Symboliczne zniszczenie nawierzchni placu Nowy Targ – tak Wrocław kończy z betonem. Wkrótce znajdą się tam 63 tysiące roślin.

0

Zamiast betonu na placu Nowy Targ trafi ponad 63 tysiące roślin. Obecnie rośnie tam 27 drzew i 8 drzew w donicach. Po modernizacji pojawi się: 172 drzewa, 27 tysięcy bylin, 193 paprocie, blisko 13 tysięcy traw, a także 23 tysiące roślin cebulowych oraz pnącza.

Rozbetonowanie placu Nowy Targ otwiera nową erę – erę miasta zielonego, odpowiadającego zmianom klimatu, a tym samym bardziej przyjaznego mieszkańcom. To tylko początek wielkich zmian, na które już teraz ogromnie się cieszępodkreśla prezydent Jacek Sutryk.

Od lat wielu inwestycjom w mieście towarzyszy hasło #Wrocławniemarnuje, dlatego również w przypadku placu Nowy Targ zostanie zagospodarowany deszcz, aby mógł zasilać wprowadzane nasadzenia.

Wykonawcą zazielenienia placu została firma Rotomat, a prace rozpoczną się już na przełomie września i października, by zakończyć się wiosną przyszłego roku.

Przebudowa placu Nowy Targ w etapach

Z uwagi na parking podziemny, niezbędna jest częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki i płyt oraz wykonanie nowych warstw technologicznych, opartych na systemie zielonego dachu.

To spore wyzwanie, ale wierzymy, że będziemy w stanie zainicjować działania, które pokażą, jak w przyszłości zmieniać takie industrialne przestrzeniemówi Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Nawierzchnia – w zależności od miejsca – zostanie rozebrana na głębokość 35, 45 i 60 cm. Zastąpią ją nowe warstwy izolacji oraz warstwy drenująco-retencyjne wraz z substratem glebowym. Następnie zostaną wyniesione rabaty na wysokość 25 cm, aby zagwarantować im odpowiednie warunki do rozwoju. Konieczne  działania związane są także z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

Na placu zmodernizowane będzie też oświetlenie, a przy okazji prac elektrycznych utworzone zostaną punkty zasilania pod food trucki. Łącznie przebudowane zostanie około 60% placu.

Obecnie priorytetem jest etap pierwszy, czyli wprowadzenie na plac znacznej ilości zieleni. Jako finał prac w kolejnych latach – mając na to odpowiednie środki – możliwa będzie także budowa fontanny. Jeśli zapadnie decyzja o jej budowie, zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby, która uzupełni fontannę.

Koszt inwestycji wart jest ponad 10 mln zł.

Nie tylko plac Nowy Targ

Rozbetonowanie placu Nowy Targ to tylko początek zielonych zmian w mieście. Swój wygląd zmieni także plac Wolności. Na słupach oświetleniowych pojawią się pnącza, a wokół placu drzewa w donicach. To samo czeka ulicę Zamkową, gdzie dodatkowo zostanie rozszczelniona nawierzchnia między drzewami, pojawią się krzewy oraz weźmiemy pod uwagę wymianę istniejących drzew na gatunki z bardziej rozłożystymi koronami.

Z kolei w odległości kilkuset metrów od placu Nowy Targ została zakończona realizacja skweru Wrocławianek przy ul. Bernardyńskiej, gdzie parking naziemny został zmieniony w piękną, zieloną przestrzeń miejską. Podobną metamorfozę przejdzie także przestrzeń w parkingu podziemnym, co jest o wiele bardziej wymagającym przedsięwzięciem.

Warto podkreślić, że nie są to pojedyncze zadania w skali miasta. Od 2019 roku na terenie Wrocławia zrealizowano ponad 200 zadań z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, spośród których część miała stricte charakter rozszczelnienia, a więc rozbetonowania przestrzeni w Śródmieściu.

Przykłady:

– nasadzenia platanów przy ul. Św. Katarzyny, przy Galerii Dominikańskiej i budynku OVO;

– realizacja bulwaru Słonecznego i rozszczelnienia nawierzchni wraz z nasadzeniami drzew przy pl. Bema;

– rozszczelnienia i nasadzenia przy ul. Chrobrego i Łokietka na wrocławskim Nadodrzu, a już wkrótce zazielenienie ul. Rydygiera;

– rozszczelnienia i modelowe ogrody deszczowe na pl. Orląt Lwowskich;

– realizowane właśnie rozszczelnienia przy pl. Pereca.

Obecnie, na podstawie zebranej dokumentacji, ubiegamy się o środki z Programu Inwestycji Strategicznych na rozszczelnienie placu przy pomniku Bolesława Chrobrego, stanowiącego strefę wejściową na Promenadę Staromiejską przy Teatrze Lalek, placu przy Centrum Historii Zajezdnia oraz zabrukowaną przestrzeń przy ul. Suchej naprzeciwko CH Wroclavia.

Od kilku lat konsekwentnie rozszczelniamy przestrzenie wokół wrocławskich szkół i przedszkoli w ramach programu Szare na Zielone, a dzięki realizacji projektu GrowGreen nowe oblicze zyskało sześć podwórek na wrocławskim Ołbinie.

Nie jest nam obojętny przyszły los planety, dlatego zmiany zaczynamy od naszego miasta. Dziś zazieleniamy plac Nowy Targ, potem plac Wolności oraz ulicę Zamkową. Rozszczelniamy ulice, skwery, a lista tych miejsc tylko się wydłużapodkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. – Wszystkie te działania służą minimalizowaniu efektu miejskiej wyspy ciepła i poprawie jakości życia mieszkańców w centrum miasta – dodaje.

Wrocław zielenieje

Już teraz zielone przestrzenie we Wrocławiu to około 41,5% powierzchni miasta. Zdecydowana większość tych terenów – około 35% powierzchni Wrocławia – to m.in. parki, zieleńce, zieleń nadrzeczna czy pola irygacyjne, które tworzą tzw. zieleń adaptacyjną w Miejskim Planie Adaptacji – czyli pozytywnie wpływają na adaptację do zmian klimatu. Z kolei 6% powierzchni Wrocławia to tereny rolne przeznaczone na różną formę zieleni w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Co więcej, użytki ekologiczne, park krajobrazowy i obszary Natura 2000 zajmują 8,5% powierzchni Wrocławia.

Adaptacja do zmian klimatu to gigantyczne wyzwanie, przed którym stoją wszyscy – także Wrocław. Dlatego został opracowany Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu i sukcesywnie realizowane są jego zapisy.

W trakcie kadencji Zarząd Zieleni Miejskiej posadził 23 tysiące drzew,  z czego 3131 drzew w ramach 11. akcji WROśnij we Wrocław. Oprócz tego powstało: 34 place zabaw, 28 nowych siłowni, 53 tereny zielone, w tym parki i zieleńce.

Dzięki zrealizowanym inwestycjom już 83,8% wrocławian ma dostęp do zielonych terenów w odległości do 300 metrów od domu.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław: Przetarg na projektowanie budowy tramwaju na Maślice rozstrzygnięty!
Następny artykuł„Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność” – niezwykła wystawa w Muzeum Pana Tadeusza
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.