Wrocław: Rozpoczyna się letnia akcja deratyzacyjna. Potrwa od 1 do 31 lipca

0

Letnia deratyzacja obejmuje centrum Wrocławia, tj. obszar ograniczony rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Oznacza to, że na tym terenie, z chwilą rozpoczęcia deratyzacji, powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Środki te mają być na bieżąco uzupełniane przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli będą nadal pobierane, to również po planowanym zakończeniu akcji. Należy przy tym na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. To m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe podpiwniczone, wnętrza międzyblokowe i miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do takiej zabudowy, a także lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych.

Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie, podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 złotych nakładanej przez Straż Miejska Wrocławia.

Zwiększoną aktywność gryzoni wynika z łatwej dostępność pożywienia, należy pamiętać, aby nie wyrzucać jedzenia do śmieci, tym bardziej poza pojemniki.

Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

– ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
– nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
– dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym
i sanitarnym,
– utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
– nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

W najbardziej problematycznych miejscach interwencyjnie realizowana jest usługa kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. W tym czasie Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar miasta.

W 2022 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni ok. 50,9 ha, zlokalizowane w rejonie osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze, gdzie w 2021 r. zaobserwowano największą liczbę gryzoni i w związku z tym do 30 listopada 2022 r. tereny te są poddawane ciągłemu monitoringowi pod kątem występowania szczurów oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

Dobre praktyki, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć w celu zminimalizowania zjawiska występowania gryzoni, będą wyświetlane jako spot w miejskiej komunikacji publicznej.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław: Od 1 lipca uchodźcy z Ukrainy będą musieli zapłacić za bilet w MPK
Następny artykułPasieka Dziadka Tolka – nowa wystawa o fascynującym świecie pszczół w Hydropolis
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.