Startuje projekt KomPAS – dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

0

KomPAS jest nowopowstałym projektem dla wrocławian, który ma być wsparciem dla osób o specjalnych potrzebach. Kandydaci będą nie tylko rozwijać swoje kompetencje, ale także umiejętności pracy z urządzeniami elektronicznymi

Zajęcia z samoobrony, treningi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kursy dbania o wizerunek, obsługi komputerów i internetu to tylko niektóre z form wsparcia, z których skorzystają uczestnicy projektu KomPAS realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny pozyskał środki z Unii Europejskiej. Tym razem pozyskaliśmy niemal 1,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu KomPAS. To projekt wieloletni skierowany do wrocławian zagrożonych wykluczeniem społecznym – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. – Adresatami tego projektu są przede wszystkim klienci naszego ośrodka, osoby często nieaktywne zawodowo i społecznie.
Często samotne i doświadczające różnych problemów, jak ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawności, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy przemoc w rodzinie – wyjaśnia Szydłowski.

Osoby te ze względu na niskie zarobki i niewielkie umiejętności życiowe mają ograniczony dostęp do niemal każdej dziedziny życia – kultury, opieki zdrowotnej, edukacji, sfery cyfrowej, prawnej itp. Wycofanie to pogłębia się z czasem, odbiera motywację i chęć do zmiany. Właśnie dla takich osób został stworzony KomPAS.

Formy pomocy, jakie organizatorzy oferują uczestnikom projektu:

  • Praca socjalna
  • Treningi rozwijające kompetencje osobiste
  • Treningi rozwijający e-kompetencje, czyli umiejętność korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu
  • Treningi rozwijające kompetencje społeczne
  • Treningi rozwijające umiejętności życiowe
  • WenDo – trening przeciwdziałania przemocy (dla kobiet – ofiar przemocy)
  • Trening Samoakceptacji (dla kobiet – ofiar przemocy)
  • Grupa wsparcia dla ofiar przemocy
  • Poradnictwo indywidualne

Po więcej informacji dotyczących projektu zapraszamy na stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stronę projektu.

mat. prasowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane