Radni Miejscy głosowali dziś w sprawie wotum zaufania dla Jacka Sutryka. Zaważył jeden głos!

0
fot. wroclaw.pl

Rada Miejska Wrocławia udzieliła absolutorium Jackowi Sutrykowi za 2021 rok. Za było 19 radnych, przeciw 18, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zakończenie pierwszego odcinka trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór, rozbudowa sieci placówek edukacyjnych, rekordowa wymiana pieców, budowa linii tramwajowej na Popowice, Alei Wielkiej Wyspy, obwodnicy Leśnicy czy Aquaparku na Brochowie. Prezydent Wrocławia podczas sesji absolutoryjnej podsumował 2021 rok. Miasto – mimo niekorzystnych zmian  w systemie podatkowym, które uszczuplają samorządowe budżety  – zgodnie z planami realizuje rekordową liczbę inwestycji.

– Trafiła nam się kadencja pod wszelkimi względami wyjątkowa. Choć, owszem, każda jest przecież inna, to ta obfituje w wydarzenia, których wolelibyśmy uniknąć – mówił podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia prezydent Jacek Sutryk.

– Rok 2022 nie jest głównym przedmiotem dzisiejszego spotkania. Absolutoryjne głosowanie poprzedza prezentacja „Raportu o stanie gminy”, który wolę nazywać „Raportem o stanie Wrocławia”, obejmującego zawsze rok miniony. Świadomie jednak pokazałem pewną oś czasu, na której ulokuję dzisiejszą prezentację. Zebrane w raporcie dane, przez które za chwilę przejdziemy, interpretuję jako socjolog przekładając je na konkretną sytuację życiową mieszkańców naszego miasta. Nie tylko „tu i teraz”. Dane z raportu mogą powiedzieć nam wiele także o czekającej nas przyszłości, a mając świadomość zaistniałych faktów, połączoną z pamięcią historyczną, możemy więcej szerokiej wiedzy odczytać z porównania podanych w dokumencie liczb – dodał prezydent Sutryk.

Po rozliczeniu w całości budżetu za poprzedni rok podstawowe dane wyglądają następująco: wpływy do budżetu miasta w 2021 r. wyniosły 6,19 mld zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 6,01 mld zł, co daje nadwyżkę budżetu na poziomie 183 mln zł.

Uzyskanie dodatniego wyniku budżetu wynika przede wszystkim z przekazania w grudniu 2021 r. centralnej subwencji stanowiącej częściową rekompensatę dochodów, jakie Wrocław utraci w wyniku wprowadzonej przez rząd reformy podatkowej. Stąd – jak tłumaczy prezydent Wrocławia – sytuacja budżetowa samorządów jest tylko pozornie stabilna.

– Pamiętajmy, że po pierwsze nadwyżka budżetowa to tylko zapis księgowy, bo nie mamy ekstra 180 mln zł, które leżą na koncie. Nie wiemy także, czy taka dotacja będzie przyznana samorządom również w kolejnych latach. A po drugie: kilkunastoprocentowa inflacja i lawinowy wzrost cen paliw i prądu nie pozostawiają złudzeń. Pieniędzy będzie coraz mniej. Dlatego musimy być ostrożni przy planowaniu nowych inwestycji i nowych wydatków, ale także musimy weryfikować dotychczasowe plany – mówi Jacek Sutryk.

Skarbnik miasta Marcin Urban również podkreśla, że sytuacja finansowa w samorządach jest trudna, co wprost jest efektem zmian podatkowych, które wprowadził rząd.

– Polski Ład spowodował, że dzisiaj dostajemy zaliczkę z podatku PIT na poziomie dochodów z 2019 roku. A przecież we Wrocławiu, dzięki temu, że miasto się rozwija, przybywa nam mieszkańców, którzy w naszym mieście płacą podatki – każdego roku te dochody rosły. Teraz wzrost wpływów został zatrzymany i nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja w przyszłych latach. Stąd trudno jest cokolwiek planować – mówi skarbnik, Marcin Urban.

Absolutorium dla prezydenta miasta to jedno z ważniejszych głosowań Rady Miejskiej w ciągu roku. Procedura ta służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Prezydent Wrocławia kolejny raz uzyskał je w głosowaniu radnych.

