Tegoroczną akcją WROśnij we Wrocław rozpoczęto nasadzenia, które w przyszłym roku wiosną i jesienią będą realizowane we Wrocławiu w ramach projektu Park Młodego Wrocławianina.

– Jeżeli chcemy mieć czyste powietrze i przyjazne otoczenie na osiedlach to musimy sadzić drzewa. Inicjatywa „WROśnij we Wrocław” jest skierowana do rodzin a szczególnie do dzieci urodzonych bądź adoptowanych we Wrocławiu, bo te drzewa i dzieci będą wrastały w nasze miasto.– powiedział Dominik Kłosowski – Radny Rady Miejskiej Wrocławia.

wrosnijwewroclaw_sadzenie12

Celem akcji sadzenia drzew pod hasłem WROśnij we Wrocław jest przede wszystkim stworzenie miejsc o szczególnym znaczeniu dla Wrocławian i ich dzieci. Wspólne sadzenie drzew to również umacnianie więzi rodzinnych i rozwój społeczności lokalnych a także budowanie odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę. Parki Młodego Wrocławianina to także zwiększanie powierzchni zielonych i miejsc rekreacji oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

wrosnijwewroclaw_sadzenie4

– W przyszłym roku powstaną w naszym mieście Parki Młodego Wrocławianina, zielone miejsca, w których wrocławskie rodziny będą mogły posadzić drzewa upamiętniając tym samym jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziców jakim jest pojawienie się nowego członka rodziny – powiedziała Magdalena Piasecka – wiceprezydent Wrocławia.

wrosnijwewroclaw_sadzenie2

– Wyznaczyliśmy dwie lokalizacje, w których mieszkańcy będą mogli posadzić drzewa dla swoich dzieci. Wiosną rozpoczynamy nasadzenia 200 drzew w Parku przy Awicenny a jesienią kolejne 200 drzew w Parku przy Ługowinie powiedziała Monika Pec-Święcicka zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

wrosnijwewroclaw_sadzenie11

Bardzo ważnym aspektem przy planowaniu nasadzeń drzew jest sąsiedztwo drzew już istniejących  tak aby całość kompozycji była spójna z otaczającym krajobrazem i warunkami siedliskowymi. Wszystkie nasadzenia będą realizowane zgodnie z koncepcją nasadzeń, tak aby miały jak najlepsze warunki do wzrostu przez wiele lat.

wrosnijwewroclaw_sadzenie8

– Mamy nadzieję, że mieszkańcy chętnie zaangażują się w ten pomysł i w przyszłości, w tych parkach będziemy mogli organizować rodzinne pikniki – dodaje Magdalena Piasecka wiceprezydent Wrocławia.

wrosnijwewroclaw_sadzenie10

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane