Otwarcie przedszkoli i żłobków we Wrocławiu 11 maja [SPRAWDŹ ZASADY]

0

Miasto prowadzi 15 żłobków, 110 przedszkoli oraz oddziały przedszkolne w 37 szkołach podstawowych. 11 maja otworzone zostanie w sumie 153 placówki. Wyjątek stanowi 7 przedszkoli i jedna szkoła podstawowa (Przedszkola 11, 13, 21, 31, 48, 94, 100 oraz Szkoła Podstawowa 25) oraz żłobek przy ul. Wrońskiego, który prawdopodobnie zostanie otwarty we wtorek – w zależności od zgłoszeń rodziców.

W tych placówkach kłopoty sprawia przede wszystkim skompletowanie kadry (m.in. ze względu na wiek, choroby, zasiłki).

Na ok. 20 tysięcy miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach obecnie można uruchomić 3600 miejsc przedszkolnych (ok 20% miejsc) oraz 820 w żłobkach (ok 36% miejsc), czyli liczbę odpowiadającą wcześniej zgłaszanym potrzebom. W większości placówek można było przygotować więcej miejsc niż było potencjalnych chętnych, jednak jest także możliwość, że w części placówek będzie więcej chętnych, dlatego w pierwszej skorzystać z opieki będą mogły dzieci opisane w wytycznych rządu, m.in. dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych czy handlu. W poniedziałek gotowych do pracy będzie 2518 pracowników żłobków i przedszkoli.

Placówki, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, będą pracować w ograniczonym trybie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba dzieci w placówkach będzie ograniczona do maksymalnie 12 osób w grupie, przy czym do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie, zajęcia będą się odbywać w jednej sali a minimalna przestrzeń to 4 mkw. na jedną osobę (wliczając opiekunów).

Zgodnie z zaleceniami w salach nie powinny znajdować się przedmioty i zabawki, które trudno zdezynfekować, dzieci nie powinny przynosić własnych zabawek, a wyposażenie placówek będzie regularnie czyszczone i dezynfekowane. Sale mają być regularnie wietrzone.

Grupy dzieci nie powinny się ze sobą stykać, tak samo należy unikać spotykania się rodziców różnych grup przy odprowadzaniu dzieci, oraz zachowywać odpowiedni dystans – dotyczy to zarówno rodziców jak i opiekunów. Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej. Należy też ograniczyć obecność osób trzecich w placówkach.

Pracownicy placówek powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej m.in. rękawiczek i maseczek. W miarę możliwości należy ograniczyć pracę osób powyżej 60 roku życia. Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący ręce. Należy też dbać o to, by rodzice bądź opiekunowie dezynfekowali przed wejściem ręce lub korzystali z rękawiczek. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. W placówkach powinny być wywieszone w widocznym miejscu szczegółowe instrukcje mycia rąk i korzystania ze środków dezynfekcji.

Przygotowania do otwarcia żłobków i przedszkoli:

We Wrocławiu ten tydzień poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowanie się do otwarcia placówek. Przygotowania do otwarcia obejmują m.in.:

– kontakt z dyrektorami i kierownikami placówek i analizowanie dostępności kadry nauczycielskiej i opiekuńczej,

– sondowanie potrzeb rodziców (ok 20% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 30 procent rodziców dzieci w wieku do lat 3 wyraziło gotowość skorzystania z usług naszych placówek, przy czym w miejskich żłobkach jest ok. 2,2 tysiąca dzieci, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ok. 18 tysięcy.)

-wyposażanie placówek w środki ochrony osobistej: płyny, fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne itp. Do placówek sukcesywnie dostarczane są środki ochrony, ostatnio do przedszkoli dostarczono m.in.: płyn do dezynfekcji: 17.920 l,  przyłbice: 3100 szt., maseczki jednorazowe: 12.560 szt., maseczki FFP2/3: 17.940 szt., rękawiczki: 80.300 szt., kombinezony: 271 szt., fartuchy: 69 szt. + 1000 w poniedziałek i okulary ochronne: 80 szt. Otrzymane środki są na pierwsze dni i będą uzupełniane wg potrzeb z centralnego magazynu lub będą je kupować dyrektorzy placówek

-przygotowywanie i konsultowanie procedur przyjmowania i odprowadzanie dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów i informacji, wzorów niezbędnych do przyjęcia dzieci oświadczeń

– przygotowania „techniczne” w placówkach: m.in. usuwanie wyposażenia i zabawek trudnych do dezynfekcji, przystosowywanie pomieszczeń do obecnych warunków, przygotowywanie środków ochrony do użycia etc.

 

Skala, w jakiej od 11 maja będą funkcjonować żłobki i przedszkola, zależy m.in. od możliwości kadrowych i fizycznych przedszkoli i żłobków, możliwości zrealizowania zaleceń i wreszcie sytuacji epidemicznej, która nadal jest dynamiczna.

Ogólne zasady funkcjonowania:

·       Przedszkola będą pracować w dotychczasowych godzinach, żłobki od 7 do 16.00

·       Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników, w tym:

o   systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·   w miarę posiadania wolnych miejsc przyjmowanie dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenie od pracodawcy, o konieczności powrotu do pracy;

·       Ograniczamy możliwość przebywanie osób trzecich w żłobkach i przedszkolach, z wyjątkiem służb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia/zobowiązania m.in. o byciu świadomym czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny.

Do przedszkola lub żłobka może przyprowadzać dziecko tylko rodzic lub opiekun.

Żłobki i przedszkola będą organizowały przyjmowanie i odbieranie dzieci na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne. Zasady, np. odprowadzania i przekazywania dzieci pod opiekę, mogą się nieznacznie różnić między placówkami, m.in. ze względów architektonicznych.

Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół w związku pandemią koronawirusa SARS-SoV-2 zostało ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego 11 marca 2020 roku. Placówki działały jeszcze w ograniczonym zakresie 12 i 13 marca, a od 16 marca całkowicie zostały zawieszone wszelkie zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne. 24 marca wprowadzono w szkołach nauczanie zdalne.

Od 6 maja, zgodnie z decyzją rządu żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte i świadczyć opiekę nad dziećmi, jednak w ograniczonym zakresie, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (żłobki) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (przedszkola).  Szkoły nadal pozostają zamknięte.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułSkills Day – nowy cykl comiesięcznych wirtualnych konferencji o rozwoju zawodowym!
Następny artykułPierwsza pomoc w czasie pandemii – bezpłatne szkolenie online!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.