Inwestycje

Pomimo wielu trudności, miasto nie zrezygnowało z realizacji inwestycji – wpływają one na miejsca pracy czy lokalne łańcuchy dostaw. Do użytku oddano m.in. pierwszy odcinek TAT od pl. Orląt Lwowskich do pętli przy ul. Śrubowej, przebudowano drogę 342 Obornicka/Pełczyńska/Pęgowska/Zajączkowska czy ul. Osobowicką. Rozbudowano także wiele placówek edukacyjnych, jak szkoły przy ul. Osobowickiej i Głubczyckiej, przedszkole przy ul. Dębickiej, czy żłobek przy ul. Krowiej. Dodatkowo, cały czas trwają prace przy kolejnych etapach TAT (linia na Nowy Dwór zostanie uruchomiona w czerwcu 2023 roku), budowie tramwaju na Popowice, Alei Wielkiej Wyspy, obwodnicy Leśnicy, czy Aquaparku na Brochowie.

Miasto przeznaczyło na realizację inwestycji 864 mln zł – najwięcej inwestycji dotyczyło transportu – 459 mln zł, gospodarki mieszkaniowej – 132 mln zł, sportu – 42 mln zł, oświaty – 91 mln zł oraz gospodarki komunalnej – 30 mln zł.  Dzięki inwestycjom pięknieją m.in. wrocławskie podwórka – prace remontowe 14 z nich kosztują 7,3 mln zł, a dodatkowo przeznaczono 16 mln zł na wsparcie prac remontowych budynków znajdujących się w zasobie zarządzanym przez ZZK i WM.

Zrównoważony transport

Pomimo niepewnego finansowo roku i w dalszym ciągu niższych wpływów ze sprzedaży biletów MPK, niż miało to miejsce przed pandemią, Wrocław w dalszym ciągu rozbudowuje komunikację zbiorową. Miasto przeznaczyło w tamtym roku na ten cel 544 mln zł. 80 milionów przekazano na remonty w ramach TORYwolucji, realizowanej przez MPK. Dzięki temu zrealizowano aż 20 inwestycji torowych, a prace toczyły się m.in. na al. Hallera, ul. Złotoryjskiej, św. Mikołaja, Ruskiej, czy Powstańców Śląskich. Zakończono także prace przy ul. Olszewskiego, na linii do pętli Biskupin czy na pl. Dominikańskim, gdzie wymieniano rozjazdy i łuki. To łącznie aż 11,2 km nowych szyn i 70 nowych zwrotnic.
Ponadto, w roku 2021 zmodernizowano 31 tramwajów, zakontraktowano kolejnych 45, a do stolicy Dolnego Śląska przyjechały 4 nowe pojazdy szynowe (w roku 2022 do Wrocławia przyjedzie aż 20 Moderusów Gamma). Rozstrzygnięto także przetarg na dostawę 11 autobusów elektrycznych.

W minionym roku powstało również 26 kilometrów nowych tras rowerowych, m.in. wzdłuż al. Karkonoskiej, ul. Jedności Narodowej, czy ul. Królewieckiej. Wrocławianie mogą korzystać również z kolejnego odcinka Promenady Krzyckiej od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej.

W 2021 roku we Wrocławiu zanotowano także rekordową liczbę – 2 mln wypożyczeń Wrocławskiego Roweru Miejskiego, a także  powstało 80 miejsc dla rowerów w 8 zamykanych wiatach na osiedlach i 60 miejsc w ramach sytemu Bike&Ride.

Zieleń i czyste powietrze

W roku 2021 we Wrocławiu zrealizowano aż 37 nowych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk, powstało także 15 nowych parków i zieleńców. W minionym roku powiększono także m.in. obszar parku Klecińskiego, otwarto park Widawski, park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym, park przy ul. Pakosławskiej czy Gorlickiej oraz parki kieszonkowe przy ul. Krzywoustego, Tczewskiej i przy moście Uniwersyteckim. Łącznie, w 2021 roku nasadzono i zasiano ponad 140 tysięcy nowych krzewów, pnączy, traw i kwiatów oraz 4,5 tys. drzew. Łączna powierzchnia zieleni zwiększyła się o 9 ha – od początku kadencji prezydenta Jacka Sutryka to już 105 ha.

Zgodnie z przewidywaniami, 2021 był rekordowym rokiem w walce o czyste powietrze w stolicy Dolnego Śląska. W ciągu ostatnich 12 miesięcy we Wrocławiu zlikwidowano 3300 pieców, a dodatkowo trwa wymiana kolejnych 2000 kopciuchów. Koszt wszystkich tych działań to blisko 90 mln złotych.

Miasto dalej zachęca do usuwania pieców i przedłuża ulgi dla wrocławian. W 2021 r. do programu dotacyjnego KAWKA Plus wpłynęło w sumie ok. 3000 wniosków, w tym 1100 od najemców komunalnych i 1900 od właścicieli mieszkań. W sumie ich wartość to 50 mln złotych. Liczba wniosków wzrosła blisko dwukrotnie względem roku 2020, gdy złożono ich 1600.

