele łatwiej jest zdobywać wiedzę, korzystając z elementów symulacji, gry, nawet zabawy. Jestem inżynierem i zawsze wydawało mi się, że dziedziny humanistyczne, społeczne to inne bieguny. Tymczasem okazało się, że nasz mariaż jest bardzo udany, a nowoczesne technologia znalazły tu doskonałe zastosowanie.

Jacek Przygodzki, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr podkreślił znaczenie doskonałej współpracy merytoryczną pomiędzy naukowcami z wydziału a wykonawcą – firmą Asecco: Sala zbrodni to jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Uniwersytety przestają być wieżą z kości słoniowej, gdzie zajmujemy się wyłącznie teorią. Mam nadzieję, że nasza współpraca nie zakończy się na tej pracowni, przed nami kolejne fascynujące projekty.

Specjalistyczna Pracownia Kryminalistyki VR to zespół rozwiązań technologicznych i metodycznych. Głównym jego elementem są symulatory wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości.

Symulator zaprojektowany i przygotowany w ramach projektu we współpracy UWR i Asseco pozwala na odtwarzanie różnych wariantów morderstw, samobójstw i wypadków ze zróżnicowanymi śladami. W symulowanej rzeczywistości student musi ujawnić i prawidłowo zabezpieczyć ślady występujące na miejscu zdarzenia. Zaletą VR w procesie dydaktycznym jest możliwość rozwoju orientacji przestrzennej, spostrzegawczości i zdolności motorycznych/manualnych studentów. VR to wyższa jakość prowadzonych zajęć, zwiększenie ich efektywności oraz rozwój praktycznych umiejętności studentów.

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom studenci WPAiE UWr w ramach zajęć z Kryminalistyki dokonują w świecie VR, odzwierciedlającym miejsce zbrodni, analizy zebranych śladów i podejmują próbę rozwiązania „zagadki”. Scenariusze symulacyjne dają możliwość korzystania w ramach VR z rzeczywistych narzędzi i akcesoriów do dokumentowania i zbierania wszystkich śladów, które mogły powstać w trakcie hipotetycznego przestępstwa. Rozwiązanie zapewnia realizm sytuacyjny z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa osób szkolonych. Od strony technologicznej na system składają się elementy budujące serwer, system kamer z markerami śledzących graczy, specjalistyczne komputery, okulary, kontrolery ruchu, manipulatory oraz oprogramowanie, a także wypracowana metodyka nauczania z wykorzystaniem technik VR.

Korzystnym rozwiązaniem jest łączenie nauki przez symulację i sztuczne środowiska VR z edukacją w wymiarze realnym, czyli stosowanie metody edukacji hybrydowej (nauczyciel wsparty narzędziami). Dydaktyka z wykorzystaniem VR eliminujemy niszczenie czy zużywanie prawdziwego sprzętu, odtwarza zdarzenia w których student, a często także sam prowadzący nie może normalnie uczestniczyć: oględziny miejsca zbrodni itp. VR to wyższa jakość prowadzonych zajęć i zwiększenie praktycznych umiejętności studentów.

Prace nad projektem realizuje Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” o łącznej 7.675 267,60 zł uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWielkie charytatywne szycie misiów w Magnolia Park
Następny artykułJak odczytywać dane z numeru VIN?
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.