1 marca rozpoczyna się we Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja

0

23 lipca 2020 r. Radni Miejscy przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów, długości trwania oraz obszarów na, których prowadzone będą działania deratyzacyjne.  

– Zgodnie z nowym Regulaminem obowiązkową deratyzację przeprowadza się trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia i dwukrotnie na pozostałym terenie miasta. Najbliższa deratyzacja rozpoczyna się 1 marca. Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić  także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

–        budynki wielolokalowe podpiwniczone;
–        lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
–        obiekty handlowe branży spożywczej;
–        obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
–        wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
–        wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.


Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Kolejną zmianą w nowym regulaminie jest powiększenie obszaru obowiązkowej deratyzacji „letniej”, który od północy ogranicza Odra, od południa linia ulicy Hallera i alei Armii Krajowej, od zachodu: Milenijna, Na Ostatnim Groszu i Klecińska, a obszar zamyka Las Rakowiecki i Stara Odra. Rejon ten został wyznaczony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Zmiany w Regulamin w zakresie dotyczącym obowiązkowej deratyzacji:

Dotychczas
(do dnia 11 sierpnia 2020 r.):
Po zmianie
(od dnia 12 sierpnia 2020 r.):
trzy (w przypadku ścisłego centrum) lub dwa terminy trwające dwa tygodnie,
trzy lub dwa terminy trwające jeden miesiąc,
letnia deratyzacja obowiązująca
ścisłym centrum Miasta,
letnia deratyzacja obowiązująca na większym obszarze, ustalonym na podstawie odnotowanych interwencji (rycina poniżej)
X
dodatkowa obowiązkowa deratyzacja każdorazowo w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni na terenie nieruchomości
wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum
wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej na terenie całego Miasta
deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegającej w obrębach geodezyjnych:
Plac Grunwaldzki, Południe, Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek, Grabiszyn
deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegającej w obrębach geodezyjnych:
Gaj, Grabiszyn, KleczkówMuchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.

– Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł. – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej
Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwa dostępność do pożywienia. Resztki jedzenia wyrzucane są też bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu np. dokarmiania ptaków.

Zachęcamy, żeby przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

–        ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
–        nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
–        dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym
i sanitarnym,
–        utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
–        nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Interwencyjnie realizowana jest również usługa kompleksowa deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar Miasta. W 2020 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni 45,887 ha, zlokalizowane w rejonie Osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze, gdzie w 2019 r. zaobserwowano największą liczbę gryzoni. Obszar ten, w okresie od 6 kwietnia do 30 listopada 2020 r. poddany był ciągłemu monitoringowi pod kątem występowania szczurów oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

–        Stare Miasto – obszar ograniczony rzeką Odrą, ul. Nowy Świat, ul. Białoskórniczą,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Oławską, ul. Świętej Katarzyny, pl. Nowy Targ
i ul. Piaskową;
–        Przedmieście Świdnickie i Oławskie – obszar ograniczony ul. Piłsudskiego,
ul. Świdnicką, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta,
ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego;
–        Nadodrze – obszar ograniczony ul. Drobnera, ul. Pomorską, pl. Staszica,
pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ołbińską, ul. Krętą, ul. Słowiańską, ul. Jedności Narodowej, ul. Poniatowskiego i ul. Bema.

Informacje o obowiązkowej deratyzacji trafią też do mieszkańców.

– Przygotowaliśmy kampanię skierowaną do mieszkańców Wrocławia, gdzie za pośrednictwem ulotek oraz plakatów informacyjnych będziemy się starali przekazać wiedzę o terminach trwania i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji. Uczymy również o dobrych praktykach, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć w codzienne życie by przyczynić się do zmniejszenia populacji gryzoni w mieście. Nowością jest specjalnie przygotowany spot, który już niebawem będzie można będzie zobaczyć w przestrzeni internetowej, telewizji oraz na wyświetlaczach MPK – dodała Małgorzata Demianowicz

W ramach tych działań:

–        materiały edukacyjne trafiły do Rad Osiedli miejskich,
–        w rejonach Miasta najbardziej dotkniętych problemem występowania szczurów ulotki informacyjne umieszczono bezpośrednio w skrzynkach pocztowych mieszkańców,
–        plakaty edukacyjne przekazano zarządcom gminnym celem wywieszenia w częściach wspólnych,
–        plakaty i ulotki informacyjne umieszczono też w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia

W walkę z gryzoniami włączy się również  Ekosystem, który przez pracowników firm realizujących zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych będzie nadzorował zamykanie klap pojemników na śmieci oraz kontrolę powstawania przepełnień w rejonach obowiązywania usługi.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocławski budynek najlepszy na świecie! [ZDJĘCIA]
Następny artykułDarmowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych we Wrocławiu [SPRAWDŹ]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.