Ponad 49 tysięcy wrocławskich uczniów i blisko 5 tysięcy nauczycieli miało dziś zajęcia zdalne. Jak miasto Wrocław wspiera proces nauczania zdalnego?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 24 października do 8 listopada w szkołach ponadpodstawowych oraz w klasach IV-VIII szkół podstawowych, a także w szkołach podstawowych dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego zawieszone zostały zajęcie stacjonarne. Uczniowie tych szkół przeszli na naukę zdalną.

Bez zmian funkcjonują klasy I-III oraz przedszkola i żłobki (nad tymi ostatnimi pieczę sprawuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) a także różnego rodzaju placówki specjalne i centra terapeutyczne.

Wrocławska oświata to w sumie 246 placówek, w tym 80 szkół podstawowych i 36 ponadpodstawowych, które – w związku z objęciem Wrocławia, jak i całego kraju, nowymi obostrzeniami – zmuszone były zmienić tryb nauczania. Obecnie blisko 17 tysięcy przedszkolaków i niemal 16,5 tysiąca uczniów najmłodszych klas podstawówek ma zajęcia prowadzone – w miarę możliwości – stacjonarnie, natomiast ponad 49 tysięcy uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz średnich rozpoczęło zajęcia zdalne prowadzone przez 4800 nauczycieli.

Miasto rekomenduje dyrektorom wrocławskich jednostek oświatowych korzystanie w edukacji na odległość z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej (pe.edu.wroclaw.pl), opartej na systemach Office 365 z Microsoft Teams, Moodle oraz e-Czytelnia IBUK Libra, która odpowiada na różne potrzeby zdalnego nauczania oraz daje możliwość systematycznej komunikacji z uczniami, a nie tylko wysyłania prac i ich oceniania. Dzięki temu przejście na nauczanie zdalne powinno być łatwiejsze zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Obecnie w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej konta Micrsoft Teams ma już założonych blisko 60 tysięcy uczniów i nauczycieli z ponad 80 placówek.

Wiosną, jeszcze w czasie pierwszych obostrzeń związanych z pandemią, Miasto rozpoczęło szereg działań, aby przygotować szkoły do spodziewanego zdalnego nauczania, m.in.:

·       Integrację Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej z usługą Microsoft 365 (MS Teams)
·       pilotażowe wdrożenie Office 365 w jednej ze szkół podstawowych oraz równolegle w innych placówkach
·       audyt Microsoft 365 dokonany przez PwC i analiza raportu z wdrożenia
·       rozbudowę systemów o nowe rozwiązania wskazane w audycie PwC
·       opracowanie dobrych praktyk dla dyrektorów (https://www.wroclaw.pl/portal/files/dokumenty/31844/PRZEWODNIKv4.pdf)
·       opracowanie instrukcji logowania dla rodziców/uczniów i nauczycieli
·       przeprowadzenie szkoleń dla placówek przy wsparciu Fundacji Cyfrowy Dialog
·       przeprowadzenie szkoleń dla placówek oświatowych z metod pracy zdalnej oraz szkoleń z aspektów technicznych wykorzystania aplikacji MS Teams
·       rozbudowę systemów o nowe rozwiązania – szybsze zakładanie zespołów

WPE obejmuje kilkadziesiąt tysięcy osób i blisko 100 szkół i jednostek organizacyjnych. Od uczniów i nauczycieli, którzy bezpośrednio korzystają z kont platformy, przez dyrektorów szkół, którzy administrują systemami oraz szkolnych liderów i szkolne zespoły zdalnego nauczania, które pomagają nauczycielom w pracy zdalnej po jednostki, które wspierają cały system: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Usług Informatycznych czy Departament Edukacji.

Na większą skalę platforma jest wykorzystywana od września tego roku, początkowo w szkołach w których decyzje o zwieszeniu pracy stacjonarnej, podejmowane były w oparciu o opinie Sanepidu. Nauka zdalna przebiegała tam bez zakłóceń. Obecnie, ze względu na to, że większość szkół w kraju korzysta ze zdalnych technik nauczania, miasto liczy się z przejściowymi utrudnieniami w korzystaniu z narzędzi zdalnych, tak jak miało to miejsce wiosną. Dlatego też wszystkie jednostki są w gotowości by służyć wsparciem uczniom i nauczycielom. 

Same szkoły, poza pracą w oparciu o rekomendowaną przez miasto Wrocławską Platformę Edukacyjną, mogą również decydować się na korzystanie z innych platform do nauki zdalnej oraz używają dzienników elektronicznych do kontaktu z rodzicami i uczniami. Decyzja o przyjętych rozwiązaniach należy zawsze do dyrektorów placówek.

Wasze komentarze

Komentarze

Sponsorowane
Poprzedni artykułWrocław, Trójmiasto, czy Warszawa? Gdzie się przeprowadzić w poszukiwaniu pracy? [RAPORT]
Następny artykułWe Wrocławiu odbędzie się dziś strajk samochodowy [GODZINY, TRASA]
Redaktorka naczelna portalu. Zakochałam się we Wrocławiu od pierwszego wejrzenia. Kocham odkrywać nowe rzeczy i dzielić się nimi z innymi. Jeśli mam wybierać pomiędzy weekendem w hotelu SPA, a pokonaniem 200km w kilka dni na rowerze, to wybieram to drugie :) Jestem niepoprawną optymistką.