Wrocław uruchamia mobilne punkty szczepień dla osób w kryzysie bezdomności

0

9 czerwca wyjazdowe zespoły dojadą do schronisk i noclegowni  z  preparatem firmy Johnson & Johnson. Zarezerwowanych jest około 300 jednodawkowych szczepionek, ale jeśli będzie konieczność, ta liczba zostanie zwiększona.

– Nasz największy punkt, Stadion Wrocław, podał już ponad 70 tys. szczepionek. W całym mieście wykonano ponad 650 tys. szczepień.  Teraz chcemy dotrzeć do ludzi wykluczonych, którzy z różnych powodów nie zarejestrują się samodzielnie, nie przyjdą do zwykłego punktu szczepień. Wyjazdowe zespoły przyjadą do nich, do schronisk i noclegowni. Dla osób, które żyją na ulicach uruchamiamy punkt szczepień w ambulatorium dla osób bezdomnych przy ul. Cybulskiego. Wyjazdowy zespół będzie tam szczepił dwa razy w tygodniu, a specjalny ambulans dowiezie potrzebujących na miejsce – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Większość osób, przebywająca w placówkach, dzięki pomocy pracowników schronisk czy noclegowni, została zarejestrowana i zaszczepiona. Szacujemy, że do zaszczepienia pozostało ok. 150 osób. Kolejnych 150 dawek preparatu mamy zarezerwowanych dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej.

Kampania edukacyjna i informacyjna, dotycząca szczepień trwa już na ulicach Wrocławia od kilkunastu dni. Wspiera nas Fundacja Homo Sacer, która specjalnym ambulansem będzie dowozić osoby bezdomne do ambulatorium przy ul. Cybulskiego. Tam dwa razy w tygodniu pracować będzie wyjazdowy zespół Medfeminy, który zaszczepi osoby bezdomne.

– Najtrudniej jest pomagać osobom, które wydaje się, że na to nie zasługują. Dlatego ta inicjatywa jest tak ważna. Zaangażowanie wielu partnerów, wsparcie miasta – dają nadzieję na powodzenie tej akcji.  Człowieczeństwo,  miasto otwarte i wrażliwe to jest synonim Wrocławia – podkreślał Andrzej Ptak, prezes Fundacji Homo Sacer, założyciel przestrzeni kreatywnej dla bezdomnych MiserArt.

Szacujemy, że Wrocławiu jest ok. 900 osób w kryzysie bezdomności
·        Ok. 600 osób w placówkach
·        Ok. 300 na ulicy

Działania MOPS

Komórką MOPSu zajmującą się wsparciem osób w kryzysie bezdomności jest Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.Miasto oferuje pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. m.in. świadczenia pieniężne – zasiłki i niepieniężne w postaci: schronienia, zapewnienia posiłku, wymiany odzieży, pracy socjalnej, poradnictwa. Prowadzimy Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności oraz programy pomocowe ukierunkowane na zapewnienie pomocy w formie mieszkania wspieranego oraz aktywizację zawodową, takie jak: Trampolina, Droga Do Domu i Housing First – najpierw mieszkanie, w których łącznie bierze kilkudziesięciu uczestników. Programy zapewniają nie tylko schronienie, ale także szkolenia i treningi umiejętności społecznych, kompetencji osobistych czy zawodowych.

Pomoc w formie schronienia zapewniana jest w szczególności poprzez sieć placówek pomocowych dla osób w kryzysie bezdomności i są to: Ogrzewalnia – w okresie zimowym, Noclegownia oraz 10 Schronisk i 1 Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ofercie pomocowej posiadamy również 2 łaźnie, oraz 4 jadłodajnie dla osób bezdomnych i ubogich które dziennie wydają ok 1430 ciepłych posiłków.

– Codziennie 29 pracowników Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oferuje pomoc osobom w kryzysie bezdomności nie tylko w ramach działań ustawowych, ale również pozaustawowych m.in. wspólne patrole ze Strażą Miejską Wrocławia prowadzone po to, by dotrzeć z konkretną ofertą pomocową do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej – mówił Tomasz Neumann – kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu.

MOPS dystrybuuje również wśród osób bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych zestawy posiłków samopodgrzewających i z pomocą Straży Miejskiej Wrocławia, oferujemy transport do placówek zapewniających schronienie. Pracownicy socjalni prowadzą również działania o charakterze streetworkingu, monitorując tym samym sytuację bytową osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno – zimowym.

Streetbus – wg umowy – zabezpiecza dobowo, siedem dni w tygodniu, do 200 osób w sytuacji bezdomności ulicznej przez wydanie na stałych przystankach autobusu pakietów usług w postaci gorącej, zapakowanej w zamknięty pojemnik jednorazowy zupy, suchego prowiantu oraz w razie potrzeby beneficjentów – środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, środków higieny osobistej oraz bielizny.

W sumie na różne rodzaje wsparcia osób bezdomnych w 2020 roku Wrocław przeznaczył ok. 8,5 miliona złotych. Nakłady finansowe na konkursy dla NGO, prowadzących działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności ponoszone przez gminę, są sukcesywnie corocznie zwiększane.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułNowe wydarzenia na muzycznej mapie Wrocławia- Craft Music Festival!
Następny artykułHerpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.