Budżet Wrocławia na 2021 r. przyjęty!

0

Rada Miejska przyjęła budżet Wrocławia na przyszły rok. Zakłada on dochody na poziomie 5,4 mld zł i 5,9 mld zł wydatków.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto przygotowało prorozwojowy plan finansowy. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji.

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, udział w głosowaniu wzięli wszyscy radni. Plan budżetowy został przyjęty 28 głosami. „Przeciw” było 9 radnych.

Uchwalony budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 5,4 mld zł. Największą część wpływów stanowić będą dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (1,7 mld zł), wpływy z podatków i opłat (miliard zł), dochody z majątku (428 mln zł) oraz z usług (303 mln zł). Zmaleją dotacje z budżetu państwa – z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 880 mln zł (plan dochodów na 2021 r.).

– Przyjęty budżet miasta jest bezpieczny i prorozwojowy. W związku z pandemią koronawirusa dochody Wrocławia – podobnie, jak wszystkich polskich miast – będą niższe od zakładanych. Nie rezygnujemy jednak z ważnych inwestycji – zaznacza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Wrocław przeznaczy w przyszłym roku ponad miliard złotych na realizację zadań inwestycyjnych.  

Według planu przyszłoroczne wydatki miasta będą kształtowały się na poziomie 5,9 mld zł. 81% wydatków, czyli prawie 4,8 mld zł, to wydatki bieżące. To stałe koszty funkcjonowania miasta, związane m.in. z prowadzeniem placówek oświatowych oraz działalnością komunikacji zbiorowej, wypłatą świadczeń, utrzymaniem dróg i zieleni czy oczyszczaniem miasta.

Wydatki związane z transportem i łącznością wyniosą prawie 1,3 miliarda zł. To m.in. budowa trasy tramwajowej na Popowice (93 mln zł), Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór (101 mln zł), Alei Wielkiej Wyspy (71 mln zł), budowa Osi Zachodniej (56 mln zł) czy Mostów Chrobrego (45 mln zł). Wciąż rozwijać się będzie także infrastruktura rowerowa – nowe trasy powstaną m.in. wzdłuż ul.: Swobodnej, Małachowskiego czy Żagańskiej oraz w ramach Promenady Krzyckiej. Ukończona zostanie również budowa trasy rowerowej wzdłuż alei Karkonoskiej.

 Zależało nam na tym, by miasto nadal się rozwijało. Zahamowanie inwestycji przełożyłoby się również na zahamowanie dochodów miasta w przyszłych okresach – wyjaśnia Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia.

Prawie 1,6 miliarda złotych Wrocław przeznaczy na zadania z zakresu oświaty. Warto podkreślić, że planowana kwota subwencji oświatowej Wrocławia na 2021 rok, 760 mln zł, to niespełna połowa wszystkich szacowanych wydatków związanych z edukacją i nie pokryje ona kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Część wydatków jest przeniesiona na budżet miasta. Wrocław planuje również wydatki związane z rozbudową i remontami infrastruktury oświatowej. To m.in. budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej, rozbudowa Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Osobowickiej, rozbudowa SOSW nr 10 przy ul. Parkowej oraz rozbudowa i remont budynku SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej.

W ramach zadań związanych z rodziną, pomocą i polityką społeczną oraz ochroną zdrowia, miasto zarezerwowało kwotę 1,2 mld zł. To fundusze przeznaczone m.in. na działalność DPS-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe. Miasto będzie prowadziło również m.in. programy zapobiegania próchnicy u uczniów szkół podstawowych oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV u 13-letnich dziewcząt i chłopców. Zrealizowany zostanie także program profilaktyki i wykrywania raka piersi u kobiet.

Budżet zakłada również 443 miliony złotych na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone – m.in. Park Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej (2,6 mln zł), zagospodarowane zostaną kolejne podwórka w ramach II etapu projektu Grow Green (3,6 mln zł).  W przyszłym roku kontynuowane będą także programy Wrośnij we Wro, Złap Deszcz, FoodSHIFT 2030 oraz Szare na Zielone. Jednym z priorytetów jest miejski program wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł – zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”. Oprócz dotacji, miasto w przyszłym roku sfinansuje wymianę 1480 pieców na paliwo stałe na ogrzewanie ekologiczne w 1139 mieszkaniach zasobu komunalnego. To koszt 46,5 mln złotych.

Po uwzględnieniu autopoprawek, dochody bieżące miasta zwiększą się o 6 milionów złotych, a wydatki bieżące – o 19 mln zł. Propozycje autopoprawek wynikają jednak przede wszystkim z przesunięć środków finansowych z 2020 r w ramach monitoringu w inwestycjach. Oznacza to, że część wydatków została przeniesiona na kolejny rok. Deficyt miasta wyniesie 539 milionów złotych. Dla porównania przyszłoroczny deficyt w Gdańsku to 565 mln zł przy planowanych dochodach 3,8 mld zł, w Łodzi blisko 300 mln zł przy planowanych dochodach 5,2 mld zł, a w Szczecinie 410 mln zł przy dochodach 3,2 mld zł (dane z innych miast opracowane na podstawie projektów budżetów).

Koronawirus a finanse miasta – niższe dochody i wyższe wydatki

Od ogłoszenia w marcu stanu epidemii w Polsce, Urząd Miejski Wrocławia zanotował jak dotąd ponad 170 mln zł rzeczywistego ubytku w finansach miasta. Epidemia koronawirusa przyczynia się również do większych, nieoczekiwanych wydatków bieżących. Są one związane m.in. z zapewnieniem środków ochrony i dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu. Łączne koszty miasta na walkę z koronawirusem mogą do końca roku wynieść ok. 100 milionów złotych. W ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego, w tegorocznym budżecie zarezerwowano 50 mln zł na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dodatkowo, suma zwolnień z opłat za czynsz w lokalach gminnych wynosi ponad 4 mln zł. Z programu skorzystało już ok. 2 tys. podmiotów. Miasto realizuje także Wrocławski Pakiet Interwencji Społecznej. To 12 mln zł na wsparcie rodziny, kultury, organizacji pozarządowych i sportu.

Dodatkowo już 19 mln zł przeznaczono na bezpieczeństwo i wsparcie mieszkańców. Pomocą zostali objęci m.in. seniorzy, uczniowie oraz osoby przebywające na kwarantannie. Kolejne 9 mln zł zostało przekazane na zakup sprzętu dla wrocławskich szpitali i przychodni. Wsparcie i wydatki służb to kwota rzędu ok. 6 mln zł. Wsparcie szkół, przedszkoli i żłobków wyniosło już prawie 9 mln zł, a zapewnienie bezpieczeństwa w Centrach Obsługi Mieszkańców UMW i miejskich jednostkach wynosi już ok. 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z miejskich jednostek, departamentów oraz wydziałów, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, a także subwencji oświatowej i funduszy unijnych.

Wszystkie wyniki zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez Radnych mailowo, indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji: https://bip.um.wroc.pl/artykul/769/49112/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xxxii-dnia-17-grudnia-2020-r-godz-10-00-zwolana-w-zdalnym-trybie-obradowania-korespondencyjnie-z-debata-on-line

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułCo robić w czasie pandemii? Moico podpowiada, jak kreatywnie korzystać z internetu i rozwijać przy tym swoje pasje!
Następny artykułJak partynicki Mikołaj jeździł na koniu po Wrocławiu!
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.