Ważne: Woda w kranie jest bezpieczna! MPWiK informuje

0

W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, MPWiK informuje, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, która dostarczana jest do naszych kranów. Woda jest bezpieczna.

,,Nie pobieramy wody z Odry. Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z rzek Oława dodatkowo zasilanej wodą z rzeki Nysa Kłodzka dzięki zastosowaniu kanału przerzutowego. Ujęcie wody dla Wrocławia (Czechnica) zlokalizowane jest ok. 10,5 km w górę rzeki Oława od ujścia do Odry. Zaraz za ujęciem Czechnica znajduje się jaz walcowy. Odległość od ujścia Odry oraz lokalizacja jazu uniemożliwiają cofnięcie się wody z Odry do ujęcia wody dla Wrocławia.” – pisze MPWiK.

Cały system ujęcia wody dla Wrocławia objęty jest monitoringiem online, który z kilkudniowym wyprzedzeniem informuje o jakości napływającej wody. W razie zanieczyszczenia Oławy albo Nysy Kłodzkiej natychmiast odcina się napływ wody z rzeki. Wówczas korzysta się z wody zgromadzonej w zbiorniku Czechnica i na terenach wodonośnych. Rezerwy wystarczają na ok. tydzień funkcjonowania bez ujmowania wody z Oławy i Nysy Kłodzkiej. Taka procedura wdrażana jest zawsze w sytuacji, kiedy spodziewany jest napływ gorszej jakości wody, np. po ulewnych deszczach.

Regularnych kontroli jakości dokonuje akredytowane laboratorium MPWiK, pobierając próbki wody surowej z rzeki Oławy min. 2 razy dziennie.
Woda zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody.
Podczas produkcji wody każdorazowo bada się ją zgodnie z europejskim normami, wytycznymi WHO i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie wskazuje, jakie wartości i parametry musi spełniać woda, aby mogła być kierowana do sieci wodociągowej. Żadna kropla, która nie spełnia tych wyśrubowanych norm nie ma prawa opuścić zakładu produkcji wody. Rozporządzenie dostępne jest tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU201700…/O/D20172294.pdf…
Laboratorium MPWiK podczas uzdatniania wody oznacza ok. 100 jej parametrów i wartości.
Badania wykazują, że żadne normy nie zostały przekroczone.
Parametry jakości wody publikowane są regularnie na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody jest regularnie kontrolowana przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid), który dokonuje oceny jakości badanej wody i jej przydatności do spożycia. Badania Sanepidu dotyczą zarówno wody ujmowanej na ujęciu, jak i wody uzdatnionej kierowanej do mieszkańców oraz wody w sieci wodociągowej w wielu punktach na terenie miasta.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułZielony teren, muzeum, klasyczne samochody i piękne trasy na spacery – Zamek Topacz pomysłem na długi weekend!
Następny artykułJedyna taka na Dolnym Śląsku! Odkryj Krośnicką Kolej Wąskotorową [POMYSŁ NA WEEKEND]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.