Zakończyło się postępowanie przetargowe na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Po szczegółowym przeanalizowaniu obu złożonych ofert komisja postanowiła nie wybierać żadnej.

Przypomnijmy, że do przetargu stanęły dwa podmioty:
1. ” PRO DESIGN ” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2.  UBM NOWY TARG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Swoją decyzję komisja argumentuje następująco:

· „PRO DESIGN” Sp. z o. o. – złożona koncepcja wypełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy i w tym zakresie spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego. Jednak przedstawiona oferta nie dawała możliwości pełnej oceny, czy wszystkie funkcje wskazane w warunkach postępowania będą realizowane, zastrzeżenia budziła zwłaszcza koncepcja przestrzenna

· UBM NOWY TARG Sp. z o. o. – oferent przedstawił projekt budynku hotelowego, przewidujący rozbudowę istniejącego  budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z funkcją uzupełniającą, kongresową, wystawienniczą i gastronomiczną. Taki sposób wykorzystania nieruchomości nie jest zgodny
z preferowanym sposobem zagospodarowania.

W warunkach postępowania wyraźnie zastrzeżono funkcje, jakie spełniać powinno miejsce: „Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne.”

Urząd Miasta chce, aby kamienica była miejscem dostępnym dla mieszkańców, a sama Wyspa Słodowa zachowała publiczny, otwarty charakter. Mając również na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie przetargu.

mat. komunikat Urzędu Miasta Wrocławia

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław’ it’s time to grow up – kontrowersyjny mural w centrum Wrocławia
Następny artykułNiezwykły ,,Dom Igloo”
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.