Procesem wymiany pieców w ubiegłym roku miasto objęło w sumie 147 budynków i 1281 mieszkań. Co ważne w 91 kamienicach i ponad 900 mieszkaniach prace zostały już zakończone. Dbając o jakość powietrza w mieście Straż Miejska przeprowadziła aż 7500 kontroli, wystawiając 189 mandatów za spalanie niedozwolonych materiałów.

Edukacja

Wydatki na edukację wyniosły w ubiegłym roku ponad 1,7 miliarda złotych. Niestety rządowa kwota subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej to zaledwie 806 mln zł i pokryła ona niespełna połowę wrocławskich wydatków przeznaczonych na edukację szkolną i przedszkolną.

Na remonty, rozbudowy i budowę nowych placówek Wrocław przeznaczył ponad 109 mln zł (ok. 160 remontów). Rozwinęła się także baza miejsc dla najmłodszych – powstało 1251 nowych miejsc w przedszkolach, w sumie na koniec 2020 roku było ich 30 626. Miasto zapewniło również 7 tys. darmowych szczepień przeciwko HPV dla dzieci, które ukończyły 13. rok życia.

Społeczeństwo

W czasie epidemii szczególną troską byli objęci potrzebujący oraz seniorzy. Swoją misję przez niemal cały rok realizował Streetbus, wspierając osoby w kryzysie bezdomności i rozdając każdego dnia kilkaset ciepłych posiłków – blisko 22 tys. posiłków w całym sezonie 2021/22.

Kontynuowano także działanie specjalnych infolinii z pomocą psychologiczną dla potrzebujących, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Najstarsi wrocławianie skorzystali również z 12 tysięcy bezpłatnych przejazdów w ramach Taxi Senior. Wydano łącznie 4 tysiące Kart Seniora i 480 Niezbędników Senioralnych.

2020 rok to także czas na realizację pomysłów mieszkańców. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wyłonionych zostało 20 nowych projektów do realizacji – za łączną kwotę 25 mln zł. Dodatkowo, do realizacji skierowano 136 zadań z Funduszu Osiedlowego, przeprowadzono również 33 konsultacje społeczne T2020 rok to także 115 zrealizowanych projektów w ramach „Mikrograntów”.

Pomimo trwającej pandemii do programu Nasz Wrocław, który uprawnia do tańszych podróży komunikacją miejską i bezpłatnych wejściówek do miejskich instytucji, dołączyło aż 94 tysiące mieszkańców. Obecnie, w systemie jest już łącznie 200 tysięcy aktywnych użytkowników.

Rok 2021 to także kolejni nowo narodzeni wrocławianie – do grudnia wydano łącznie 5,5 tysięcy wyprawek dla niemowląt. Dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro urodziło się 74 dzieci. Wrocław przeznaczył 18 mln zł na program promocji zdrowia, profilaktyki choróbi przeciwdziałaniem uzależnieniom (m.in. kontynuowano realizację wieloletniego programu polityki zdrowotnej zapobiegania próchnicy zębów. W 2021 r. wzięło w nim udział 55 wrocławskich przedszkoli, w których opieką objętych było ok. 6 tys. dzieci.
– Zacząłem swoje wystąpienie od kilku zastrzeżeń dotyczących przedłożonego Raportu. Zastrzeżeń ważnych, które, chciałbym, aby pozostały w naszej pamięci także po prezentacji i lekturze dokumentu. Owszem, mimo następujących po sobie trudnych lat sytuacja Wrocławia pod względem ekonomicznym zdaje się nie wyglądać źle. Jednak końcówka roku 2021 to dopiero pierwsze zderzenia ze skutkami tzw. „Polskiego Ładu”, pełzające początki galopującej już inflacji i brak pełnego obrazu świata „po pandemii”. Mówiłem o tym wielokrotnie, raport jest pewną „stopklatką”, my jednak musimy być gotowi do właściwego odczytania danych zawartych w raporcie – wskazał w zakończeniu Jacek Sutryk.

– Wszystkim współtwórcom raportu i prezentacji serdecznie dziękuję. Z kolei wrocławiankom i wrocławianom nisko się kłaniam, a Wysokiej Radzie również dziękuję za przyjęcie raportu i oddanie głosu za absolutorium – podsumował prezydent Wrocławia.

mat. UM Wrocławia

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWeekend we Wrocławiu: 6 ciekawych wydarzeń [27-29.05.22]
Następny artykułNowe hulajnogi elektryczne we Wrocławiu! [KOD na darmowy przejazd]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.