Autor nieznany, projekt konkursowy gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności, przekształcenia komunikacji między Rynkiem a placem Solnym i utworzenia trasy wschód-zachód, 1929, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

Od początku XX wieku po schyłek lat dwudziestych wrocławscy architekci stworzyli wiele projektów, które nie zostały zrealizowane. Koncepcje Maxa Berga, Hansa Poelziga, Ludwiga Moshamera, Adolfa Radinga czy Ernsta Maya często pozostawały jedynie na papierze, a mimo to miały olbrzymie znaczenie dla rozwoju architektury i urbanistyki nowoczesnego Wrocławia.

Jak dziś wyglądałoby miasto, gdyby udało się zrealizować śmiałe, kontrowersyjne, a czasem zupełnie nieprawdopodobne wizje architektów początku XX stulecia? I czy w tym (pozornym) szaleństwie była jednak metoda?

Max Berg, studium porównawcze skali wysokości wieżowców dla Wrocławia z Halą Stulecia, wieżą ciśnień przy ul. Na Grobli i kościołem św. Elżbiety oraz katedrą w Kolonii i charakterystycznymi wysokościowcami Nowego Jorku, ok. 1919–1920, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

(…) intencja działania i pracy zostaje w pełni zrealizowana rzadko lub prawie nigdy, ponieważ między pragnienie a spełnienie wkracza wiele wrogich sił, ponieważ wielki obraz odzwierciedlony w kamieniu rzadko odpowiada małemu obrazowi w umyśle architekta. Wówczas pozostaje architektura w zamyśle, w wyobraźni, w obrazie, na papierze – architektura, która nie została zbudowana. Jest to zazwyczaj architektura najpiękniejsza!*

Max Berg przy współpracy Richarda Konwiarza, projekt nowego ratusza w formie wieżowca na miejscu dawnej gazowni miejskiej, plac Powstańców Warszawy, wersja dwudziestokondygnacyjna, widok od strony Odry, 1919–1921, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

We Wrocławiu proces modernizacyjny miał szczególnie duże znaczenie w związku z zamiarem poszerzenia granic miasta i próbą jego rozbudowy. W latach 20. XX wieku Wrocław był jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem urbanistycznym wielkich miast niemieckich. Ze względu na niewielki obszar zajmowany przez aglomerację i związane z tym duże zagęszczenie zabudowy, miasto charakteryzowało się wręcz tragiczną sytuacją zarówno pod względem zdrowotnym i higienicznym, jak i – w związku z brakiem wystarczającej ilości mieszkań – społecznym.

Max Berg przy współpracy Richarda Konwiarza, projekt nowego ratusza w formie wieżowca na miejscu dawnej gazowni miejskiej przy placu Powstańców Warszawy, wersja czterdziestokondygnacyjna, widok od strony mostu, 1919–1921, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

Władze miasta starały się zaradzić tym problemom inicjując szereg koncepcji, które miała realizować Deputacja Budowlana magistratu. Jednak z powodu bardzo złej sytuacji gospodarczej po pierwszej wojnie światowej i braku funduszy, wiele z tych pomysłów pozostało jedynie na papierze, w fazie teoretycznych rozwiązań, nigdy nie zrealizowanych lub zrealizowanych znacznie później, nawet po drugiej wojnie światowej, jak na przykład trasa komunikacyjna na miejscu Oławy śródmiejskiej (dzisiejsze ulice Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Oławska). W prace projektowe w ramach organizowanych przez miasto konkursów zaangażowani byli niemal wszyscy architekci, którzy działali wówczas we Wrocławiu, a także twórcy z innych terenów Niemiec.

Max Berg przy współpracy Richarda Konwiarza, projekt nowego ratusza w formie wieżowca na miejscu dawnej gazowni miejskiej przy placu Powstańców Warszawy, wersja dwudziestokondygnacyjna, widok od strony placu, 1919–1921, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

Zapraszamy na wystawę prezentującą dzieła wybitnych architektów uznawanych są za prekursorów nowoczesnej architektury i urbanistyki XX wieku: Maxa Berga, Hansa Poelziga, Adolfa Radinga i Ernsta Maya.

Rudolf Stein, projekt przebudowy Pałacu Królewskiego w ramach koncepcji opracowywanej przez Biuro Rozbudowy Wrocławia, 1927, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

Na wystawie zgromadzono oryginalne projekty i rysunki architektury, która nigdy nie została zbudowana. Towarzyszą im wykonane na ich podstawie współczesne modele oraz reprodukcje zachowanych tylko w publikacjach materiałów, ilustrujących rozwiązania urbanistyczne związane z koncepcją poszerzenia obszaru miasta.

Na wystawie pokazano między innymi projekty powstałe w ramach konkursów na nowe siedziby administracji miejskiej i straży pożarnej przy placu Powstańców Śląskich (Max Berg i Hans Scharoun),

Wilhem Heinrich Deffke, projekt konkursowy głównej siedziby Straży Pożarnej i budynku administracyjnego urzędu miasta, 1927, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

przebudowę placu św. Elżbiety (Adolf Rading), zabudowę strefy wejściowej osiedla na Popowicach (Adolf Rading), dom towarowy Wertheim (Erich Mendelsohn, Theo Effenberger, Ludwig Moshamer, Hermann Wahlich), gmach Miejskiej Kasy Oszczędności (Adolf Rading oraz  Paul Heim i Albert Kempter), czy szkołę i kościół na Sępolnie (Adolf Rading i Hans Scharoun).

Adolf Rading (?), projekt konkursowy gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności, przekształcenia komunikacji między Rynkiem a placem Solnym i utworzenia trasy wschód-zachód, 1929, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu
Max Berg, projekt zabudowy przy dworcu Świebodzkim, 1919-1920, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu
Max Berg przy współpracy Richarda Konwiarza, projekt wieżowca – biurowca dla administracji firm przy zakładach przemysłowych, ul. Tęczowa, widok, 1920, zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

Prezentowane projekty i rysunki pochodzą ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung e.V. (IRS) w Erkner pod Berlinem, Architekturmuseum der Technischen Universität w Berlinie, Akademie der Künste w Berlinie oraz Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, gdzie zachowały się dwa wyjątkowe rysunki Oskara Kokoschki związane z projektowanym przez Maxa Berga krematorium na wrocławskim Cmentarzu Grabiszyńskim.

Ernst May, Herbert Boehm, rozplanowanie Wojszyc jako przykład osiedla satelickiego, projekt zgłoszony w konkursie na rozbudowę Wrocławia i gmin podmiejskich (godło Trabanten), 1921–1922, źródło „Der Städtebau” 1922

Kurator: dr hab. Jerzy Ilkosz

*cytat pochodzi z książki Architektur die Nicht Gebaut Wurde autorstwa Josefa Pontena (1925)

18.01 – 28.04.2024
Muzeum Architektury we Wrocławiu
W środy WSTĘP WOLNY

ma.wroc.pl

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykuł71 Wrocław, czyli co to znaczy, że reprezentuję 71?
Następny artykuł22. Przegląd Sztuki Survival w czerwcu we Wrocławiu! Gdzie tym razem? [SPRAWDŹ]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.