Ulica Ślęzoujście już otwarta dla kierowców. Maślice i Pracze Odrzańskie z ochroną przed powodzią.

0

Po blisko roku od rozpoczęcia przebudowy wału w ciągu ulicy Ślęzoujście, w czwartek 21 września, ulica została otwarta dla kierowców. Celem nadrzędnym inwestycji było zabezpieczenie przed powodzią osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie oraz przebudowa jezdni, aby poprawić komfort jej użytkowania okolicznym mieszkańcom.

Ślęzoujście nie znalazło się w programie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i do momentu przebudowy stanowiło najsłabsze ogniwo w ochronie przeciwpowodziowej Wrocławia. W przypadku wystąpienia powodzi bezpośrednie zagrożenie objęłoby ok. 30 tys. osób zamieszkujących obszar 6,2 km2 miasta, zaś straty materialne szacowano na ok. 200 mln zł. Ze względu na znaczne koszty przebudowy Gmina Wrocław starała się o pozyskanie dofinansowania z innych źródeł. Taką możliwość przyniosło włączenie zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), dofinansowanego ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych, realizowanego przez PGW Wody Polskie. Zakończona właśnie inwestycja jest zatem ostatecznym domknięciem systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta.

– Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się zabezpieczyć ten fragment ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Mieszkańcy Maślic pamiętają rok 1997 i cofkę na rzece Ługowinie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Wrocław jest bezpieczny i ten ważny temat jest załatwiony – zaznacza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Ochrona przyrody i elementów historii

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic była konsultowana z mieszkańcami, w spotkaniach oprócz przedstawicieli rad osiedli Maślice i Pracz Odrzańskich brali udział również członkowie Stowarzyszenia „Nasze Maślice”. Od początku szczególny nacisk położono na  działania związane z ochroną środowiska zarówno w sferze planowania jak też realizacji. Podczas wszystkich etapów budowy  nadzór przyrodniczy pełnił multidyscyplinarny zespół ekspertów różnych specjalizacji: fitosocjolog i dendrolog, herpetolog, ornitolog, chiropterolog oraz teriolog.

Dialog z mieszkańcami i organizacjami ochrony przyrody pozwolił wypracować rozwiązania, które są pozytywnym skutkiem przeprowadzonej inwestycji: zabezpieczenia chroniące życie płazów bytujących w najbliższej okolicy,  ograniczenie do minimum wycinek drzew i krzewów porastających konstrukcję wału, nasadzenia kompensacyjne na wskazanych terenach.  W ramach inwestycji na wskazanych działkach na Złotnikach nasadzono 273 drzewa i 7221 krzewów oraz zorganizowano 6325m2 trawników.

Mimo braku zaleceń konserwatorskich zachowano historyczną wartość ulicy,  uwzględniając głosy lokalnej społeczności.

–  Ślęzoujście od lat było jednym z priorytetów inwestycyjnych na Maślicach ale przebudowa wału przyniosła nie tylko wyczekiwaną ochronę przed powodzią. Ścisła współpraca ze ZDiUM pozwoliła nam wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania dla zachowania elementów historii oraz środowiska naturalnego. 82 poniemieckie słupy granitowe zostaną wykorzystane w aranżacjach  osiedlowych projektów, kostka kamienna z jezdni stanowi nawierzchnię ścieków i zjazdów wałowych, a kopuła schronu została przeniesiona w okolice stawuwyjaśnia Sławomir Czerwiński, wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Maślice. 

Bezpieczeństwo na drodze

W wyniku przebudowy ulica Ślęzoujście zyskała nową nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie. Na odświeżonej drodze zamontowane progi zwalniające oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej umożliwiła włączenie tego fragmentu do  Odrzańskiej Trasy Rowerowej.

Ulica nie straciła absolutnie charakteru rekreacyjnego, znacząco wzrosły natomiast  bezpieczeństwo i komfort niezmotoryzowanych użytkowników: rowerzystów, osób starszych, rodziców z dziećmi czy osób
z niepełnosprawnościami
podkreśla Tomasz Staruchowicz dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.Do tej pory ze względu na szerokość i stan techniczny drogi poruszanie się po niej rowerem czy wózkiem było niewygodne i niebezpieczne. Wydzielenie chodnika oraz wymiana granitowych kocich łbów na beton asfaltowy zapewnia komfort i wygodę wszystkich użytkowników – dodaje.

W ramach inwestycji na odcinku ok. 500 m powstały elementy infrastruktury drogowej:

  • jezdnia, chodnik, oświetlenie, dwa progi sinusoidalne, wyniesione skrzyżowanie, balustrady i bariery energochłonne, słupki zabezpieczające, oraz hydrotechnicznej:
  • przepust wałowy na rzece Ługowinie o świetle 2×2 m i długości 27 mb,
  • od strony Odry zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci zasuwy wrzecionowej, zamykającej wylot przepustu w czasie powodzi,
  • 50,5 mb muru oporowego z gabionów (na wysokości stawu),
  • przesłona przeciw filtracyjna o gr. 40cm i głębokości 5m u podstawy nasypu na długości 229mb,
  • oraz zabezpieczenie skarp

Inwestycja została w części (ok. 30%) sfinansowana ze środków Skarbu Państwa, dzięki podpisanemu we wrześniu 2021 r. porozumieniu
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i włączenia zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).

Koszt inwestycji 12,6 mln złotych, z czego kwotę 8 mln sfinansowała Gmina Wrocław.

Generalnym wykonawcą prac była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułJutro jeździmy autobusami i tramwajami po Wrocławiu bez biletu!
Następny artykułNajpiękniejsze parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku cz.3
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.